Водородна Терапия при Лечение на Мозъчен Инфаркт (инсулт)Научно Изследване

Hydrogen Therapy in Cerebral Infarction Treatment

оригинално заглавие (букв. прев.): Ефикасност и безопасност на водородния газ спрямо стандартната терапия при китайски пациенти с мозъчен инфаркт / инсулт : пилотно проучване

Автори:

Wenjuan Yao1, Likui Shen2, Zhaoxi Ma3, Jie Zhao1, Lei Liu4, Zhengfu Wang5, Bao Hu6*

1Department of Traditional Chinese Medicine, Kunshan Jinxi people’s Hospital, Kunshan 215324, 2Department of Neurosurgery, Suzhou Kowloon Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Suzhou 266021, Jiangsu Province, 3Department of Neurology, 4Department of Geriatrics, The Affiliated Kunshan Hospital of Jiangsu University, Suzhou 215300, 5Department of Geriatrics, Kunshan Jinxi people’s Hospital, Kunshan 215324, Jiangsu Province, 6Department of Neurology Rehabilitation, Kunshan Rehabilitation Hospital, Suzhou, 215300, China

DOI: 10.4314/tjpr.v21i3.29

Публикувано на: 21/03/2022


Абстракт (Резюме)

Цел:

Да се ​​оцени ефикасността и безопасността на водородния газ (H2) спрямо стандартната терапия при пациенти с остър мозъчен инсулт/инфаркт (ACI)

Метод:

Пациенти с Остър Мозъчен Инфаркт (ACI), които са получили “удар” от 2-ра до 6-та степен по скалата за инсулт на Националния Институт по Здравеопазване (NIHSS), са включени на произволен принцип в две групи. На едната група се прилага инхалация с водород (Водородна Терапия), а на другата – стандартна терапия.

При първата група се прилага инхалация с водороден газ (3%) два пъти по 1 час дневно за период от 2 седмици. При втората група се прилага стандартно лечение, включващо 30 mg Edaravone и антитромбоцитни лекарства – на всеки 12 часа в продължение на 2 седмици.

Поставените критерии за ефективност са както следва:

  • промяна в жизнените показатели на участниците в изследването;
  • промяна в състоянието на участниците спрямо първоначалните показатели по критериите на Националния Институт по Здравеопазване;
  • промяна в показателите от Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР) и подобрение на рехабилитационния индекс.

Направена е и оценка на безопасността.

Резултати:

Анализирани са данни за промяната в състоянието при 200 пациенти, включени в изследването. При пациентите, на които е приложена терапия с водород, се наблюдава значително подобряване на състоянието спрямо критериите на NIHSS, в сравнение с лекуваните чрез стандартна терапия.

Това е индикация, че и неврологичното подобрение е значително по-голямо при пациентите, лекувани с H2 газ, отколкото при тези, които са били подложени на стандартна терапия през всички дни от изследването (p<0,05).

В допълнение – подобрението при пациентите, подложени на Водородна Терапия, настъпва по-бързо в сравнение с останалите, на които е приложено стандартно лечение.

Благодарение на водородът е постигнато значително подобрение и при резултатите от ЯМР, което показва, че H2 газът е ефективен при възстановяването на мозъчните увреждания.

Заключение от Проучването

Резултатите от това проучване показват, че инхалациите с водород са ефективни и безопасни при пациентите с остър мозъчен инфаркт и дори повече – Водородната Терапия е по-добрият метод за лечението му в сравнение със стандартната.

Оригинална Публикация
Референции

HHO BULGARIA
най-продавани апарати свързани с информацията на тази страница