Водородна вода при метаболитен синдромНаучно Изследване

метаболичен синдром

оригинално заглавие (букв. прев.): Водородна вода при метаболитен синдром

Автори:

Автори LeBaron TW , Singh RB, Fatima G, Kartikey K, Sharma JP, Ostojic SM, Gvozdjakova A, Kura B, Noda M , Mojto V, Niaz MA , Slezak J

DOI: 10.2147

Публикувано на: 26/11/2019


Абстракт

Метаболитният синдром е свързан с няколко медицински рискови фактора – включително дислипидемия, хипергликемия и затлъстяване, което се превърна в световна пандемия. Последствията от това състояние увеличават риска от сърдечно-съдови и неврологични заболявания и повишена смъртност. Неговата патофизиология е свързана с окислително-редукционна дисрегулация, прекомерно възпаление и смущения в клетъчната хомеостаза. Молекулния водород (Н 2) може да отслаби оксидативния стрес, да подобри клетъчната функция и да намали хроничното възпаление.

Предклиничните и клиничните проучвания показват обещаващи ефекти на обогатената с водород вода (HRW) върху специфичните характеристики на метаболитния синдром, но ефектите от дългосрочното приемане на водородна вода HRW с висока концентрация в това преобладаващо състояние остават слабо адресирани.
Методи: Проведохме рандомизирано, двойно заслепено, плацебо контролирано проучване при 60 субекта (30 мъже и 30 жени) с метаболитен синдром. Първоначален период на наблюдение от една седмица е използван за получаване на изходни клинични данни, последвано от рандомизиране или на плацебо, или на висококонцентрирана водородна вода HRW (> 5,5 милимола H 2 на ден) в продължение на 24 седмици.

Заключение

Приемането на наситена с водород вода HRW значително намалява нивата на холестерола и глюкозата в кръвта, отслабва серумния хемоглобин А1с и подобрява биомаркерите на възпалението и редокс хомеостазата в сравнение с плацебо ( P <0,05). Освен това, приемането на водород показва тенденция за насърчаване на леко намаляване на индекса на телесна маса и съотношение на талията към бедрото.

Нашите резултати дават допълнителна увереност, че водородната вода HRW с висока концентрация може да има обещаващи ефекти като терапевтичен начин за смекчаване на рисковите фактори на метаболитния синдром.

Ефекти от приемане на водородна вода при метаболичен синдром

Метаболитният синдром е свързан с няколко медицински рискови фактора – включително дислипидемия, хипергликемия и затлъстяване, което се превърна в световна пандемия. Последствията от това състояние увеличават риска от сърдечно-съдови и неврологични заболявания и повишена смъртност. Неговата патофизиология е свързана с окислително-редукционна дисрегулация, прекомерно възпаление и смущения в клетъчната хомеостаза. Молекулния водород (Н 2) може да отслаби оксидативния стрес, да подобри клетъчната функция и да намали хроничното възпаление.

Предклиничните и клиничните проучвания показват обещаващи ефекти на обогатената с водород вода (HRW) върху специфичните характеристики на метаболитния синдром, но ефектите от дългосрочното приемане на водородна вода HRW с висока концентрация в това преобладаващо състояние остават слабо адресирани.
Методи: Проведохме рандомизирано, двойно заслепено, плацебо контролирано проучване при 60 субекта (30 мъже и 30 жени) с метаболитен синдром. Първоначален период на наблюдение от една седмица е използван за получаване на изходни клинични данни, последвано от рандомизиране или на плацебо, или на висококонцентрирана водородна вода HRW (> 5,5 милимола H 2 на ден) в продължение на 24 седмици.

Резултати:

Приемането на наситена с водород вода HRW значително намалява нивата на холестерола и глюкозата в кръвта, отслабва серумния хемоглобин А1с и подобрява биомаркерите на възпалението и редокс хомеостазата в сравнение с плацебо ( P <0,05). Освен това, приемането на водород показва тенденция за насърчаване на леко намаляване на индекса на телесна маса и съотношение на талията към бедрото.

Заключение:

Нашите резултати дават допълнителна увереност, че водородната вода HRW с висока концентрация може да има обещаващи ефекти като терапевтичен начин за смекчаване на рисковите фактори на метаболитния синдром.

Линк към пълния текст на статията на български език

Референции

Leave a Reply