H2 инхибира p38 MAPK пътя, намалява оксидативния стрес при прееклампсияНаучно Изследване


оригинално заглавие (букв. прев.): Водородът потиска оксидативния стрес чрез инхибиране на p38 MAPK сигналния път при прееклампсия

Автори:

Lili Guo, Ming Liu, Tao Duan

DOI: 10.17219/acem/154623

-

Резюме:

История: Хипертоничните разстройства, усложняващи бременността (HDCP) са едни от най- сериозни заболявания по време на бременност. Цели: Да се изследват ефектите на водорода върху сигналния път на митоген-активирана протеин киназа (MAPK) при прееклампсия (PE). Материали и методи: Използван е N(omega)-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME)-индуциран PE модел с Sprague Dawley (SD) плъхове. Инхибитор на MAPK сигнални пътища (SB203580) се използва като p38 MAPK инхибитор. SD плъховете бяха рандомизирани в 5 групи: небременни (NP); нормална бременност (P); бременност + L-NAME (L); бременност + L-NAME + богат на водород физиологичен разтвор (LH); и бременност + L-NAME + богат на водород физиологичен разтвор + SB203580 (LHS). Бременностите са прекъснати на 22-ия ден от бременността, а плацентите и бъбреците са изследвани под микроскоп. Оценени са нивата на тумор некрозисфактор алфа (TNF-α), интерлевкин-1β (IL-1β) и малондиалдехид (MDA). Записани са средното систолично кръвно налягане (SBP) и нивото на протеинурия. Експресията на p38 MAPK mRNA и нивата на p-p38 MAPK протеин се измерват с помощта на полимеразна верижна реакция в реално време (RT-PCR) и съответно Western blot.

Резултати: Установено е, че богатият на водород физиологичен разтвор (LH група) намалява нивата на плацентарния MDA, протеинурията, TNF-α и IL-1β в тъканите на плацентата в сравнение с L група (всички p < 0.05). Освен това, лечението с богат на водород физиологичен разтвор (LH група) значително намалява експресията на p38 MAPK mRNA и нивата на p-p38 MAPK протеин в сравнение с L групата (р < 0.05). Инхибиторът на p38 MAPK SB203580 (LHS група) допълнително намалява експресията на p38 MAPK mRNA и нивата на p-p38 MAPK протеин в сравнение с LH групата (р < 0.05). Заключения: Водородът може да намали съдържанието на реактивни кислородни видове (ROS) и да инхибира MAPK пътя. Защитният ефект на водорода може да бъде свързан с инхибирането на сигналния път на p38 MAPK.

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано 15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно 25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и инхалации с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

HBS10 - Апарат за Водородна Терапия