Почистване на ДВГ от нагари

Комбиниран апарат за почистване на нагари на ДВГ и Газопламъчно запояване, заваряване и рязане на метали с кислородо-водороден газ CCW 10

Посетете сайта ни за Водородно почистване / Carbon cleaning www.Водородно-почистване.бг

Цена за процедура Водородно почистване от 1 час – 15 лева на цилиндър

Причини и процеси за отлагането на карбонови отлагания – кликни и прочети …

carbon cleaning machine

апарат за водородно почистване

апарати за водородно почистване

Технически данни:

-Производителност на кислородо-водороден газ до 9 / 15 литра в минута.

-Захранване 220 волта променлив ток.

-Мощност 1800 / 2500 W.

– Захранване – импулсно изградено на модулен принцип.

– режими на работа – непрекъснат и прекъснат с таймер до 90 минути.

Защита от аварии по време на работа:

– датчик ниво на електролита

– датчик повишено налягане

– датчик препълване на клетката

– датчик вибрационен регистриращ работата на ДВГ в режим почистване на ДВГ или датчик работещ по напрежение. При спиране на ДВГ спира и машината.

За по-голяма производителност на газ е необходимо машината да е с трифазно захранване.

Външен вид, устройството и работа с апарата

При протичане на електрически ток през вода се отделят два газа – кислород и водород. Те образуват така наречения Газ на Браун. Разходен материал за производството на газ е водата, затова при работата му количеството и намалява.
Най-ляво на панела за управление е разположен голям светещ червен бутон с помощта на който се включва и изключва апарата.
До него е разположен зелен бутон. С натискането на този бутон се включва апарата в непрекъснат режим на работа с цел Газопламъчна работа. След натискането му той светва с което показва в какъв режим работи апарата.
В случай че сме в постоянен режим на работа зеления бутон свети и дисплея на таймера изгасва.
От постоянен режим на работа апарата се изключва с натискане на черния бутон STOP. По принцип с този бутон се изключва и таймера в случай че не е спрял и се налага аварийно да се прекъсне работата му.
На панела за управление е разположен „ регулатор на количеството произведен газ”. Това е многооборотен потенциометър (черно копче с показалец) с помоща на който при завъртане по часовниковата стрелка се увеличава количеството произведен газ.
Над „ регулатора на количеството произведен газ” е разположена двузнакова цифрова светлинна индикация която покaзва в относителни единици големината на тока протичащ през електролизера на устройството. Колкото е по голяма стойността изписана на дисплея толкова повече газ се произвежда.
С червения бутон се пуска таймера на апарата за работа на режим почистване на ДВГ. Преди да стартираме апарата в този режим е необходимо:
1. Да завъртим на дясно трипътния клапан.
2. Да подсъедин щипките на кабела за контрол на напрежението към акумулатора.
3. Да подсъединим шланга за подаване на газ към ДВГ към въздушния тракт на автомобила. Добре би било ако газа се подаде в точка в която има малък вакум от двигателя с цел по добро усвояване на газа и по-добро почистване.
4. С жълтия бутон да изберем времето за почистване на двигателя.
5. Да запалим двигателя.
6. Натискаме червения бутон. С него се включва апарата и започва подаване на газ към ДВГ. Стартира се и обратен брояч който показва колко време остава до края на процедурата за почистване.
7. С помощта на Регулатора на количеството произвеждан газ подаваме необходимото ни количество.
8. След изтичане на зададеното на таймера време на дисплея се изписват нули, апарата се изключва и се чува прекъснат звуков сигнал.
9. Натискаме отново червения бутон за да изгасне и се прекъсне звуковия сигнал. След натискането му на дисплея се изписва последното настроено на таймера време.
На панела за управление на апарата в дясно са разположени индикаторите които показват нивото на вода (воден разтвор на калиева основа) . Имаме три светлинни индикатора – зелен – показващ максимално ниво на водата, жълт – показващ че нивото на водата в апарата е нормално и червен светлинен индикатор показващ че нивото на водата е под минималното за нормалната му работа.
