Водородна терапия чрез носна канюла с малък поток на газа

Вестник за клинични медицински изследвания, ISSN 1918-3003 печат, 1918-3011 онлайн, Отворен достъп
Авторско право на статията, авторите; Авторско право върху компилацията на списания, J Clin Med Res и Elmer Press Inc.
Уебсайт на списанието https://www.jocmr.org

Том 12, номер 10, октомври 2020 г., страници 674-680

Водородна терапия чрез носна канюла с малък поток на газа

Motoaki Sano а, б, г , Kohsuke Ширакава а, Ь , Yoshinori Кацумата а, Ь , Genki Ichihara а, Ь , Eiji Kobayashi а, б, в

на Клиника по кардиология, Keio университет по медицина, 35 Shinanomachi, Shinjuku-Ку, Токио 160-8582, Япония
б Център за молекулярен водород медицина, Keio University, 02.15.45 Mita, Minato-Ку, Токио 108-8345, Япония
c Катедра по производство на органи, Медицинска гимназия на Университета Кейо, 35 Шинаномачи, Шинджуку-ку, Токио 160-8582, Япония
d Автор-кореспондент: Мотоаки Сано, Катедра по кардиология, Медицински факултет на Университета Кейо, 35 Шинаномачи, Шинджуку-ку Токио 160-8582, Япония

Изпратен ръкопис на 12 август 2020 г., приет на 21 август 2020 г., публикуван онлайн 21 септември 2020 г.
Кратко заглавие: Водородна терапия с малък поток
doi: https://doi.org/10.14740/jocmr4323

Предистория: Молекулярният водород (H 2 ) е биологично активен газ, който се използва широко в сектора на здравеопазването. През последните години, станаха популярни в здравеопазването водородните генератори които произвеждат газа на мястото на потребеление, в болници, клиники, медицински центрове, салони и др. Често тези генератори произвеждат Н 2 при ниска скорост на потока, в следствие на което и ефективността им е малка.Това изследване има за цел да оцени  концентрацията в организма на Н 2 , доставени от водородните  генераторо газ чрез назална канюла.

Методи: Ние прилагат 100% Н 2 , произведени от Н 2 газов генератор, при ниска скорост на потока 250 мл / мин чрез назална канюла към три малки прасета. Маска за кислород се поставя върху носната канюлата за да се ограничи изтичането на водород , като се поставя и катетър в сънната артерия за наблюдение на артериалната водородна концентрация.

Резултати: По време на първия час от водородната инхалация, средната (стандартна грешка (SE)) H 2 концентрации и наситеността в артериалната кръв на трите прасета беше 1560 (413) Nl / мл и 8.85% (2.34%); 1,190 (102) nL / ml и 6,74% (0,58%); и 1,740 (181) nL / mL и 9,88% (1,03%), съответно.

Заключения: Вдишването на 100% водород , получен от водороден генератор, дори при ниски нива поток, може да повиши кръвната концентрацията на водород до нива, които предишните неклинични и клинични проучвания показват, че ще е терапевтично ефективна. Комбинацията от назална канюла и кислородна маска е удобен начин за намаляване на изтичането на H 2, като същевременно се поддържа кислородното съдържание.

Ключови думи: Водороден газ; Фармакокинетика; Инхалатор за водороден газ; Генератор на водороден газ; Микро миниатюрно прасе; Комбинирани кислородни маски с назална канюла; COVID-19

Въведение Върх
Молекулярният водород (H 2 ) има широк спектър от ползи, вариращи от подобряване на здравето до предотвратяване и лечение на болести. Ползите за здравето включват подобряване на настроението, намаляване на тревожността и противодействие на свръхактивна симпатикова нервна система [ 1 ]. По отношение на профилактиката и лечението на заболявания, H 2 се използва за лечение на много заболявания, включително заболявания пречинени от начина на живот [ 2 ]; имунни заболявания, като атопичен дерматит [ 2 ], сенна хрема [ 3 ] и хроничен ревматоиден артрит [ 4 ]; респираторни заболявания, като астма [ 5 ], хронична обструктивна белодробна болест [ 6] и пневмония, причинена от коронавирусната болест 2019 (COVID-19) [ 7 ]; неврологични заболявания като депресия [ 8 ], деменция [ 9 ], инсулт [ 10 ], синдром след сърдечен арест [ 11 , 12 ], субарахноидален кръвоизлив [ 13 ] и травматично увреждане от взривни ударни вълни [ 14 ]; миокарден инфаркт [ 15 – 17 ]; хронично бъбречно заболяване [ 18 ]; сепсис [ 19 ] и хеморагичен шок [ 20 , 21 ]; и рак [ 22 ].

