Водородна Терапия при Лечение
на Диабет

Изготвил: Д-р Виктория Калудова,
Oториноларинголог

Водородната Терапия доказано подпомага Лечението на Диабет

През последните години са публикувани многобройни научни доклади за забележителния ефект на инхалациите с молекулярен водород при пациенти със Захарен Диабет Тип 2. Постигнатите резултати в редица проучвания сочат, че вдишването на водород (H2) представлява нова ефективна стратегия за лечение на диабет и подобряване състоянието на страдащите от болестта.

С прогресивното популяризиране на Водородната Терапия анти-диабетният ефект на водорода става все по-признат.  Вдишването на водород, като терапевтична стратегия, от години е широко прието от обществеността в напреднали азиатски държави като  Япония и Китай, а напоследък привлича все по-голямо внимание и в останалия свят.

Водородната Терапия доказано подпомага Лечението на Диабет

Клинично проучване за ползите от Водородната Терапия при Лечение на Диабет

проведено при 1603 пациентa с Диабет Тип 2, поддържали конвенционално хипогликемично лечение в продължение на поне 6 месеца, разделени в 2 групи

0
пациентa със Захарен Диабет Тип 2
0
лекувани само с Конвенционални Средства
0
подложени допълнително на Лечение с Водород
0
%
по-добри* стойности на кръвната захар при подложените на Водородна Терапия

*Нивата на глюкоза, измерена на гладно FPG (“Fasting Plasma Glucose” / „Плазмена Глюкоза на Гладно”), са намалели почти двойно повече при пациентите подложени на инхалации с водород.

В резултат на допълнителното водородно лечение, FPG е спадналa с -22.7 mg/dL, в сравнение с едва -11.7 mg/dL постигнат спад в показателя при контролната група.

В допълнение – при пациентите на Водородна Терапия се наблюдава също:

  • Над 2 пъти по-голямо подобрение при нивата на Гликирания Хемоглобин (HbA1c);
  • Почти 3 пъти по-голямо подобрение в нивата на Общия Холестерол (TC);
  • Още по-значителни подобрения при Хомеостазните Модели (HOMA-β и HOMA-IR).

Водородът води до 2 пъти по-добри стойности на гликирания хемоглобин и плазмената глюкоза (кръвната захар)

В посоченото по-горе клинично проучване са изследвани 1603 лица над 18г. с диабет тип 2, които са поддържали конвенционално хипогликемично лечение в продължение на поне 6 месеца. Пациентите са разделени на 2 групи – едната група допълнително е била подложена на инхалации с водород, а другата само на терапия с конвенционални хипогликемични средства.

След 6-месечно лечение нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c), както и тези на плазмената глюкоза на гладно (FPG) са намалели значително повече при подложената на Водородна Терапия група.

Нивото на гликирания хемоглобин е спаднало с 0.94% при пациентите, провеждали допълнително лечение с водород. Отчетеното подобрение е над 2 пъти – с 0.48% по-голямо от постигнатия резултат при лекуваните само с конвенционални медикаменти (-0.46%).

Подобрението в стойностите на глюкозата (кръвната захар), измерена на гладно, също е близо 2 пъти по-голямо в полза на вдишвалите водород (-22.7 mg/dL срещу -11.7 mg/dL).

Водородната Терапия доказано подпомага Лечението на Диабет

Водородните инхалации подобряват значително нивата на холестерол

Увеличен Лош Холестерол преди Лечение на Диабет Тип 2

Тъй като диабетът води до метаболитен синдром, в проучването са проследени и нивата на холестеролите, най-важният от които – LDL („Low-Density Lipoprotein” / „Холестерол с Ниска Плътност”), понеже именно той се отлага по кръвоносните съдове и води до редица здравословни проблеми.

При използването на Водородна Терапия се наблюдава както намаляване на нивото на LDL (т.нар. „Лош Холестерол”), така и значително подобрение в състоянието на холестерола като цяло TC (“Total Cholesterol” / „Общ Холестерол”).

При пациентите в контролната група, подложени на лечение само с конвенционални хипогликемични средства, нивата на общия холестерол са спаднали с 4.4 mg/dL. За сравнение, подобрението при допълнително лекуваните с водородни инхалации е приблизително 3 пъти по-голямо (-12.9 mg/dL срещу -4.4 mg/dL).

Нормализиран Общ Холестерол, в резултат на Водородна Терапия при Лечение на Диабет Тип 2
Апарат за инхалация с водород

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и обдишване с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

Вече и на изплащане
за срок до 36 месеца

Защо Водородната Терапия е толкова ефективна при Лечението На Диабет

Неутрализиране на Свободните Радикали

Диабетът е едно от най-разпространените хронични метаболитни заболявания с глобална заболеваемост от 9,3% през 2019 г. Настоящата терапевтична стратегия  включва главно подобряване на начина на живот и медикаменти.

Развитието на метаболитните нарушения при диабет е свързано с оксидативен стрес и факторите на възпаление. Оксидативният стрес се дефинира като дисбаланс между производството на свободни кислородни радикали (ROS) и активността на антиоксидантната защитна система, която е широко свързана с множество заболявания, включително исхемично-реперфузионно увреждане, възпалителни и неврологични заболявания.

