Общи условия

Правила и Условия

за сключване на договор от разстояние между “Водородни Технологии ЕООД” (нар. за краткост HHO Bulgaria и/или hho-bulgaria.com) и потребител (клиент).

За всички спорове произлизащи във връзка с и от сключването на договори от разстояние между клиент и “Водородни Технологии ЕООД” (HHO Bulgaria, hho-bulgaria.com) за електронна и друга търговия важат следните общи условия в техния актуален вариант към момента на сключване на договора, наричани по долу – общи условия или общите условия.

 

Страни по договора

“Водородни Технологии ЕООД” (HHO Bulgaria, hho-bulgaria.com)
Адрес на регистрация: ул. Младежка 22А, Варна 9000

Производствена база: бул. Цар Освободител 253, Варна 9000
тел: +359 878 21 78 10
имейл: info@hho-bulgaria.com

явяващ се „Доставчик” съгласно ЗЗП от една страна. И клиент (потребител), от друга страна.

Предмет на договора

След спечелване на аукцион организиран от HHO Bulgaria клиентът прави поръчка за доставка на продукти предмет на аукциона. HHO Bulgaria продава и доставя на клиента поръчаните от него продукти. Заплащането става с кредитна или дебитна карта, с наложен платеж или по банков път.

Сключване на договора

Договорът се счита за сключен от момента, в който клиентът приеме предложените от HHO Bulgaria условия по сделката и направи поръчка по телефона или на електронен адрес info@hho-bulgaria.com. Клиентът се отказва от изричното потвърждение за приемане на поръчката от страна на HHO Bulgaria.

Поръчки могат да се извършат 24 часа в денонощието, както чрез интернет, така и на телефона за поръчки +359 878 21 78 10. При доставка на продукта предмет на договора клиента потвърждава действителността му и че е получил информацията по чл.54 от ЗЗП в писмен вид и потвърждава съгласието си с общите условия на HHO Bulgaria с полагане на подпис на товарителницата с която, се извършва доставката.

Цена и плащане

Клиентът може да заплати обявената цена само в български лева. Това е цената, която се явява офертата (предложение към клиента на каква цена може да закупи продукта представен на сайта) след потвърждаването и от страна на “Доставчика” на електронния адрес на “Клиента”, в телефонен разговор или по друг начин. Плащането може да стане чрез наложен платеж при получаването на пратката, с дебитна или кредитна карта или по банков път. Цената на офертата по интернет към момента на поръчването включва цената на стоката, както и стойността на застраховката и начислен ДДС ако се дължи. Освен това клиентът следва да заплати стойността на всички допълнителни услуги, като опаковане, изпращане и разходи по доставката до посочения адрес. Цената на допълнителните услуги се уточнява в проформа фактурата която е получена на електронния адрес на клиента.

При разплащане с дебитна или кредитна карта през интернет или по друг способ, договора се счита за сключен веднага след извършване на трансакцията или при получаване от HHO Bulgaria на писмо по електронната поща, приемане на поръчка по телефон или по друг начин. При подаване на поръчка от клиент, който заплаща с кредитна или дебитна карта е желателно да бъде предоставена сметка за обратно връщане на сумата по транзакцията, при спазване на правата на потребителя, съгласно ЗЗП и чл.53 от ЗЗП.

Доставка на продуктите

Доставката се извършва с куриерска служба до адрес посочен от клиента по време на подаването на поръчката или до пощенския клон на посочения от клиента адрес.

Срок на доставка

Максималният срок на доставка е до 30 работни дни.

Наличност на продуктите

Ако след получената поръчка HHO Bulgaria установи, че поръчаната стока не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена,HHO Bulgaria може да предложи стока с равностойно качество и цена или да не приеме поръчката на клиента.
Офертата за заместваща доставка или известието за неприемането на поръчката на клиента следва да бъдат направени възможно най-скоро след получаване на поръчката от клиента. В случай на вече извършено плащане за стока, която клиентът е поръчал, но не е в наличност или чиято доставка не може да бъде осъществена, HHO Bulgaria следва да възстанови плащането на клиента в срок от 30 дни от получаване на поръчката.

Отказ от покупка

Клиентът има право на отказ от направената поръчка в срок до 12ч. след  нейното заявяване. Заявката за отказ от покупка следва да бъде изпратена в писмен вид на имейл: info@hho-bulgaria.com

Връщане и възстановяване

Потребителят има право в срок от 14 работни дни съгласно чл.55 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние с HHO Bulgaria. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от потребителя, а за спазването на срока важи датата на изпращането му обратно на HHO Bulgaria.