Н 2 оказва антиоксидантно и противовъзпалително действие. Като молекулярен механизъм, екс виво експерименти са показали, че Н 2 намалява хидроксилен радикал (· OH) и пероксинитрит [ 10 ] и потиска разпространението на радикал реакцията в липидни бислоеве [ 23 ]. Клинични и животински проучвания са показали, че Н 2 терапия намалява циркулиращите нива на оксидативен стрес маркери и провъзпалителни цитокини в шок от широка гама от етиологии [ 11 , 24 ].

Н 2 може да се достави от цилиндър с високо налягане газ [ 11 , 12 , 15 – 17 ], генерирани от водород абсорбиращ сплав [ 25 , 26 ] или хидрид, или произведени чрез електролиза на вода [ 7 ]. През последните години, на място H 2 газови генератори, които генерират висока чистота H 2 чрез електролиза на вода, са започнали да се въведе в болници, клиники, салони за красота и фитнес клубове поради тяхната лекота на работа.

Наскоро от Китай бяха съобщени резултатите от клинично проучване за терапевтичния ефект на вдишването на H 2 при пневмония COVID-19 [ 7 ]. В това проучване, изследователите използват водороден генератор газ като източник на Н 2 и прилагат смесен газ водород (Н 2) и кислород (O 2 )  (66% Н 2 ; 33% О 2 ), получени чрез електролиза на вода, подаван на пациента чрез назална канюла. Значително по голямо подобрение на клиничните симптоми се наблюдава при  пациентите в групата на лечение,  на който се инхалира смес от Н 2 и О 2 , отколкото при пациенти в контролната група, която е получила класическа кислородна терапия .

Тъй като H 2, произведен от водородния генератор на място, има нисък дебит, клиницистите са загрижени, че когато H 2 се вдишва чрез носната канюла, концентрацията в кръвта може да бъде по-ниска от очакваната поради изтичане му от ноздрите. Ние ползвахме хипотеза, че водородната концентрация може да бъде по-добре осигурена, ако пациентите носеха кислороден маска върху носната канюлата. Затова тествахме тази хипотеза при прасета, чиито органи са сходни по размер, анатомия и физиология с тези на хората.

Материали и методи
Животни

Настоящото проучване е разработено съгласно принципите на насоките ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) [ 27 ]. Експериментите са извършени в съответствие с нашите институционални насоки и с японския закон за защита и управление на животните. Етично одобрение е дадено от Съвета за изследвания и Комитета за грижи и употреба на животните на Университета Кейо (№ на одобрение: 12094- (8)).

Изследването е проведено с три малки прасета с тегло 16,8 kg, 15,5 kg и 16,8 kg, които са настанени в отделни клетки при контролирани  температура и светлинни условия (12-часов цикъл светлина / тъмнина) и снабдени с храна и вода ad libitum ( допълнителен материал 1 , www.jocmr.org). Преди изследването прасетата са гладували в продължение на 12 часа, със свободен достъп до вода. След това се прилага интрамускулно инжектиране на ксилазин хидрохлорид 15 минути преди въвеждането на анестезия на изофлуран. Експериментите се провеждат под анестезия и се прилага изофлуран, за да се поддържа имобилизация.

