Браунов газ (Бизнес Приложение)

Искате ли бизнесът ви да печели повече?!

Инсталацията на генератор на Браунов газ » Печелившо Бизнес Решение с доказан ефект:


Ако търсите сигурен начин да увеличите печалбата от бизнеса си, редуцирането на разходите за поддръжка на фирмения автопарк е едно отлично решение. Това особено важи при настоящия шоков ценови ръст на горивата и другите петролни продукти.

Увеличени нетни печалби и намалени експлоатационни разходи с до 17%
(благодарение на Генератора на Браунов газ)


Генератор “Антисмог Б1” доказано може да осигури на бизнеса ви допълнителни годишни печалби от по *2000 лева средно за всеки лек автомобил, микробус и/или малък товарен камион, на който е инсталиран!

Браунов газ - Приложение в Бизнеса (средно по 2000 лева допълнителна Бизнес Печалба за всеки лек автомобил, микробус и/или малък товарен камион, на който е инсталиран Антисмог Водороден Генератор Б1)

Увеличени Печалби и
Намалени Разходи

×
0
хил. лв.
допълнителна печалба
0
%
икономия на гориво
0
%
намалени експлоатационни разходи
0
лв.
първоначална инвестиция

средно за всеки лек автомобил, микробус
и/или малък товарен камион, на който е инсталиран
Водороден Генератор (на Браунов газ) Б1

Печалба от първия ден с 0 лева инвестиция!
» Браунов газ (Бизнес Приложение с Доказан Ефект)


Генераторът на Браунов газ “Антисмог Б1” започва да генерира икономия на гориво още от първия ден. При дневен пробег от 150км., реализираната икономия възлиза на стойност до **214лв. месечно за всеки автомобил с инсталиран генератор.

Ако се възползвате от възможността да придобиете нашето оборудване на лизинг, тази сума не само покрива месечните разходи по инвестицията, но и от нея остават 133лв., което прави годишна печалба от по ***1596лв. за всеки инсталиран генератор. И това само от спестените разходи за гориво!

Когато към тази сума бъдат добавени другите намалени експлоатационни разходи, капитализираните приходи от услуги и увеличените амортизационни срокове – оперативната печалба от всеки служебен автомобил следва да бъде повишена средно с до 2000лв. още първата година.

С други думи, не само че не се налага да инвестирате предварително, но и впоследствие инвестицията се изплаща от само себе си, като започва да увеличава печалбите ви незабавно!!!

Още по-високи печалби
впоследствие


След като водородният генератор се самоизплати, лизинговите вноски респективно отпадат също от уравнението.

Когато и този инвестиционен разход бъде изключен от счетоводния баланс, всяко МПС, на което е инсталиран Генератор Б1, съвсем реалистично може да генерира на бизнеса ви допълнителни годишни печалби от по 2500-3000лв.


*Осреднена Оперативна Годишна Печалба, реализирана в следствие на намалени експлоатационни разходи, капитализирани услуги и амортизация.

**Изчисленията са направени при базов среден разход 10л. дизел на 100км., цена 3.10лв./л., 23 работни дни в месеца и 20% реализирана икономия на гориво.

***(Намален месечен разход за гориво – Месечна лизингова вноска) × 12 месеца.

Повече за Генератора Поръчайте Онлайн

Инсталацията на генератор на Браунов газ » Печелившо Бизнес Решение с доказан ефект, особено при настоящия шоков ценови ръст на горивата !!!
Антисмог Водороден Генератор Б1 (Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

Водороден Генератор
Антисмог Б1 » 10-та генерация
Генератор на Браунов газ

Водороден генератор Б1

е проектиран по повод проект с Общината на гр. Париж под името “АНТИСМОГ“. Бяха направени инсталации на водородни генератори на множество автомобили, микробуси, строително подемни машини, генератори на електроенергия и дори на корабен двигател.

Реализирани бяха следните резултати:

 • Намаляне на финни прахови частици отделяни в атмосферата след инсталация на водороден генератор на различни превозни средства в рамките на 66% до 82%
 • Редукция на СО в изгорели газове 50% – 80%
 • Снижаване на азотни окиси до 5%
 • Икономия на гориво до 21%
 • Повишена мощност на двигателя до 8%

Оценката на резултатите беше извършена от група независими експерти, съставена от фирмите Nomadeis и Mazars, за период от 12 месеца, от юни 2018 г. до юни 2019 г.

