Category Archives

    Изследвания на хора

  • All

В категория се публикуват изследвания за въздействието на водорода върху хората при извършване на водородна терапия.