Поставяне на катетъра

Чрез централен венозен катетър (габарит 14 × 70 cm; Argyle), оборудван с трипътен кран (TERUMO terufusion трипътен кран, тип R) се подава хепаринизиран физиологичен разтвор. След като достигне достатъчна дълбочина на анестезия, всяко прасе се поставя в легнало положение. Направен е вертикален разрез от около 10 cm в дясната страна на шията, за да се разкрият около 3 cm от дясната външна югуларна вена и дясната вътрешна каротидна артерия. Периферната страна на дясната вътрешна каротидна артерия се лигира с копринена нишка 1-0, върху медиалната страна се поставя щипка за булдог, прави се разрез и катетър се придвижва на около 5 см в артерията и се закрепва. Хирургията е извършена от старшия автор на тази статия (EK), хирург, извършил над 200 клинични трансплантационни операции и ръководен член на трансплантационното общество и постоянен директор на трансплантационното общество на Япония. Кръв се събира от вътресъдовите катетри на 0, 10, 30 и 60 минути след започване на  вдишване на водород, като водороната концентрация в кръвта  се измерва чрез газова хроматография.

Водороден генератор

Това изследване използва Н 2 инхалатор H2JI1, произведен от Лекарите Man Co, Ltd. Инхалаторът използва протонно-обменна мембрана (PEM) с водна електролиза система, която може да генерира постоянно висока чистота (> 99.999%) H 2 при скорост на потока от 250 mL / min, 24 ha ден, 365 дни в годината ( Допълнителен материал 2 , www.jocmr.org).

Вдишване на водород

Дължината на частта от носната канюла (Nakamura Medical Industry Co., Ltd.), която се вкарва в ноздрите, е променена от оригиналните 12 mm на 62 mm чрез поставяне на 10-милиметрова силициева тръба с обща дължина 60 mm , външен диаметър 3 mm и вътрешен диаметър 1,5 mm в левия и десния изход. След това регулирахме ноздрените вложки на носната канюла така, че да отговарят на формата на прасешкия нос. Назалната канюла се вмъква навътре в носната кухина на прасето при спонтанно дишане и се подава водорд със скорост на потока 250 мл / мин ( фиг. 1 ).

Фигура 1.

схема водороден генератор

схема водороден генератор

Фигура 1. Система за подаване на водороден газ (H 2 ) от газогенератор H 2 . (а) Характеристики на Н 2 генератор газ. Н 2 генератора газ е в състояние непрекъснато прилагане на 100% Н 2 при скорост на потока 250 мл / мин, 24 хектар дни, 365 дни в годината. (б) Структура на електролизера. Реакцията на електролиза протича в електролизер, който се състои от два електрода, разделени от йонообменна мембрана. Когато напрежението непрекъснато се подава към електродите в електролизера, два електрона се отстраняват от водната молекула на анода (положителния електрод), за да образуват една молекула кислород (O 2 ) и четири водородни йона. O 2се освобождава безопасно в атмосферата и четирите водородни йона преминават през йонообменната мембрана и се привличат към катода. В катода (отрицателния електрод), електроните се комбинират с водородни йони за получаване на газ водород (Н 2 ).

Маска за ветеринарна анестезия (Shinano Manufacturing Co., Ltd.) е поставена върху носната канюла и е използвана система за доставка на ветеринарна анестезия ADS 1000 (модел: 2000) (Tokushima Iryoki Co., Ltd.) за доставяне на смес от O 2 и изофлуран ( фиг. 2 ). Скоростта на потока от О, 2 / изофлурана газова смес се поддържа над 6 л / мин, за да се избегне повторно вдишване на издишания въглероден диоксид (CO 2 ), която ще остане в маската.

Фигура 2.

закерпване на канюлата

закерпване на канюлата

Фигура 2. Назална канюла и кислородна маска за микро миниатюрни прасета.

Дължината на частта от носната канюла, която се вкарва в ноздрите, беше променена от първоначалните 12 mm на 62 mm чрез поставяне на 10-милиметрова силициева тръба. Назалният канюлата след това се добавя дълбоко в носната кухина на спонтанно дишане свинче, и 100% Н 2 , произвеждан от Н два генератора газ се прилага при скорост на потока 250 мл / мин. Маска за ветеринарна анестезия беше поставена върху носната канюла, а система за доставка на ветеринарна анестезия беше използвана за подаване на кислород и анестезия на животните.

