H2 вода облекчава заболявания на дихателните пътища при мишкиНаучно Изследване


оригинално заглавие (букв. прев.): Водородната вода облекчава облитериращо заболяване на дихателните пътища при мишки

Автори:

Naoki Ozeki, Aika Ogata, Yuji Narita, Shinji Mii, Kaori Ushida, Mikako Ito, Shin Hirano, Ryosuke Kurokawa, Kinji Ohno, Akihiko Usui

DOI: 10.1007/s11748-019-01195-3

-

Резюме:

Цел: Синдромът на облитериращ бронхиолит, възникващ от хронично възпаление на дихателните пътища, е водеща причина за смърт след белодробна трансплантация. Няколко проучвания предполагат, че вдишаният водород може да защити белодробните присадки от исхемично-реперфузионно увреждане чрез противовъзпалителни и окислителни механизми. Изследвахме дали наситената с молекулен водород вода може да запази функцията на белодробен алографт в хетеротопен трахеален алографт миши модел на облитериращо заболяване на дихателните пътища МЕТОДИ: Облитериращо заболяване на дихателните пътища се индуцира чрез хетеротопно трансплантиране на трахеални алографти от BALB/c донорни мишки в C57BL/6 реципиентни мишки, които впоследствие им е прилагана водородна вода (10 ppm) или чешмяна вода (контролна група) (n = 6 всяка) дневно без никакво имуносупресивно лечение. Хистологични и имунохистохимични анализи бяха извършени на ден 7, 14 и 21.

Резултати: Водородната вода намали оклузията на дихателните пътища на ден 14. Не бяха наблюдавани значими хистологични разлики на ден 7 или 21. Клъстерът съотношението на диференциация 4/клъстер на диференциация 3 в трахеални алографти на ден 14 е по-високо в групата с водородна вода, отколкото при контролните мишки. Ензимно-свързаният имуносорбентен анализ, извършен на 7-ия ден, разкри, че водородната вода намалява нивото на провъзпалителния цитокин интерлевкин-6 и повишава това на транскрипционния фактор P3 на вилицата, което предполага повишаване на регулаторната активност на Т клетките. Заключения: Водородната вода потиска развитието на средносрочно облитериращо заболяване на дихателните пътища в модел на трахеален алографт на мишка чрез антиоксидантни и възпалителни механизми и чрез активиране на Tregs. По този начин водородната вода е потенциална стратегия за лечение на BOS, която може да подобри изхода на пациенти с белодробна трансплантация.

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано 15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно 25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и инхалации с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

HBS10 - Апарат за Водородна Терапия