Водородът засилва имунитета при рак на бял дробНаучно Изследване

Водородната Терапия потиска прогресията на Рак на Белия Дроб

оригинално заглавие (букв. прев.): Две седмици вдишване на водород могат значително да обърнат адаптивното и вродено стареене на имунната система на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб: самоконтролирано проучване

1 Fuda Cancer Hospital of Jinan University; Fuda Cancer Institute, Guangzhou, Guangdong Province, China
2 Fuda Cancer Hospital of Jinan University, Guangzhou, Guangdong Province, China
3 Central Laboratory, Peking University Cancer Hospital, Beijing, China

DOI: 10.4103/2045-9912.304221

Публикувано на: 25/12/2020


Абстракт

След стандартни лечения, традиционният модел за повишаване на противотуморния имунитет включва извършване на имунна реконституция (напр. приемни имунни клетъчни терапии или лекарства за повишаване на имунитета) за предотвратяване на рецидив.

За пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб, ние докладваме тук за две цели, имуносресценцията за напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб и вдишване на водороден газ за възстановяване на имунитета.

От 1 юли до 25 септември, 2019 г., 20 пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб бяха включени за оценка на имуноснесценцията на подгрупи от лимфоцити в периферната кръв, включително Т клетки, естествени убийци/естествени убийци Т клетки и гама делта Т клетки. По време на периода на изчакване за преглед, свързан с лечението, беше извършена две седмици инхалация на водород.

Всички пациенти са вдишвали смес от водород (66,7%) и кислород (33,3%) със скорост на газовия поток от 3 L/min в продължение на 4 часа всеки ден.

Нито един от пациентите не е получавал стандартно лечение по време на периода на вдишване на водород.

След тестване преди лечение се наблюдават основни индекси на имуноснесценция. Ненормално по-високите индекси включват изчерпани цитотоксични Т клетки, старещи цитотоксични Т клетки и убийци Vδ1 клетки. След 2 седмици водородна терапия, броят на изчерпаните и стареещи цитотоксични Т клетки намалява до нормалните граници и има увеличение на Vδ1 клетките убийци.

Ненормално по-ниските индекси включват функционални помощни и цитотоксични Т клетки, Th1, общи естествени Т-клетки убийци, естествени убийци и Vδ2 клетки.

След 2 седмици терапия с водород, всичките шест клетъчни подгрупи се увеличават до нормалните граници.

Заключение

Настоящите данни показват, че имуноснесценцията на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб включва почти всички лимфоцитни подгрупи и 2 седмици лечение с водород може значително да подобрят повечето от тези индекси.

Проучването е одобрено от Комитета по етика на болницата за рак Фуда, университета Джинан в Китай (одобрение № Fuda20181207) на 7 декември2018 г. и е регистриран на ClinicalTrials.gov (ID: NCT03818347) на 24 януари 2019 г.

Оригинална Публикация
Референции

HHO BULGARIA
най-продавани апарати свързани с информацията на тази страница