Измерване на концентрацията на водор в кръвта

За измерване на концентрацията на водород в кръвта, първо се поставя игла в каучуковия капак на 13,5 мл в запечатана ампула, екстрахира се 1 мл въздух и се инжектира 1 мл кръв. За да предотвратим изпускането на газове, веднага нанесохме восък върху гумения капак, за да запечатаме инжекционния отвор. Водорода в кръвта се освобождава в фазата на въздуха в затворен флакон. Някои от фазата на въздуха (0.2 мл, 0.4 мл, или 1 мл, в зависимост от Н 2 концентрация) се отделя от флакона и Н 2 концентрация се измерва чрез газова хроматография (TRIlyzer MBA-3000, Taiyo, Co., ООД). Калибрационна крива се получава чрез използване на стандартна Н 2 газ на 0, 5, 50, и 130 ррт. Всяка проба беше измерена два пъти. Концентрацията на пробата, взета преди вдишването на водорд е извадено като фон [ 26 ].

Резултати
И при трите прасета концентрацията на водород в кръвта в сънните артерии преди вдишване е била почти 0, достига пикови нива до 10 минути след началото на инхалацията и остава на приблизително същото ниво до 60 минути по-късно.

Средствата (стандартна грешка (SE)) на Н 2 концентрации и насищания в кръвта от каротидните артерии време Н 2 инхалация в три прасета бяха 1560 (413) Nl / мл и 8.85% (2.34%); 1,190 (102) nL / ml и 6,74% (0,58%); и 1,740 (181 nL / mL) и 9,88% (1,03%), съответно ( Фиг. 3 и Допълнителен материал 3 , www.jocmr.org).

Фигура 3.

концентрация на водород в кръвта

концентрация на водород в кръвта

Фигура 3. каротидна артерия водород (Н 2 ) концентрация в три микро миниатюрни прасета (ММР1 – 3) по време на  вдишване на водород. Концентрацията на водорода , когато той е напълно разтворен във вода е 17 600 NL / мл. Следователно, водородното насищане се определя чрез разделяне на измерената стойност (концентрация) от 17 600 NL / мл.
Ние изчисляваме фракция на инспираторния Н 2 от Н два дебит произведен от Н два генератора на газ, както следва: H 2 дебит на втората е 250/60 мл, така че в дихателната честота 20 вдишвания в минута, на очаква обем на Н 2 , които ще се натрупват в назофаринкса по време на 3-време вдишване и издишване е 250/60 мл х 3 = 12.5 мл. Ако H 2 се инхалира без изтичане от ноздрите, фракцията на инспираторния Н 2 ще бъде 12.5 / 150 = 0.083, или 8.3% в приливен обем от 150 мл. Накратко, измерена Н 2 концентрация (насищане) в артериалната кръв съгласи тясно с очакваната стойност прогнозира от Н2 дебит на газовия генератор.

Дискусия 

В този експеримент, за да се създаде методология за подаване на чист водород произвеждан на място от водороден генератор на три прасета чрез назалална канюла покрива с маска . Нашето проучване показа, че ефективна концентрация на H 2 в кръвта може да бъде постигната дори при ниски скорости на потока на водородния генератор .

Водородния генератор използван в това проучване произвежда водород с голяма чистота от 99.999% при скорост на потока 250 мл / мин. Ако такъв генератор се използва за подаване на водород  на човек, с обем от 500 мл и 20 вдишвания в минута очакваната концентрация ще бъде 2.5%. Тази концентрация би била още по-висока при възрастните хора, които имат по-нисък дихателен обем.

