Богата на водород вода, намалява серумните нива на LDL-холестерол и подобрява функцията на HDLНаучно Изследване

холестерол

оригинално заглавие (букв. прев.): Богата на водород вода, намалява серумните нива на LDL-холестерол и подобрява функцията на HDL

Автори:

Guohua Song
Min Li
Hui Sang
Chuanlong Zong
Yazhuo Xue
Shucun Qin

DOI: 10.1194

Публикувано на: 01/07/2013


Абстракт

Авторите са открили, че водородът (дихидроген; H2) има благоприятни понижаващи липидите ефекти при сирийски златни хамстери с високо съдържание на мазнини. Целта на това проучване е да се характеризират ефектите на вода, богата на H2 (0,9-1,0 l / ден) върху съдържанието, състава и биологичната активност на серумните липопротеини при 20 пациенти с потенциален метаболитен синдром. Анализът на серума показва, че консумацията на богата на водород H2 вода в продължение на 10 седмици води до намалени нива на общия серумен холестерол (TC) и LDL-холестерол (LDL-C). Western blot анализ разкрива значително намаляване на аполипопротеин (апо) В100 и апоЕ в серума. Освен това установихме, че водорода H2 значително подобрява функционалността на HDL, оценена по четири независими начина, а именно: i) защита срещу LDL окисление, ii) инхибиране на индуцирана от тумор некротизиращ фактор (TNF) -а-индуцирана адхезия на ендотелни клетки, iii) стимулиране на изтичането на холестерол от клетките на пяна от макрофаги и iv) защита на ендотелните клетки от индуцирана от TNF-α апоптоза. Освен това авторите установяват, че консумацията на вода, богата на водород H2, води до увеличаване на антиоксидантния ензим супероксиддисмутаза и намаляване на реагиращите на тиобарбитурова киселина вещества в целия серум и LDL. В заключение добавката с богата на водород H2 вода изглежда намалява серумните нива на LDL-C и апоВ, подобрява увредените от дислипидемия функции на HDL и намалява оксидативния стрес и може да има благоприятна роля за предотвратяване на потенциален метаболитен синдром. авторите установяват, че консумацията на вода, богата на водород H2, води до увеличаване на антиоксидантния ензим супероксиддисмутаза и намаляване на реагиращите на тиобарбитурова киселина вещества в целия серум и LDL.

Заключение

В заключение добавката с богата на водород H2 вода изглежда намалява серумните нива на LDL-C и апоВ, подобрява увредените от дислипидемия функции на HDL и намалява оксидативния стрес и може да има благоприятна роля за предотвратяване на потенциален метаболитен синдром.

Авторите са открили, че водородът (дихидроген; H2) има благоприятни понижаващи липидите ефекти при сирийски златни хамстери с високо съдържание на мазнини. Целта на това проучване е да се характеризират ефектите на вода, богата на H2 (0,9-1,0 l / ден) върху съдържанието, състава и биологичната активност на серумните липопротеини при 20 пациенти с потенциален метаболитен синдром. Анализът на серума показва, че консумацията на богата на водород H2 вода в продължение на 10 седмици води до намалени нива на общия серумен холестерол (TC) и LDL-холестерол (LDL-C). Western blot анализ разкрива значително намаляване на аполипопротеин (апо) В100 и апоЕ в серума. Освен това установихме, че водорода H2 значително подобрява функционалността на HDL, оценена по четири независими начина, а именно: i) защита срещу LDL окисление, ii) инхибиране на индуцирана от тумор некротизиращ фактор (TNF) -а-индуцирана адхезия на ендотелни клетки, iii) стимулиране на изтичането на холестерол от клетките на пяна от макрофаги и iv) защита на ендотелните клетки от индуцирана от TNF-α апоптоза. Освен това авторите установяват, че консумацията на вода, богата на водород H2, води до увеличаване на антиоксидантния ензим супероксиддисмутаза и намаляване на реагиращите на тиобарбитурова киселина вещества в целия серум и LDL. В заключение добавката с богата на водород H2 вода изглежда намалява серумните нива на LDL-C и апоВ, подобрява увредените от дислипидемия функции на HDL и намалява оксидативния стрес и може да има благоприятна роля за предотвратяване на потенциален метаболитен синдром. авторите установяват, че консумацията на вода, богата на водород H2, води до увеличаване на антиоксидантния ензим супероксиддисмутаза и намаляване на реагиращите на тиобарбитурова киселина вещества в целия серум и LDL. В заключение добавката с богата на вододрод H2 вода изглежда намалява серумните нива на LDL-C и апоВ, подобрява увредените от дислипидемия функции на HDL и намалява оксидативния стрес и може да има благоприятна роля за предотвратяване на потенциален метаболитен синдром. авторите установяват, че консумацията на вода, богата на водород H2, води до увеличаване на антиоксидантния ензим супероксиддисмутаза и намаляване на реагиращите на тиобарбитурова киселина вещества в целия серум и LDL. В заключение добавката с богата на водород H2 вода изглежда намалява серумните нива на LDL-C и апоВ, подобрява увредените от дислипидемия функции на HDL и намалява оксидативния стрес и може да има благоприятна роля за предотвратяване на потенциален метаболитен синдром.

Връзка към пълен текст
Song G, Li M, Sang H, Zhang L, Li X, Yao S, et al. Hydrogen-rich water decreases serum LDL-cholesterol levels and improves HDL function in patients with potential metabolic syndrome. J Lipid Res. 2013 Jul;54(7):1884-93.

Референции

Leave a Reply