Произведения в електролизера водородо-кислороден газ преминава през бъблер (прозрачен съд пълен с дестилирана вода),разположен под панела за управление, който изпълнява две функции – воден затвор – не позволява в случай на обратно горене пламъка да попадне в електролизера и влагоуловител в който се отлагат парните фракции и пръски електролит. Вътре в бъблера има разположен еднопосочен клапан , който позволява на флуидите да преминават само в една посока, при изключена система този клапан позволява да се засмуче обратно в клетката кондензиралата вода при работата и. За да се осуши газа на дъното на бъблера е мотиран дифузер , който разбива газа на малки мехурчета и при издигането им водата в бъблера охлажда газа и отнема водните фракции.
След бъблера по шланга Газа на Браун попада в обогатител-охладител за да се ползва апарата за газово рязане или към шланг с който се подава в ДВГ за почистване на карбонови отлагания. Избора дали да насочим газа към горелката или за почистване на двигател става с помоща на трипътен вентил. Ако крана е завъртян на ляво работи горелката ако е завъртян надясно работи системата за почистване.
Охладител-обогатителя е метален съд от който излиза сдвоен маркуч преминаващ под метална ролка, която представлява регулатор за обогатяването на газа. Обогатител-охладителя изпълнява две функции – на кондензационен съд в който газа се охлажда и кондензират водните пари и обогатотел на газа с въглеводородни пари. В този съд се налива въглеводород (бензин, бензол ацетон или др.) и при преминаването на газа той се обогатява с парите му с цел регулиране температурата на пламъка. Температурата на пламъка на кислородо-водородния газ произвеждан от апарата може да достигне 2600 градуса.
След това газа на Браун попада в горелка с вграден в дръжката и сух арестор. Горелката е окомплектована с две дюзи с размер 1,1 и 1,3 мм.
На панела за управление са разположени и още три червени светлинни индикатора, които светват в случай на аварийна ситуация след задействане на определена защита. Индикаторите показват следните аварийни ситуации:
– Full of cell – Препълнена клетка – в електролизера има налята повече от нормалното вода , а това може да доведе до напълване на шланговете с вода и попадане в аресторите и горелката.Възможно е задействане на тази защита и ако в електролизера се е образувала много пяна която го е запълнила. В такъв случай е наложително спешно да се смени електролита след промиване на клетката с дистилирана вода.
– Low voltage – Ниско напрежение – този индикатор сигнализира че напрежението в инсталацията на автомобила е ниско. Това може да се случи ако е лош контакта между щипките на кабела и акумулатора, автомобила е изгаснал по време на почистване или техническа неизправност на автомобила. В случай на изгасване на двигателя по време на почистване не палете поне 10 минути автомобила. Преди запалване продухайте с въздух въздушния тракт през които се е подавал Газа на Браун в ДВГ към смукателния колектор.
– Повишено налягане – High pressure – в случай че се ползват дюзи с малък размер, а апарата е настроен да произведа по-голямо количество газ, което не може да премине през дюзата налягането в системата се повишава над 0,25 bar. тя изключва. Нормалното работно налягане на апарата е около 0,15 – 0,2 bar. Tази аварийна ситуация може да се получи и в следствие на прегънат или притиснат шланг .
На лицевия панел е разположен манометър, показанията на който трябва да се следят. Нормалното работно налягане на системата е около 0,15 – 0,2 bar. При повишаване на налягането над 0,25 bar генератора изключва автоматично. В случай че налягането се вдигне над 0,3 bar. и машината работи, това означава че е възможна авария на датчика следящ налягането и системата трябва спешно да се изключи.
На задната страна на апарата ниско долу е разположен кран за източване на електролита.
Отпред зад вратичката в помещението на бъблера и охладителя на апарата е разположено отверстието за зареждане с вода. Капачката е изработена от неръждаема стомана и под нея е разположен уплатнителен гумен о-пръстен. Препоръчваме капачката да се затяга на ръка а не с инструмент до леко преплескване на уплатнителния гумен пръстен.
Апарата е разположен върху платформа на колелца. Две от колелцата са със спирачки. Препоръчва се преди започване на работа спирачките да са задействани.
Препоръчва се работа на апарата в перфектно хоризонтално положение. В случай че апарата не е нивелиран е възможна некоректна работа на датчиците за ниво и нарушена работа на електролизера.