В наше предишно клинично проучване за оценка на безопасността и ефикасността на Н 2 вдишване при пациенти с  инфаркт на миокарда [ 17 ], ние доставени Н 2 чрез високо налягане компресиран в газови бутилки, съдържащи смес от Н 2 (1.3%), O 2 , азот и смесени газове през маска при висока скорост на потока 10 L / min. Избрахме тази скорост на потока, за да гарантираме, че концентрацията на вдишвания водорд е 1,3%, тъй като е доказано, че тази концентрация е ефективна за намаляване на размера на инфаркта при предклинични проучвания при кучета [ 16 ]. Законът за безопасност на газовете с високо налягане предвижда, че когато O 2 и H 2се смесват под налягане, Н 2 концентрация трябва да бъде не повече от 1,3%. В настоящото изследване, ние открихме, че въпреки че количеството водорд генериран на място от водороден генератор е малко, ако водорода се подава чрез назална канюла покрита с кислородна маска артериалната концентрация ше е същата, както при подаване на водород с висок дебит 1,3% от бутилки под налягане.

Водородния генератор е лек и преносим и може да осигури H 2 навсякъде, стига източник на енергия и чиста вода са на разположение. Освен това генераторът може да доставя H 2 непрекъснато за дълго време. Генераторът представлява безопасен и е удобна алтернатива на газови бутилки с високо налягане за водородна инхалационна терапия и не изисква попълване на доставките. Например, инсталирането на водороден генератор газ до леглото на пациент с COVID-19 пневмония с хипоксемия позволява на пациента да диша водород през назална канюла. В допълнение, подходяща маска (маска за лице, маска за лице с резервоар или маска на Вентури) може да се носи върху носната канюла, в зависимост от нивото на кислород на пациента. Използвайки този метод,  пациента може непрекъснато вдишва водород докато пневмонията се излекува. По същия начин, пациенти с леки случаи на COVID-19, които чакат извън болница могат да бъдат обдишвани с водород за да се предотврати отежняване на тяхното заболяване.

Въпреки че някои хора изпитват главоболие след вдишване на H 2 ,което вероятно се дължи на промяната в обема на вътречерепните кръвоносните съдове, няма други видими симптоми които да са известни и които биха могли да се считат за нежелани събития. За разлика от други биоактивни газове, такива като азотен оксид (NO), въглероден оксид (СО) и сероводород (H 2 S), водорода не се свързва с хема в хемоглобина в червените кръвни клетки. Следователно, кислородното насищане и парциалното налягане на кослород и въглероден двуокис в артериалната кръв са незасегнати от вдишването на Н 2 при равновесни условия [ 15 ].

H 2 е най-разпространеният елемент във Вселената, но той трябва да бъде произведен, тъй като не се среща естествено в газообразно състояние на Земята. Н 2 е бил използван в лабораториите за различни приложения, включително газова хроматография и индуктивно свързана плазма-масспектрометър. Освен това се използва в химическата промишленост за синтезиране на амоняк, циклохексан и метанол, а в хранително-вкусовата промишленост за хидрогениране на масла, за да ги направи по-твърди. Напоследък тя привлича вниманието като чист енергиен източник. Най-добрият начин за получаване на H 2 с висока чистотапри поискване е чрез електролиза на водата. Забележително нововъведение в тази технология е водната електролиза с твърди полимерни електролитни мембрани, предложена от General Electric в началото на 70-те години. След значително изследване и развитие доведе до технология за ефективно и стабилно генериране висока чистота H 2 от чиста вода 24 часа дневно, 365 дни в годината. Този метод за генериране на H 2 , който се използва в индустрията отдавна , намери много приложения при хората. Водородния генератор който ние използвахме в нашите експерименти също използва полимерна електролитна мембрана с трайност над 50 000 часа. Количеството H 2, което остава в това устройство, е малко, така че безопасността е гарантирана. Също така устройството не е предмет на Закона за безопасност на газовете с високо налягане. Въпреки че самият генератор на водороден газ е скъп, трайността на електролитните клетки е дълга и експлоатационните разходи са почти нулеви. Следователно цената на час е по-малка от 0,47 долара.

Разбира се, както газовите бутилки с високо налягане, така и газовите генератори на водород трябва да се използват по подходящ начин, в зависимост от ситуацията на пациента. Когато се прилага Н 2 чрез вентилатор, лекарите трябва да избират цилиндри с високо налягане газ, способни да доставят високи нива на поток от газ. Въпреки това, ако лекарите искат да администрират H 2 непрекъснато в продължение на дълъг период от време при пациенти, които дишат спонтанно, ние предлагаме, че те трябва да обмислят възможността за използване на водороден генератор, който спокойно може да доведе до нисък поток, но 100% чист водород приозвеждан на място .

