Водород при рак на дебелото червоНаучно Изследване

рак на дебелото черво

оригинално заглавие (букв. прев.): Богатата на водород вода има противотуморни ефекти, сравними с 5-флуороурацил в модел на ксенотрансплантат на колоректален рак / рак на дебелото черво

Автори:

Fereshteh Asgharzadeh, Alex Tarnava, Asma Mostafapour, Majid Khazaei, Tyler W LeBaron Fereshteh Asgharzadeh, Majid Khazaei, Катедра по физиология, Факултет по медицина, Университет по медицински науки Машхад, Машхад 9177899191, Иран

Алекс Търнава, Drink HRW, Ню Уестминстър, BC V3j0b6 Канада Асма Мостафапур, Катедра по медицинска генетика и молекулярна медицина, Медицински факултет, Университет по медицински науки Машхад, Машхад 9177899191, Иран

Tyler W LeBaron, Център по експериментална медицина, Институт за изследване на сърцето на Словашката академия на науките, Братислава 984104, Словакия Тайлър У. Лебарън, Катедра по кинезиология и отдих на открито, Университет на Южна Юта, UT 84720, САЩ Tyler W LeBaron, Биологични изследвания, Molecular Hydrogen Institute, UT 84721, Съединени щати Tyler W LeBaron, катедра по физически науки, Southern Utah University, UT 84720, Съединени щати

ORCID номер: Fereshteh Asgharzadeh ( 0000-0002-8349-3722 ); Алекс Търнава ( 0000-0002-0796-5345 ); Асма Мостафапур ( 0000-0001-8337-2827 ); Маджид Хазаи ( 0000-0002-8257-2699 ); Тайлър У. Лебарън ( 0000-0001-9164-6728 ).

DOI: 10.4251

Публикувано на: 15/06/2023


Абстракт

Колоректалният рак (CRC)  или още рак на дебелото черво е третата водеща причина за смъртни случаи, свързани с рака в света. Премахването на тумора остава предпочитаното лечение на първа линия; обаче ефективните нехирургични интервенции остават с висок приоритет. 5-флуороурацил (5-FU) е широко използван химиотерапевтичен агент, а молекулярният водород (H 2 ) е повторнопризнат за своите антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, като изследванията също предполагат потенциалните му противотуморни ефекти. Следователно, водорода  H2, разтворен във вода [богата на водород вода (HRW)], със или без 5-FU, може да се представи като ново терапевтично средство за CRC. AIM Да се ​​изследват ефектите на HRW, със или без 5-FU, като нов терапевтичен продукт за CRC.

Заключение

Приложението на водородна вода HRW, приемана с или без лекарството 5-FU, може да служи като терапевтично средство за лечение на рака на дебелото черво CRC.

Оригинална Публикация
Референции

HHO BULGARIA
най-продавани апарати свързани с информацията на тази страница