Водородната вода намалява ROS, предизвикана от упражнения при възрастниНаучно Изследване


оригинално заглавие (букв. прев.): Ефект на премахване на пиенето на водородна вода върху индуцираното от упражнения производство на реактивни кислородни видове при възрастни мъже и жени

Автори:

Dong Shin, Sung Jung, Eun Hong, Youn Shin, Jae Park, Myung Chung, Jai Youl Ro

DOI: 10.15857/ksep.2018.27.4.289

-

Резюме:

ЦЕЛ Това проучване имаше за цел да проучи дали пиенето на вода с водород (H2) намалява продуктите от окислително увреждане (8-хидрокси-2- деоксигуанозин [8-оксо-dG], малондиалдехид [MDA], L-лактат), произведени в кръвта след индуциран от физическо натоварване оксидативен стрес. МЕТОДИ Бяха избрани мъже (n=7) и жени (n=8) (систолично кръвно налягане [BP]: 90-150 mmHg, диастолично BP: 60-100 mmHg). Упражнението се извършва в продължение на 20 минути (8 km/h) с помощта на бягаща пътека. Плацебо или тестовата група са пили вода и водородна вода (1,2-1,5 ppm, 1000 mL), съответно, веднага след тренировка. Три дни по-късно същият експеримент беше извършен по кръстосания начин. Кръвни проби са взети 30 минути преди тренировка, веднага след тренировка и 30, 60, 120 минути след тренировка. 8-оксо-dG, MDA и L-лактат в серума бяха определени с помощта на комплект ELISA. РЕЗУЛТАТИ Кръвните нива на 8-оксо-dG бяха значително повишени след тренировка (от 381±9,4 до 524±14,9 ng/mL за мъже; от 367±13,5 до 509±10,7 ng/mL за жени). В групата на плацебо повишеният 8-оксо-dG по всяко време не се различава значително от пиковото ниво, предизвикано от упражнението, с изключение на това на 120 минути при жени. В тестовата група неговите нива във всеки момент са значително по-ниски от тези в пиковото ниво. Ефектът на водородната вода е по-изразен при жените, отколкото при мъжете. Резултатите, получени с MDA, бяха доста подобни на тези с 8-oxo-dG. Нивата на L-лактат не са статистически значими и в двете групи. ЗАКЛЮЧЕНИЯ Данните показват, че еднократното пиене на водородна вода може да потисне оксидативния стрес, предизвикан от упражнения.

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано 15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно 25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и инхалации с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

HBS10 - Апарат за Водородна Терапия