Водородът (H2) е новоразработен силен антиоксидант, който може лесно да дифундира през цитомембраната и селективно да елиминира цитотоксичните ROS.

Така охлаждането или понижаването на свободните радикали може да бъде използвано, като потенциално антидиабетно средство.

Именно демонстрираните антиоксидантни и противовъзпалителни свойства правят Водородната Терапия толкова ефективна в борбата с Диабет.

Здрава, добре хидратирана клетка

здрава клетка

Клетка атакувана от свободни радикали

клетка атакувана
от свободни радикали

Клетка с оксидативен стрес причинен от свободните радикали

оксидативен стрес, причинен от
свободните радикали

В допълнение, водородният газ води до възстановяване на инсулиновата резистентност и функцията на β-клетките в задстомашната жлеза (панкреаса). Това доказва и разгледаното по-горе проучване, тъй като HOMA-β (хомеостазен модел на функциите на β-клетките) и HOMA-IR (хомеостазен модел на инсулинова резистентност) показват значително по-голямо подобрение в групата, подложена на инхалации с водород. Множество предишни клинични изследвания също демонстрират подобен резултат.

Ектопичното отлагане на липиди в чернодробната тъкан е допълнителна причина за инсулинова резистентност. Именно водородът може да потисне този процес.

Научно доказано е също, че, освен при лечение на диабет, молекулярният водород има редица превантивни и терапевтични ефекти в модели на множество други заболявания, които включват:

  • исхемично-реперфузионни увреждания,
  • невродегенерация,
  • сърдечно-съдови заболявания,
  • метаболитен синдром,
  • възпаление и онкологични заболявания.

Толерантност и безопасност
на терапията с водород

В сравнение с контролната група, терапията с водород е свързана с по-ниска честота на няколко нежелани реакции, включително: хипогликемия, повръщане, запек, световъртежи и причерняване.

Това показва, че лечението с молекулярен водород би довело до по-малко странични ефекти. В предишни проучвания също е доказано, че инхалациите с водород са безопасна допълнителна терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Водородната Терапия, като допълнително лечение, доказано подобрява гликемичния контрол на пациенти с Диабет Тип 2 в реални условия, подобрявайки липидния профил и инсулиновата резистентност, увеличавайки вероятността за достигане на целта на гликирания хемоглобин (HbA1c< 7%) след 6-месечно лечение.

В обобщение, достигнатият експертен извод е, че инхалациите с водород представляват нова, не задължителна, но ефективна стратегия за лечение на диабет и подобряване състоянието на пациентите.

Водородната Терапия подобрява значително нивата на:

☑ Гликирания Хемоглобин и Плазмената Глюкоза (кръвната захар);

☑ Общия Холестерол;

☑ Хомеостазните HOMA-β и HOMA-IR модели.

Към оригиналното проучване

Други генерални ползи от
Водородната Терапия

Генерални ползи от Водородната Терапия

Какво е
“Водородна Терапия”?

По своята същност „Водородна Терапия” представлява допълнителен редовен прием на водород чрез пиене на обогатена с водород вода и/или вдишване на водородо-кислороден газ (познат още като „Браунов газ” или „HHO газ”).

Така наречената „Водородна вода” е структурирана вода наситена с водород, която доказано хидратира тялото до 6 пъти по-бързо от всички други видове вода (минерална, изворна, чешмяна и пр.).

Пиенето на Водородна Вода може да помогне за неутрализирането на свободните радикали.

Още по-ефективно се оказва директното вдишване на водорода, тъй като по този начин се приема около 100 пъти по-голямо количество от него.

Медицинско Приложение на Водородната Терапия

Водородна Терапия (Научни Изследвания)

Научно доказано, Водородът подобрява цялостното качество на живот и подпомага конвенционалната медицина при лечение на множество тежки заболявания.

Всичко за превантивните, терапевтични и здравословни ползи от водорода, може да научите от най-голямата в света база данни с научни проучвания, публикации и доклади на тема "Водородна Терапия".

Вижте Всички Доклади
HBS10 - Апарат за Водородна Терапия

Най-продаваният в света български апарат
за Водородна Терапия


ОТ ТИПА 2-в-1

  • за производство на Водородна Вода,
  • за Обдишване с Водород

Проектиран и произведен в България на база предходен опит от над  10 години в производството на водородно оборудване.


Всеки апарат отговаря на БДС.
За модела е проведена процедура по оценяване на съответствие.

Хроматографски изследван в БАН.
Маркиран с европейски инициали за съответствие СЕ.
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ.

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Видео Презентации

Водородна вода или инхалация с водород?
(видео презентация)

Апарат за Водородна Терапия HBS10
(видео инструкция за зареждане и експлоатация)

Водородна вода – кога, как и колко да пием?
(видео презентация)

Апарат за Водородна Терапия
(споделено от ползватели)

HHO BULGARIA
апарати за Водородна Терапия