Не е минало много време, откакто вдишването на O 2 започва да се използва в медицински условия. Първо, O 2 се използва широко в индустрията за заваряване и рязане, тъй като подпомага горенето, но през 1918 – 1920 лекарите започват да използват кислорода за лечение на „испанския грип“. Гражданите се втурнаха към индустриалните компании за доставки на O 2 и на опашка цяла нощ чакаха O 2 да пристигне. В контекста на настоящата COVID-19 пандемия, ние смятаме, че сега е времето за преразглеждане предимствата на водородната инхалационна терапия.

Допълнителен материал
Допълнение 1. Преглед на микро миниатюрните прасета, използвани в експериментите.

Допълнение 2. Спецификации на водородния газогенератор H2JI1.

Допълнение 3. Средна концентрация на водород (H 2 ) в каротидната артерия на три микро миниатюрни прасета (MMP1 – 3).

Благодарности

Авторите са благодарни на Suga Kato ((Японска асоциация за насърчаване на молекулярния водород (JHyPA)) и Mayumi Takeda (JHyPA) за техническа помощ.

Финансово оповестяване

Тази работа беше подкрепена с безвъзмездни средства от Doctors Man Co., Ltd. Финансиращите не играеха роля в дизайна на проучването, събирането и анализа на данни, решението за публикуване или подготовката на ръкописа.

Конфликт на интереси

MS и EK получават консултантски такси и такси за изследвания от Doctors Man Co., Ltd. MS получава консултантски такси и такси за изследвания от Taiyo Nippon Sanso. Авторите биха искали да декларират следните патенти / заявки за патент, свързани с това изследване: Автор MS е регистриран изобретател на следните патенти, съвместно подадени от университета Keio и Taiyo Nippon Sanso: устройство за подаване на водород, смесено с газ за медицински цели (номер на патент: 5631524 ), лекарствен състав за подобряване на прогнозата след рестартиране на собствения сърдечен ритъм на пациента и лекарствен състав за подобряване и / или стабилизиране на циркулаторната динамика след началото на хеморагичен шок. В допълнение към тях има още три патента, в които името на изобретенията е само на японски и не е описано на английски. Ето имената на изобретенията, които са буквален превод на японски на английски: фармацевтични състави за намаляване на загубата на тегло след събиране на органи (съвместно приложение с университета Keio и Taiyo Nippon Sanso), метод за генериране на разтвор за консервиране на органи, съдържащ водород и разтвор за съхранение на органи, съдържащ водород (съвместно приложение с университета Keio и Doctors Man; Номер на заявката PCT / JP2019 / 045790). Това не променя придържането ни към политиките на Journal of Clinical Medicine Research относно споделянето на данни и материали. метод за генериране на разтвор за съхранение на органи, съдържащ водород, и разтвор за съхранение на органи, съдържащ водород (Съвместна заявка с Keio University and Doctors Man; Номер на заявката PCT / JP2019 / 045790). Това не променя придържането ни към политиките на Journal of Clinical Medicine Research относно споделянето на данни и материали. метод за генериране на разтвор за съхранение на органи, съдържащ водород, и разтвор за съхранение на органи, съдържащ водород (Съвместна заявка с Keio University and Doctors Man; Номер на заявката PCT / JP2019 / 045790). Това не променя придържането ни към политиките на Journal of Clinical Medicine Research относно споделянето на данни и материали.

Информирано съгласие

Не е приложимо.

Принос на автора

MS разработи проучването, наблюдава събирането на данни, прегледа литературата, анализира и интерпретира данните и изготви ръкописа. EK допринесе за дизайна на изследването, участва в събирането на данни и предостави критични прегледи на ръкописа. KS, YK и GI допринесоха за събирането на данни и предоставиха критични прегледи на ръкописа.

Наличност на данни

Авторите заявяват, че в статията са налични данни, подкрепящи констатациите от това проучване.

Препратки Върх

 1. Mizuno K, Sasaki AT, Ebisu K, Tajima K, Kajimoto O, Nojima J, Kuratsune H, et al. Hydrogen-rich water for improvements of mood, anxiety, and autonomic nerve function in daily life. Med Gas Res. 2017;7(4):247-255.
  doi pubmed
 2. Yoon YS, Sajo ME, Ignacio RM, Kim SK, Kim CS, Lee KJ. Positive Effects of hydrogen water on 2,4-dinitrochlorobenzene-induced atopic dermatitis in NC/Nga mice. Biol Pharm Bull. 2014;37(9):1480-1485.
  doi pubmed
 3. Fang S, Li X, Wei X, Zhang Y, Ma Z, Wei Y, Wang W. Beneficial effects of hydrogen gas inhalation on a murine model of allergic rhinitis. Exp Ther Med. 2018;16(6):5178-5184.
  doi pubmed
 4. Ishibashi T, Sato B, Rikitake M, Seo T, Kurokawa R, Hara Y, Naritomi Y, et al. Consumption of water containing a high concentration of molecular hydrogen reduces oxidative stress and disease activity in patients with rheumatoid arthritis: an open-label pilot study. Med Gas Res. 2012;2(1):27.
  doi pubmed
 5. Zhang N, Deng C, Zhang X, Zhang J, Bai C. Inhalation of hydrogen gas attenuates airway inflammation and oxidative stress in allergic asthmatic mice. Asthma Res Pract. 2018;4:3.
  doi pubmed
 6. Lu W, Li D, Hu J, Mei H, Shu J, Long Z, Yuan L, et al. Hydrogen gas inhalation protects against cigarette smoke-induced COPD development in mice. J Thorac Dis. 2018;10(6):3232-3243.
  doi pubmed
 7. Guan WJ, Wei CH, Chen AL, Sun XC, Guo GY, Zou X, Shi JD, et al. Hydrogen/oxygen mixed gas inhalation improves disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a recent multicenter, open-label clinical trial. J Thorac Dis. 2020;12(6):3448-3452.
  doi pubmed
 8. Zhang Y, Su WJ, Chen Y, Wu TY, Gong H, Shen XL, Wang YX, et al. Effects of hydrogen-rich water on depressive-like behavior in mice. Sci Rep. 2016;6:23742.
  doi pubmed
 9. Li J, Wang C, Zhang JH, Cai JM, Cao YP, Sun XJ. Hydrogen-rich saline improves memory function in a rat model of amyloid-beta-induced Alzheimer’s disease by reduction of oxidative stress. Brain Res. 2010;1328:152-161.
  doi pubmed
 10. Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K, Watanabe M, Nishimaki K, Yamagata K, Katsura K, et al. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nat Med. 2007;13(6):688-694.
  doi pubmed
 11. Hayashida K, Sano M, Kamimura N, Yokota T, Suzuki M, Maekawa Y, Kawamura A, et al. H(2) gas improves functional outcome after cardiac arrest to an extent comparable to therapeutic hypothermia in a rat model. J Am Heart Assoc. 2012;1(5):e003459.
  doi pubmed
 12. Hayashida K, Sano M, Kamimura N, Yokota T, Suzuki M, Ohta S, Fukuda K, et al. Hydrogen inhalation during normoxic resuscitation improves neurological outcome in a rat model of cardiac arrest independently of targeted temperature management. Circulation. 2014;130(24):2173-2180.
  doi pubmed
 13. Kumagai K, Toyooka T, Takeuchi S, Otani N, Wada K, Tomiyama A, Mori K. Hydrogen gas inhalation improves delayed brain injury by alleviating early brain injury after experimental subarachnoid hemorrhage. Sci Rep. 2020;10(1):12319.
  doi pubmed
 14. Satoh Y, Araki Y, Kashitani M, Nishii K, Kobayashi Y, Fujita M, Suzuki S, et al. Molecular hydrogen prevents social deficits and depression-like behaviors induced by low-intensity blast in mice. J Neuropathol Exp Neurol. 2018;77(9):827-836.
  doi pubmed