За упражняване на правото на потребителя съгласно чл.55 от ЗЗП е необходимо, да са изпълнени следните условия – потребителя да заяви в писмен вид желанието си за отказ от договора и да посочи банкова сметка за да се изплати вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана, както и да е заплатил транспортните или други разходи за връщането на стоката. Потребителят носи отговорност за пратката и нейната документация до получаването и от „Доставчика”.

Клиентът има право да върне закупената стока при появата на скрити дефекти и липси. При подобна ситуация, клиентът следва да направи рекламация в писмен вид. След установяването на съответната нередност в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката, HHO Bulgaria следва да възстанови на клиента заплатената покупна цена без направените разходи за допълнителни услуги в срок до 30 дни.

В случай на непълна доставка, HHO Bulgaria следва незабавно да достави липсващите продукти. В останалите случай HHO Bulgaria има право, или да извърши ремонт на дефектната част, или да изпрати нова стока.

Ако потребителят е върнал стоката в срок и съобразно общите условия за, HHO Bulgaria следва да върне вече заплатената покупна цена в срок до 30 дни без направените разходи за допълнителни услуги.

Гаранция

HHO Bulgaria гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на потребителя притежава всички качества които са упоменати в представянето в интернет и се счита, че е договорена доставка на стока с тези параметри. Веднага след получаването на стоката, потребителят следва да провери несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.

При появата на скрити дефекти и липси следва да направи рекламация в писмен вид, след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка,HHO Bulgaria следва незабавно да достави липсващите продукти. В останалите случай HHO Bulgaria има право, или да извърши ремонт на дефектната част, или да изпрати нова стока.

Ако повторна поправка не е успешна или заместващата доставка отново не е задоволителна, то клиентът има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.

Гаранцията не може да бъде приета за дефекти, причинени от нормалното му износване, нецелесъобразно използване на продукта или от натоварване му над нормалното от страна на клиента, както и за неспазване на инструкцията за ползване.
Потребителят има право в срок от 7 работни дни съгласно чл.55 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние с HHO Bulgaria. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от потребителя, а за спазването на срока важи датата на изпращането му обратно на HHO Bulgaria.

За упражняване на правото на потребителя съгласно чл.55 от ЗЗП е необходимо, да са изпълнени следните условия – потребителя да заяви в писмен вид желанието си за отказ от договора и да посочи банкова сметка за да се изплати вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана, както и да е заплатил транспортните или други разходи за връщането на стоката. Потребителят носи отговорност за пратката и нейната документация до получаването и от „Доставчика”. Ако потребителят е върнал стоката в срок и съобразно общите условия за, HHO Bulgaria следва да върне вече заплатената покупна цена в срок до 30 дни без направените разходи за допълнителни услуги.

Изпращането на стока до сервиза е за сметка на клиента. Стоките които се връщат, жалби и рекламации се изпращат на адрес България, гр. Варна, п.к. 9009, ул.”Младежка”22А.

Защита на личните данни

Всички Ваши лични данни необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица. Повече за защитата на личните данни може да прочетете на страницата с нашата “Политика за Поверителност”

Водородни генератори (Условия за безопасност)

Клиентът следва да извърши инсталацията на водородния генератор в присъствието на компетентно лице. В противен случай има опасност от повреда на автомобил.

Внимание:

1. Водородът е силно експлозивен.
2. Бъдете особено внимателни по време на ползване на Водородната клетка.
3. Да се пази от открит огън.
4.Да не се докосва и да не се стои в близост по време на работа .
5 При закупуването на водороден генератор купувача поема пълната отговорност за всички щети и вреди които може да причини по време на инсталация или експлоатация на системата.
6. HHO Bulgaria не поема отговорност за каквито и да било повреди или вреди и не се обвързва с конкретни икономии на гориво!

Икономиите, които може да се постигнат при ползването на Генератор на Газ на Браун са резултат на качествен монтаж и настройка на системата и експлоатация съгласно Инструкциите на “ДОСТАВЧИКА”.

Правно регулиране

За правните и търговските отношения между HHO Bulgaria и клиентите важи българското право.

 

 

За повече информация, моля обадете се на телефон:

+359 878 21 78 10