Изисквания към техника на безопасност при работа с апарата
Апарат CCW10 е сложно устройство при работата с който е необходимо да се съблюдават мерките за безопасна работа.
Задължително е контакта в който се включва апарата да е занулен.
Забранява се работа с апарата в пожаропасна среда.
Преди и след работа с апарата внимателно се оглежда работната площадка и се отстраняват всички запалими, нагрети или горящи предмети.
Препоръчваме при газопламъчна работа да се ползват защитни тъмни очила.
Работна температура на апарата +5 до +35 градуса, влажност на въздуха до 80%.
Не се допуска работа на апарата с незапалена горелка или в режим на почистване на ДВГ несвързан шланг към работещ двигател.
Подготовка за работа на апарата
Зареждане с електролит
Апарата се зарежда с воден разтвор на чиста калиева основа (КОН) . В 14 литра дестилирана вода се сипват 3 кг КОН. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВО СЕ СИПВА ВОДАТА В СЪДА А СЛЕД ТОВА КОН). Препоръчваме разтварянето на електролита да става в стъклен или съд от неръждаема стомана. Ако се ползва пластмасов съд то той да е с дебели стени защото при разтваряне на електролита се отделя много топлина.
В бъблера се налива чиста дестилирана вода до около половината на стъкления съд така че клапана да остане изцяло над водата. По време на работа се следи за нивото на водата в бъблера. При работа, в случай че се напълни водата се излива и се зарежда отново до половината.
Охладител-обогатителя се зарежда с въглеводород (модификатор на пламъка -бензол, бензин или др.) като се отвива бялата капачка отстрани и с помощта на спринцовка се добавя не повече от 150 милилитра . Това количество е достатъчно за около 2 часа работа. Ако апарата вече е работил проверете за наличие на конденз в охладителя и го отлейте преди наливане на модификатора на пламъка (въглеводородната течност). Внимание проверете гумения уплатнителен пръстен под капачката дали не се е деформирал и в случай на нужда го подменете. Препоръчва се капачката да се притяга плътно на ръка без инструмент за да се избегнат деформации на нея и уплътнителя.
Проверява се дюзата на горелката дали е добре затегната. Препоръчваме дюзата да се уплътнява с тефлонова лента. При необходимост дюзата се почиства.
Ако апарата е работил дълго време се препоръчва арестора и горелката да се промиват със слаб разтвор на борниста киселина, след това обилно с топла вода и обезателно след това да се продухват добре със сгъстен въздух. В случай че не се продухат добре 20 микроновите дупчици на огнепреградителния еленет ще останат запушени от водата и няма да може да преминава газ.
Преди работа с апарата задължително да се проверяват шланговете дали не са притиснати, пречупени или отсъединени.