Водена от Urban Lab на Paris & Co, тя беше финансирана от град Париж, L’ADEME en Île-de-France и Caisse des Dépôts Ile-de-France, и се осъществи с подкрепата на Airparif.

Инсталация на Генератор на Браунов газ “Антисмог Б1”
на микробуси Ford и Mercedes

Проектът „Antismog” доказа, че

Брауновият газ категорично спомага
за реализацията на:

Икономия на Гориво (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

1. Икономия на
Гориво

Повишена мощност на двигателя (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

2. Повишена
Мощност на Двигателя

Намаление на нагари в двигателя и Намалени вредни емисии (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

3. Редукция на
СО в изгорелите газове

Намаляване на фини прахови частици (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

4. Намаляне на
финни прахови частици

Снижаване на азотни окиси (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

5. Снижаване на
азотни окиси

Понижени разходи за поддръжка на автомобила (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

6. Понижени Разходи
за Поддръжка на автомобила

Проект “Антисмог” 2018-2019
Франция, Париж

Как действа Брауновият газ?!

Няма съвременен ДВГ който да изгаря ефективно повече от 50% от горивото в цилиндъра, като при бензиновите двигатели това количество пада до 35%. Неизгорялото гориво догаря в изпускателната система и излиза през ауспуха под формата на сажди и неизгорели емисии.

Уникалните горивни характеристики на брауновия газ

ускоряват този процес, респективно спомагат за по-ефективното изгаряне на по-голям процент от подаденото към цилиндрите гориво. Когато към гориво-въздушната смес се добави браунов газ (водород), процентът на ефективно изгорения дизел/бензин може примерно от 50% да нарастне до 60% и повече.

В следсвие на този процес, освен икономията на гориво, отлаганията на нагари по двигателя също биват чувствително редуцирани.

Това от своя страна неминуемо води и до следните допълнителни ползи за автомобила от инсталирането на водороден генератор:

☑ Повишени КПД и мощност на двигателя;

☑ По-висока екологичност;

☑ По-ниски експлоатационни разходи.

ГЕНЕРАТОР НА
БРАУНОВ ГАЗ
“АНТИСМОГ Б1” ВОДОРОДЕН ГЕНЕРАТОР

Проектиран по нова, революционна технология, която:

 • Позволява реализиране на икономия на гориво;
 • Подобрява на изгарянето на гориво-въздушната смес;
 • Намаля отлаганията на нагари по двигателя;
 • Увеличава живота на двигателя;
 • Увеличава на пробега с до 20% със същото количество гориво;
 • Увеличаване мощноста на двигателя с до 8%;
 • Увеличава до 2 пъти пробега между 2 смени на масло;
 • Прави го подходящ за автомобили с премахнат DPF или катализатор;
 • Намалява вредните емисии в отработените газове;
 • Редуцира димността в дизеловите ДВГ до 3 пъти;
 • Намалява СО в изгорелите газове до 80%;
 • Редуцира Азотните окиси до 5%;
 • Намаля отделянето на серен двуокис
Антисмог Водороден Генератор Б1 (Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

Всеки водороден генератор отговаря на стандарта.
За модела е проведена процедура по оценяване на съответствие.

Хроматографки изследван в БАН.
Маркиран с европейски инициали за съответствие СЕ.

 

Повече за Генератора Поръчайте Онлайн

Инструкция за Монтаж

Съдържание на Комплекта

HHO Bulgaria - Водородна клетка / Водороден генератор / Генератор на Браунов газ B12

Препоръчано
от HHO Bulgaria

Водороден Генератор B12

Разработен на база генератор Б1, с увеличени мощност и капацитет, както и подобрен мултипроцесорен контролер.

 • ☑ HHO генераторът отговаря на БДС;
 • ☑ Маркиран с европейски инициал за съответствие СЕ

Изключително подходящ за:

 • ☑ По-големи МПС с обем на двигателя до 6000 куб. см. и електрическа инсталация на 12 волта;
 • ☑ По-големи преходи в извънградски условия;

Полезно: Годишен Технически Преглед без DPF

Може ли да минем ГТП с отстранен DPF / FAT филтър? В това видео ви предлагаме три различни начина да покрием ЕКОНОРМИТЕ и да получим ЕКОСТИКЕР: