Инхалация с молекулярен водород при пациенти с остра церебрална исхемияНаучно Изследване

исхемия

оригинално заглавие (букв. прев.): Инхалация с молекулярен водород при пациенти с остра церебрална исхемия

Автори:

Hirohisa Ono, Yoji Nishijima, Naoto Adachi, Masaki Sakamoto, Yohei Kudo, Kumi Kaneko, Atsunori Nakao & Takashi Imaoka

DOI: 10.1186

Публикувано на: 23/08/2023


Абстракт

При експерименти с животни употребата на молекулярен водород (H2) се счита за доста безопасна и ефективна, показваща ползи при множество патологични състояния като исхемично-реперфузионно увреждане на мозъка, сърцето, бъбреците и трансплантираните тъкани, травматично и хирургично увреждане на мозъка и гръбначния мозък, възпаление на червата и белия дроб, дегенеративна стриатонигрална тъкан, а също и в много други ситуации. Тъй като обаче пациентите с церебрална исхемия са в старческа група, информацията за безопасност трябва да бъде потвърдена. За осъществимостта на лечението с Н2 при тези пациенти, доставката на Н2 чрез инхалационен метод трябва да бъде проверена за последователност. Концентрацията на водород (HC) в артериалната и венозната кръв се измерва с газова хроматография при 3 пациенти, преди, по време и след 4% (случай 1) и 3% (случай 2, 3) вдишване на водороден газ с едновременно проследяване на физиологичните параметри. За изследване на консистенцията, HC във венозната кръв на 10 пациенти са получени многократно в края на 30-минутно водородно инхалационно лечение. HC постепенно достига ниво на плато за 20 минути след вдишване на H2 в кръвта, което е еквивалентно на нивото, отчетено от експерименти с животни. HC бързо намалява до 10% от нивото на платото за около 6 минути и 18 минути в артериалната и венозната кръв, съответно след преустановяване на вдишването на H2. Физиологичните параметри на тези 3 пациенти са по същество непроменени при използване на водород.

Заключение

Проучването на последователността на 10 пациенти показа, че HC в края на 30-минутното инхалационно лечение е доста променлива, но несъответствието се подобрява с повече внимание и насърчение. Вдишването на Н2 с поне 3% концентрация за 30 минути доставя в кръвта достатъчно HC, еквивалентно на нивата на експеримента с животни, без да се нарушава безопасността. Въпреки това, последователността на доставката на H2 чрез вдишване трябва да се подобри.

При експерименти с животни употребата на молекулярен водород (H2) се счита за доста безопасна и ефективна, показваща ползи при множество патологични състояния като исхемично-реперфузионно увреждане на мозъка, сърцето, бъбреците и трансплантираните тъкани, травматично и хирургично увреждане на мозъка и гръбначния мозък, възпаление на червата и белия дроб, дегенеративна стриатонигрална тъкан, а също и в много други ситуации. Тъй като обаче пациентите с церебрална исхемия са в старческа група, информацията за безопасност трябва да бъде потвърдена. За осъществимостта на лечението с Н2 при тези пациенти, доставката на Н2 чрез инхалационен метод трябва да бъде проверена за последователност. Концентрацията на водород (HC) в артериалната и венозната кръв се измерва с газова хроматография при 3 пациенти, преди, по време и след 4% (случай 1) и 3% (случай 2, 3) вдишване на водороден газ с едновременно проследяване на физиологичните параметри. За изследване на консистенцията, HC във венозната кръв на 10 пациенти са получени многократно в края на 30-минутно водородно инхалационно лечение. HC постепенно достига ниво на плато за 20 минути след вдишване на H2 в кръвта, което е еквивалентно на нивото, отчетено от експерименти с животни. HC бързо намалява до 10% от нивото на платото за около 6 минути и 18 минути в артериалната и венозната кръв, съответно след преустановяване на вдишването на H2. Физиологичните параметри на тези 3 пациенти са по същество непроменени при използване на водород. Проучването на последователността на 10 пациенти показа, че HC в края на 30-минутното инхалационно лечение е доста променлива, но несъответствието се подобрява с повече внимание и насърчение. Вдишването на Н2 с поне 3% концентрация за 30 минути доставя в кръвта достатъчно HC, еквивалентно на нивата на експеримента с животни, без да се нарушава безопасността. Въпреки това, последователността на доставката на H2 чрез вдишване трябва да се подобри.

Връзка към пълен текст

Ono H, Nishijima Y, Adachi N, Sakamoto M, Kudo Y, Kaneko K, et al. A basic study on molecular hydrogen (H2) inhalation in acute cerebral ischemia patients for safety check with physiological parameters and measurement of blood H2 level. Med Gas Res. 2012 Aug 23;2(1):21.

Референции

Leave a Reply