Запуск и работа в газопламъчен режим с апарат CCW 10
1. „ Регулатора на количеството произведен газ” преди включване винаги се поставя в крайно ляво положение (обратно на часовниковата стрелка).
2. Включете апарата в електрическата мрежа. Подайте захранване като поставите в положение I червения бутон за включване разположен най-ляво на панела.
3. Натиснете големия червен бутон в ляво на командния панел така че да светне. В случай че „ Регулатора на количеството произведен газ” преди включване е бил поставен в крайно ляво положение само ще се подаде захранване без да започне производство на газ.
4. С помощта на „ Регулатора на количеството произведен газ” чрез завъртане по часовниковата стрелка подайте захранване към електролизера и усилвайте плавно докато получите налягане над 0,07 bar. Вентилаторите ще се включат след около 10 секунди.
5. При създадено налягане и видимо производство на газ ( в бъблера е започнало интензивно отделяне на балончета) и изчакване докато се изгони въздуха в шланговете запалете горелката.
6. Регулирайте производството на газ докато получите необходимия пламък. Препоръчително работно налягане около 0,15 – 0,2 bar.
7. С помощта на металната ролка разположена най-отгоре на охладител-обогатителя регулирайте температурата на пламъка. Цвета на пламъка ще се променя от бледо жълт към син. В основата на пламъчния факел ще се образува синя ядка. Дължината на ядката трябва да е 0,5 до 1 сантиметър.
8. В случай на необходимост от по силен пламък усилете производството на газ с помощта на „Регулатора на количеството произведен газ’’ като го завъртите по часовниковата стрелка и непременно следите налягането да не превишава 0,24 bar.
9. След завършване на работа с апарата спрете производството на газ като завъртите обратно на часовниковата стрелка „ Регулатора на количеството произведен газ” .
Тъй като водорода е много свиваем и имаме създадено налягане в електролизера пламъка няма веднага да изгасне, а ще започне постепенно да отслабва. Не го изчаквайте сам да изгасва а просто пречупете маркуча малко преди горелката така че да спрете притока на газ и горелката че изгасне с леко изпукване. В случай че оставите горелката сама да изгасне независимо от двата арестора и водния филтър се създават предпоставки за създаване на обратно горене, което може да доведе до неприятни последици.
10. В случай че по време на работа водата свърши в електролизера на панела за управление ще светне червен индикатор оказващ това и ще се чуе звуков сигнал. Намалете обратно на часовниковата стрелка в крайно ляво положение „ Регулатора на количеството произведен газ” . Отворете внимателно капачката за доливане на вода намираща се отгоре на апарата и долейте не повече от един литър вода или доливайте докато светне зеления индикатор за максимално ниво. Внимание:- при доливане на вода трябва апарата да е включен в мрежата и да е натиснат в положение I и да свети червено големия червен бутон за подаване на захранване. Никога не доливайте повече от един литър вода. В случай че налеете един литър вода и апарата не покаже нормално ниво на електролита (светне жълтия индикатор) рестартирайте го като след изключване изчакате около 1 минута. Ако отново светне индикатор за ниско ниво налице е аварийна ситуация.
11. В случай на задействане на червения индикатор „високо налягане” апарата ще се изключи аварийно. Загасете веднага пламъка на горелката. Поставете в крайно ляво положение „Регулатора на количеството произведен газ” и изключете червения бутон в положение 0 (така че да изгасне). Алармата за високо налягане е задействала защото количеството произвеждан газ е било по голямо от това което може да бъде пропускано от дюзата на горелката. При повторно започване на работа регулирайте количеството газ така че налягането да не превишава повече от 0,25 bar. Препоръчително работно налягане 0,15-0,2 bar.
12. Задействане на авариен индикатор „Препълнена клетка” – той задейства ако в електролизера има налята повече от нормалното вода , а това може да доведе до напълване на шланговете с вода и попадане в аресторите и горелката.Възможно е задействане на тази защита и ако в електролизера се е образувала много пяна която го е запълнила. В такъв случай е наложително спешно да се смени електролита след промиване на клетката с дестилирана вода.
13. В случай че при максимално на дясно завъртян „Регулатора на количеството произведен газ” генератора не вдига налягане по-голямо от 0,2 bar е възможно електролита да е отслабнал и това да възпрепятства протичането на ток през елетролизера и производството на газ. Друга причина която може да възпрепятсва веднага след включване на апарата получаване на максимално налягане е ниска температура на електролита в електролизера. След като апарата поработи около 15 минути и електролита се затопли ще получим желаната проводимост на електролита и ще започне отделяне на по-голямо количество газ. Друга причина може да е понижено напрежение в захранващата електрическа мрежа.

Апаратите за водородно почистване на нагари са оборудвани с логери за управление и следене на работата им. Разработката им е направена в сътрудничество с Бисер систем лаборатория.