 15. Hayashida K, Sano M, Ohsawa I, Shinmura K, Tamaki K, Kimura K, Endo J, et al. Inhalation of hydrogen gas reduces infarct size in the rat model of myocardial ischemia-reperfusion injury. Biochem Biophys Res Commun. 2008;373(1):30-35.
  doi pubmed
 16. Yoshida A, Asanuma H, Sasaki H, Sanada S, Yamazaki S, Asano Y, Shinozaki Y, et al. H(2) mediates cardioprotection via involvements of K(ATP) channels and permeability transition pores of mitochondria in dogs. Cardiovasc Drugs Ther. 2012;26(3):217-226.
  doi pubmed
 17. Katsumata Y, Sano F, Abe T, Tamura T, Fujisawa T, Shiraishi Y, Kohsaka S, et al. The Effects of hydrogen gas inhalation on adverse left ventricular remodeling after percutaneous coronary intervention for ST-elevated myocardial infarction- first pilot study in humans. Circ J. 2017;81(7):940-947.
  doi pubmed
 18. Chen J, Zhang H, Hu J, Gu Y, Shen Z, Xu L, Jia X, et al. Hydrogen-rich saline alleviates kidney fibrosis following AKI and retains klotho expression. Front Pharmacol. 2017;8:499.
  doi pubmed
 19. Qiu P, Liu Y, Zhang J. Recent advances in studies of molecular hydrogen against sepsis. Int J Biol Sci. 2019;15(6):1261-1275.
  doi pubmed
 20. Matsuoka T, Suzuki M, Sano M, Hayashida K, Tamura T, Homma K, Fukuda K, et al. Hydrogen gas inhalation inhibits progression to the “irreversible” stage of shock after severe hemorrhage in rats. J Trauma Acute Care Surg. 2017;83(3):469-475.
  doi pubmed
 21. Tamura T, Sano M, Matsuoka T, Yoshizawa J, Yamamoto R, Katsumata Y, Endo J, et al. Hydrogen gas inhalation attenuates endothelial glycocalyx damage and stabilizes hemodynamics in a rat hemorrhagic shock model. Shock. 2020;54(3):377-385.
  doi pubmed
 22. Li S, Liao R, Sheng X, Luo X, Zhang X, Wen X, Zhou J, et al. Hydrogen gas in cancer treatment. Front Oncol. 2019;9:696.
  doi pubmed
 23. Iuchi K, Imoto A, Kamimura N, Nishimaki K, Ichimiya H, Yokota T, Ohta S. Molecular hydrogen regulates gene expression by modifying the free radical chain reaction-dependent generation of oxidized phospholipid mediators. Sci Rep. 2016;6:18971.
  doi pubmed
 24. Tamura T, Suzuki M, Hayashida K, Kobayashi Y, Yoshizawa J, Shibusawa T, Sano M, et al. Hydrogen gas inhalation alleviates oxidative stress in patients with post-cardiac arrest syndrome. J Clin Biochem Nutr. 2020; Epub ahead of print.
  doi pubmed
 25. Kobayashi E, Sano M. Organ preservation solution containing dissolved hydrogen gas from a hydrogen-absorbing alloy canister improves function of transplanted ischemic kidneys in miniature pigs. PLoS One. 2019;14(10):e0222863.
  doi pubmed
 26. Sano M, Ichihara G, Katsumata Y, Hiraide T, Hirai A, Momoi M, Tamura T, et al. Pharmacokinetics of a single inhalation of hydrogen gas in pigs. PLoS One. 2020;15(6):e0234626.
  doi pubmed
 27. Kilkenny C, Browne WJ, Cuthill IC, Emerson M, Altman DG. Improving bioscience research reporting: the ARRIVE guidelines for reporting animal research. PLoS Biol. 2010;8(6):e1000412.
  doi pubmed

Тази статия се разпространява при условията на международния лиценз Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0, който позволява неограничено нетърговско използване, разпространение и възпроизвеждане на какъвто и да е носител, при условие че оригиналната творба е правилно цитирана.

Вестник за клинични медицински изследвания е публикуван от Elmer Press Inc.