Водородна Терапия при
Болест на Алцхаймер

Изготвил: Д-р Иван Власов

Водородните Инхалации водят до забележими подобрения при Болест на Алцхаймер

Според пилотно клинично проучване, проведено в Япония – терапията с водород води до впечатляващо подобрение при пациенти, страдащи от Болест на Алцхаймер.

Резултатите от проучването показват още, че вдишването на водород осигурява не само временно облекчение, но също така поддържа ефекта за най-малко 6 месеца след преустановяване на Водородната Терапия.

Водородна Терапия при Болест на Алцхаймер

Болест на Алцхаймер и
потенциалът на Водородната терапия като иновативно лечение

Болестта на Алцхаймер е причина за възникване на приблизително 55% от случаите на деменция в третата възраст, следвана от съдовата деменция – 15%, смесената форма на деменция – 8%, фронто-темпоралната деменция 8%, болестта с дифузни телца на Леви 8%.

Болестта на Алцхаймер е прогресивно и фатално нервнодегенеративно заболяване, което причинява упадък в когнитивната функция, паметта и поведението. Всичко това нарушава нормалния ритъм на живот на пациентите.

Общоприет факт е, че натрупването на амилоидния бета протеин индуцира неврологичната смърт при болестта на Алцхаймер.

Оксидативният стрес, предизвикан от свободните радикали, играе важна роля в патогенезата на заболяването. Той повлиява експресията (производството) на много гени, които регулират патологичния феномен на увеличено производство на амилоид, модификацията на ТАУ протеина и апоптозата.

Водородна Терапия при Болест на Алцхаймер

Доказаният Антиоксидативен ефект на Водородната Терапия

Свободните радикали

Научно установено е, че свободните радикали предизвикват редокс хомеостазата, което води до клетъчния оксидативен стрес.

Именно това е причината за увреждане на клетките, изграждащи човешкия организъм.

Накратко, поради тази причина свободните радикали са свързани с появата на почти всички познати заболявания настъпващите с възрастта – както Болестта на Алцхаймер, така и:

 • ☑ различните видове Рак;
 • ☑ Диабет;
 • ☑ Астма и ХОББ;
 • ☑ Артрит;
 • ☑ Атеросклероза;
 • ☑ много други…
Здрава, добре хидратирана клетка

здрава клетка

Клетка атакувана от свободни радикали

клетка атакувана
от свободни радикали

Клетка с оксидативен стрес причинен от свободните радикали

оксидативен стрес, причинен от
свободните радикали

Стотици научни публикации недвусмислено показват, че, благодарение не доказаните си антиоксидтивни свойства, водородът обръща този процес и потиска прогресията на всички видове рак.

Спрямо разглежданото в тази статия пилотно проучване, ясно изразеното антиоксидативно действие на водорода подпомага за намаляване развитието на Алцхаймер и Деменция.

Повече на тема „Водородна Терапия” и нейните безспорни ползи за човешкото здраве може да откриете както от останалите публикации в сайта ни, така и от най-различни медии и надеждни платформи за натурална медицина, сред които: Natural Medicine Journal, National Library of Medicine и Nature Research
Водородна Терапия при Болест на Алцхаймер

Терапевтичните инхалации с водороден газ като иновативно лечение за дегенеративните заболявания на коровите и подкоровите ядра на главния мозък
» Болест на Алцхаймер, Фронто-темпопарлна Деменция, Болест с дифузни телца на Леви

Антиоксидативното действие, демонстрирано както в разглежданото тук, така и в множество други научни проучвания, е най-важното и ценно качество на иновативната водородна терапия. Благодарение на това си свойство, водородът осигурява невропротективен ефект – т.е защита на нервните клетки от патогенни фактори.

Характерно за невропротекторите е, че помагат да се намали развитието на тежки и необратими неврологични усложнения. Терапевтичният курс с водородни инхалации би довел до намаление на патофизиологичните и биохимични нарушения в нервните клетки.

Апарат за инхалация с водород

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и инхалации с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

Вече и на изплащане
за срок до 36 месеца

Пилотно проучване за ефекта от
Водородната Терапия при Болест на Алцхаймер

Проведено от Департамента по Неврология и Неврохирургия към болница Нишиджима, Охока, Япония и Департамента по Неврология към университета Джунтендо, Токио, Япония.
Публикувано на 13 Март 2023 в специалното издание “Therapeutic Potential of Molecular Hydrogen”.

В пилотното отворено проучване вземат участие 8 пациента и техните близки. За оценка на тежестта на заболяването е била използвана Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive Subscale (бел. прев. “скала за оценка на болестта на Алцхаймер – когнитивна субскала”). Началното ниво на участниците е било между 19 и 40 точки. След началната оценка, участниците са започнали терапевтичен курс с водородни инхалации два пъти на ден по един час, в продължение на 6 месеца.

Пациентите са селектирани на база тяхната диагноза, в резон с препоръките на националния институт – National Institute on Aging-Alzheimer’s Association Group. За да се оцени ефекта от водородната терапия, е била използвана скалата за оценка на болестта на Алцхаймер – когнитивна субскала. Оценки са провеждани на третия и шестия месец от пилотното проучване.

Участниците в проучването са инхалирали водород два пъти дневно, в продължение на един час чрез лицева маска. Те са били наблюдавани от своите роднини, които са им осигурявали и морална подкрепа, а концентраторите за водород са били проверявани всеки месец за неизправности.

