H2 обръща енергийния метаболитен път при алергично възпалениеНаучно Изследване


оригинално заглавие (букв. прев.): Водородът намалява алергичното възпаление чрез обръщане на превключването на енергийния метаболитен път

Автори:

Yinghao Niu, Qingrong Nie, Liping Dong, Jihua Zhang, Shu Fang Liu, Wei Song, Xiaopei Wang, Guangli Wu, Dongmei Song

DOI: 10.1038/s41598-020-58999-0

-

Резюме:

Механизмите, медииращи защитните ефекти на молекулярния водород (H2), не са добре разбрани. Това проучване изследва възможността H2 да упражнява своя противовъзпалителен ефект чрез модулиране на превключването на енергийния метаболитен път. Дейностите на гликолитичните и митохондриалните системи за окислително фосфорилиране са оценени при пациенти с астма и в миши модел на алергично възпаление на дихателните пътища. Бяха оценени ефектите от лечението с водород върху възпалението на дихателните пътища и върху промените в активността на тези два пътя. Моноцити от астматични пациенти и бели дробове от чувствителни към овален албумин и заразени мишки имат повишено производство на лактат и гликолитични ензимни активности (засилена гликолиза), придружени от намалено производство на АТФ и активности на комплекс I и III на митохондриалната дихателна верига (потиснато митохондриално окислително фосфорилиране), което показва енергия превключване на метаболитен път. Третирането на мишки, чувствителни към овалбумин и заразени с водород, обръща превключването на енергийния метаболитен път и смекчава възпалението на дихателните пътища. Водородът премахва сенсибилизацията на овалбумин и индуцираното от предизвикателството регулиране нагоре на гликолитичните ензими и индуцируемия от хипоксия фактор-1α, както и регулирането надолу на комплексите на митохондриалната дихателна верига и пероксизомен пролифератор, активиран рецептор-γ коактиватор-1α. Водородът отменя сенсибилизацията на овалбумин и индуцираната от провокация низходяща регулация на сиртуини 1, 3, 5 и 6. Нашите данни показват, че алергичното възпаление на дихателните пътища е свързано с превключване на енергийния метаболитен път от окислително фосфорилиране към аеробна гликолиза. Водородът инхибира възпалението на дихателните пътища, като обръща този превключвател. Водородът регулира енергийното метаболитно препрограмиране, като действа на множество нива в пътищата за регулиране на енергийния метаболизъм.

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано 15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно 25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и инхалации с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

HBS10 - Апарат за Водородна Терапия