Гаранция на HHO генератори и апарати

Всички продукти в каталога ни са със стандартна гаранция от 24 месеца.

За всички артикули предлагаме удължаване на гаранционния срок или доживотно гаранционно обслужване – при определени условия.

За допълнителна информация и поръчки:

Гаранционни Условия

HHO Bulgaria гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на потребителя притежава всички качества които са упоменати в представянето в интернет и се счита, че е договорена доставка на стока с тези параметри. Веднага след получаването на стоката, потребителят следва да провери несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.

При появата на скрити дефекти и липси следва да направи рекламация в писмен вид, след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка, HHO Bulgaria следва незабавно да достави липсващите продукти. В останалите случай HHO Bulgaria има право, или да извърши ремонт на дефектната част, или да изпрати нова стока.

Ако повторна поправка не е успешна или заместващата доставка отново не е задоволителна, то клиентът има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.

Гаранцията не може да бъде приета за дефекти, причинени от нормалното му износване, нецелесъобразно използване на продукта или от натоварване му над нормалното от страна на клиента, както и за неспазване на инструкцията за ползване.

Потребителят има право в срок от 14 работни дни съгласно чл.55 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние с HHO Bulgaria. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от потребителя, а за спазването на срока важи датата на изпращането му обратно на HHO Bulgaria.

За упражняване на правото на потребителя съгласно чл.55 от ЗЗП е необходимо, да са изпълнени следните условия – потребителя да заяви в писмен вид желанието си за отказ от договора и да посочи банкова сметка за да се изплати вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целоста на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана, както и да е заплатил транспортните или други разходи за връщането на стоката. Потребителят носи отговорност за пратката и нейната документация до получаването и от „Доставчика”.

Ако потребителят е върнал стоката в срок и съобразно общите условия за, HHO Bulgaria следва да върне вече заплатената покупна цена в срок до 30 дни без направените разходи за допълнителни услуги.

Изпращането на стока до сервиза е за сметка на клиента. Стоките които се връщат, жалби и рекламации се изпращат на адрес България, гр. Варна, п.к. 9009, бул.”Цар Освободител”253.

За повече информация и поръчки, обадете ни се на телефон: +359 878 21 78 10