Критериите за включване са били: 1. сбор от точки по скалата за оценка повече от 10 т. и по-малко от 50 т.; 2. лечение с поне един антихолинестеразен медикамент или NMDA рецепторен антагонист; 3. рутинно лечение в неврологична клиника по деменция; 4. изключващ критерии е бил наличието на хронична белодробна болест; 5. на пациентите е бил проведен ядрено-магнитен резонанс.

Проучването е било проведено по начин, отговарящ на “Етичния код на световната медицинска асоциация” (Декларация на Хелзинки). Протоколът на проучването е бил одобрен от етичната комисия на болница Нишиджима, а проучването е било регистрирано в сайта: http://www.jmacct.med.or.jp

Към Оригиналното Проучване

Водородна Терапия при Болест на Алцхаймер

Хронология на проучването

(за период от 18 месеца)

Водородна Терапия при Болест на Алцхаймер (Фигура 1)

През първите три месеца е налице тенденция към леко увеличение на точките от скалата за оценка (влошаване). След този период се наблюдава сериозен спад в точките, достигащ своя максимум 6 месеца след преустановяване на водородните инхалации и лек спад от 12 до 18 месец за периода на проследяване на пациентите. Прави впечатление, че резултатите се задържат за около една година след преключване на водородната терапия.

В допълнение към скалата за оценка на болестта на Алцхаймер е било използвано и така нареченото дифузионно тензорно изобразяване – т.е магнитно-резонансна техника, която използва анизотропната дифузия за оценка на организацията на бялата материя на мозъка.

Проведеното образно изследване също потвърдило подобрението при болестта на Алцхаймер, а също демонстрирало и задържането на това подобрение 1 година след приключването на водородните инхалации.

Към Оригиналното Проучване

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Макар и с малко на брой участници, пилотното проучване ясно демонстрира подобрение при болестта на Алцхаймер, отчетено чрез най-често използваната скала за оценка и ядрено-магнитно базираната техника (дифузионно тензорно изобразяване).

Подобрението е не само временно, а резултатите се задържат до една година след водородното лечение.

Тук в съображение влиза и фактът, че водородните инхалации се характеризират с добър профил на толерантност и безопасност.

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Генерални ползи от
Водородната Терапия

Генерални ползи от Водородната Терапия

Доказаният Антиоксидантен ефект на Водородната Терапия

Свободните радикали

Научно установено е, че свободните радикали предизвикват редокс хомеостазата, което води до клетъчния редокс стрес.

Именно това е причината за увреждане на клетките и превръщането им в ракови.

Накратко, поради тази причина свободните радикали са свързани с появата на почти всички познати заболявания настъпващите с възрастта, сред които:

 • ☑ различните видове Рак;
 • ☑ Диабет;
 • ☑ Астма и ХОББ;
 • ☑ Болест на Алцхаймер;
 • ☑ Артрит;
 • ☑ Атеросклероза;
 • ☑ много други…
Здрава, добре хидратирана клетка

здрава клетка

Клетка атакувана от свободни радикали

клетка атакувана
от свободни радикали

Клетка с оксидативен стрес причинен от свободните радикали

редокс стрес причинен от
свободните радикали

Стотици научни публикации недвусмислено показват, че, благодарение не доказаните си антиоксидантни свойства, водородът обръща този процес и потиска прогресията на всички видове рак – включително на рака на белите дробове.

Повече на тема „Водородна Терапия” и нейните безспорни ползи за човешкото здраве може да откриете както на сайта ни, така и в най-различни медии и надеждни платформи за натурална медицина, сред които: Natural Medicine Journal, National Library of Medicine и Nature Research

Медицинско Приложение на Водородната Терапия

Водородна Терапия (Научни Изследвания)

Научно доказано, Водородът подобрява цялостното качество на живот и подпомага конвенционалната медицина при лечение на множество тежки заболявания.

Всичко за превантивните, терапевтични и здравословни ползи от водорода, може да научите от най-голямата в света база данни с научни проучвания, публикации и доклади на тема "Водородна Терапия".

Вижте Всички Доклади

Какво е
“Водородна Терапия”?

По своята същност „Водородна Терапия” представлява допълнителен редовен прием на водород чрез пиене на обогатена с водород вода и/или вдишване на водородо-кислороден газ (познат още като „Браунов газ” или „HHO газ”).

Така наречената „Водородна вода” е структурирана вода наситена с водород, която доказано хидратира тялото до 6 пъти по-бързо от всички други видове вода (минерална, изворна, чешмяна и пр.).

Пиенето на Водородна Вода може да помогне за неутрализирането на свободните радикали.

Още по-ефективно се оказва директното вдишване на водорода, тъй като по този начин се приема около 100 пъти по-голямо количество от него.

HBS10 - Апарат за Водородна Терапия

Най-продаваният в света български апарат
за Водородна Терапия


ОТ ТИПА 2-в-1

 • за производство на Водородна Вода,
 • за Обдишване с Водород

Проектиран и произведен в България на база предходен опит от над  10 години в производството на водородно оборудване.


Всеки апарат отговаря на БДС.
За модела е проведена процедура по оценяване на съответствие.

Хроматографски изследван в БАН.
Маркиран с европейски инициали за съответствие СЕ.
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ.

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

Видео Презентации

Какво отличава HBS10 от останалите подобни апарати?
(видео презентация)

Апарат за Водородна Терапия HBS10
(видео инструкция за зареждане и експлоатация)

Водородна вода – кога, как и колко да пием?
(видео презентация)

Апарат за Водородна Терапия
(споделено от ползватели)

HHO BULGARIA
апарати за Водородна Терапия