Водородна Терапия при Лечение на Диабет Тип 2Научно Изследване

Effectiveness and safety of hydrogen inhalation in Diabetes Treatment (IMG-6)

оригинално заглавие (букв. прев.): Ефективност и безопасност на вдишването на водород като допълнително лечение при пациенти с Диабет Тип 2: Ретроспективно, наблюдателно, клинично проучване с две рамена по метода „Доказателства от реалния свят”

Автори:

Ziyi Zhao1, Hongxiang Ji2, Yunsheng Zhao3, Zeyu Liu1, Ruitao Sun1, Yuquan Li2 and Tongshang Ni4*

1School of Clinical Medicine, Department of Medicine, Qingdao University, Qingdao, China
2College of Traditional Chinese Medicine, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan, China
3Department of Endocrinology, Qingdao Hospital of Traditional Chinese Medicine (Qingdao Hiser Hospital), Qingdao, China
4Center of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Department of Medicine, Qingdao University, Qingdao, China

DOI: 10.3389/fendo.2022.1114221

Публикувано на: 18/01/2023


Абстракт

Цел:

Да се анализира ефективността и безопасността на терапията с вдишване на водород (HI) като допълнително лечение при пациенти със захарен диабет тип 2 (T2DM) в реална клинична среда.

Методи:

Това наблюдателно, неинтервенционално, ретроспективно, 6-месечно клинично проучване с две рамена включва пациенти със Захарен Диабет Тип 2, получаващи конвенционални антидиабетни лекарства със или без започване на Водородна Терапия (HI) от 2018 до 2021 г.

Пациентите са разпределени в група HI или група без HI (контролна група) след 1:1 съпоставяне на резултата за склонност (PSM).

Основно е оценена средната промяна в гликирания хемоглобин (HbA1c) след 6 месеца в различни групи. Вторичният резултат се състои от:

  • средната промяна на плазмената глюкоза на гладно (FPG);
  • тегло;
  • липиден профил и оценка на модела на хомеостазата.

Извършена е логистична регресия, за да се оцени вероятността за достигане на различни нива на HbA1c след 6-месечно лечение между групите. Нежеланите странични ефекти (AE) също са оценени при пациентите от двете групи.

Резултати:

Общо 1088 пациенти са избрани за анализа. В сравнение с контролната група, субектите в групата HI поддържат по-голямо подобрение в нивото на HbA1c (-0,94% срещу -0,46%), FPG (-22,7 mg/dL срещу -11,7 mg/dL), общия холестерол (-12,9 mg/ dL срещу -4,4 mg/dL), HOMA-IR (-0,76 срещу -0,17) и HOMA-β (8,2% срещу 1,98%) с всички p<0,001 след лечението.

Логистичната регресия разкрива, че вероятността за достигане на HbA1c < 7%, ≥ 7% до < 8% и > 1% намаление в периода на проследяване е по-висока в групата HI, докато пациентите в контролната група са по-склонни да постигнат HbA1c ≥ 9%.

В сравнение с контролната група, при пациентите в групата HI се наблюдава по-ниска честота на няколко нежелани реакции, включително:

  • хипогликемия (2,0% срещу 6,8%);
  • повръщане (2,6% срещу 7,4%);
  • запек (1,7% срещу 4,4%) и световъртеж (3,3% срещу 6,3%).

Заключение

Инхалациите с водород, като допълнителна терапия при лечение на диабет, подобрява гликемичния контрол, липидния метаболизъм, инсулиновата резистентност и честотата на нежеланите странични ефекти при пациенти с Диабет Тип 2 (T2DM) след 6-месечно лечение, което представлява забележително вдъхновение за съществуващото клинично лечение на диабет.

Оригинална Публикация
Референции

HHO BULGARIA
най-продавани апарати свързани с информацията на тази страница