Водородна Терапия при Лечение на ХипертонияНаучно Изследване

оригинално заглавие (букв. прев.): Ефектът от вдишване на ниска доза водородо-кислородна смес при възрастни на средна възраст/възрастни с хипертония: Рандомизирано, плацебо-контролирано проучване

Автори:

Boyan Liu1, Xue Jiang1,2, Yunbo Xie1, Xiubin Jia1, Jiashuo Zhang1, Yazhuo Xue1,2* and Shucun Qin1*

1Taishan Institute for Hydrogen Biomedicine, the Second Affiliated Hospital of Shandong First Medical University and Shandong Academy of Medical Sciences, Tai’an, Shandong, China

2College of Nursing, Shandong First Medical University and Shandong Academy of Medical Sciences, Tai’an, Shandong, China

DOI: 10.3389/fphar.2022.1025487

Публикувано на: 07/10/2022


Абстракт

Цел:

Да се проучи ефектът от инхалация на водородо-кислород (H2-O2) в ниски дози при възрастни на средна възраст/възрастни с хипертония.

Методи:

Проучването включва 60 участници с хипертония на възраст 50-70 години, които са разделени на случаен принцип в група “Air” (инхалации с плацебо въздух) и група “H2-O2” [инхалации с кислородо-водородна смес H2-O2 (66% H2 и 33% O2)].

Участниците и в двете групи са лекувани по 4 часа на ден в продължение на 2 седмици. Преди и след интервенцията са проследени кръвното налягане на четирите крайника, както и 24-часовото амбулаторно кръвно налягане и са определени нивата на плазмените хормони, свързани с хипертонията.

Резултати:

Общо 56 пациенти завършват проучването (27 в групата “Air” и 29 в групата “H2-O2“). Систоличното кръвно налягане (SBP) на дясната и лявата ръка е понижено значително при пациентите, на които са приложени инхалации с водородо-кислород (H2-O2) в сравнение с нивата в началото на проучването – съответно от 151,9 ± 12,7 mmHg до 147,1 ± 12,0 mmHg и от 150,7 ± 13,3 mmHg до 145,7 ± 13,0 mmHg (всички с p<0.05).

Същевременно интервенцията с H2-O2 значително намалява нощното амбулаторно диастолно (диастолично) кръвно налягане с 2,7 ± 6,5 mmHg (p <0,05). В групата на пациентите, на които е приложен плацебо, всички стойности на кръвното налягане не се повлияват (всички са със стойност p>0,05).

При стратифициране/подреждане по възраст (50-59г. спрямо 60-70г.), в групата на участниците на възраст между 60г. и 70г., на които са приложени инхалации с водородо-кислород (H2-O2), показват по-голямо намаление на SBP на дясната ръка в сравнение с тези в група на по-младите (p<0,05). В допълнение, нивата на ангиотензин II, алдостерон и кортизол, както и съотношението алдостерон-ренин в плазмата, са значително понижени в “H2-O2” групата спрямо началните нива (p < 0,05). При участниците от група “Air” преди и след интервенцията не са наблюдавани значителни разлики.

Заключение от Проучването

Инхалирането с водородо-кислород (смес от H2 и O2) в ниски дози оказва благоприятно въздействие върху кръвното налягане. Намалява плазмените нива на хормоните, свързани с хипертонията и стреса при възрастни хора на средна възраст и възрастни с хипертония.

Оригинална Публикация
Референции

HHO BULGARIA
най-продавани апарати свързани с информацията на тази страница