Вдишване на водородни газове при остър мозъчен инфарктНаучно Изследване

мозъчен инфаркт

оригинално заглавие (букв. прев.): Вдишване на водородни газове при остър мозъчен инфаркт

Автори:

Ono H, Nishijima Y, Ohta S, et al.

DOI: 10.1016

Публикувано на: 29/06/2017


Абстракт

Молекулярния водород (Н 2 ) действа като терапевтичен антиоксидант. Инхалацията  на водород Н 2  (1-4%) е ефективен за подобряване на мозъчен инфаркт в множество опити с животни . По този начин, за действителните приложения, рандомизирано контролирано клинично изследване е желателно да се оценят ефектите на вдишване на Н 2 водороден газ. Тук, авторите правят оценка на  лечение с водород  на остър мозъчен инфаркт. Чрез това рандомизирано контролирано клинично проучване авторите оценяват безопасността и ефективността на лечението с водород Н 2 при пациенти с мозъчен инфаркт в остър стадий с леки до умерени тежести по скалата на Националния институт по здравен инсулт (NIHSS) (NIHSS = 2-6). Изследването включени 50 пациенти (по 25  във водородната Н 2 група и контролната група) с терапевтичен прозорец време от 6 до 24 часа . Т е водородната Н 2 група вдишва 3% водородне газ (1 час два пъти на ден) , а контролната група получава конвенционални интравенозни лекарства за първите 7 дни. Оценките включват ежедневни жизнени показатели, резултати от NIHSS, индекси на физиотерапия, седмична химия на кръвта и сканиране на мозъчен магнитен резонанс (ЯМР) през двуседмичния период на изследване.

Заключение

Водородната група не показа значителни неблагоприятни ефекти с подобрения в насищането с кислород . Установени са следните значими ефекти: относителната интензивност на сигнала на ЯМР, която показва тежестта на мястото на инфаркта, NIHSS резултати за клинично количествено определяне на тежестта на инсулта и оценка на физическата терапия, както се оценява от индекса на Бартъл.  Лечението с водород е безопасна и ефективна терапия при пациенти с остър мозъчен инфаркт . Тези резултати предполагат потенциална възможност за широко и общо приложение на водорода.

Молекулярния водород (Н 2 ) действа като терапевтичен антиоксидант. Инхалацията  на водород Н 2  (1-4%) е ефективен за подобряване на мозъчен инфаркт в множество опити с животни . По този начин, за действителните приложения, рандомизирано контролирано клинично изследване е желателно да се оценят ефектите на вдишване на Н 2 водороден газ. Тук, авторите правят оценка на  лечение с водород  на остър мозъчен инфаркт. Чрез това рандомизирано контролирано клинично проучване авторите оценяват безопасността и ефективността на лечението с водород Н 2 при пациенти с мозъчен инфаркт в остър стадий с леки до умерени тежести по скалата на Националния институт по здравен инсулт (NIHSS) (NIHSS = 2-6). Изследването включени 50 пациенти (по 25  във водородната Н 2 група и контролната група) с терапевтичен прозорец време от 6 до 24 часа . Т е водородната Н 2 група вдишва 3% водородне газ (1 час два пъти на ден) , а контролната група получава конвенционални интравенозни лекарства за първите 7 дни. Оценките включват ежедневни жизнени показатели, резултати от NIHSS, индекси на физиотерапия, седмична химия на кръвта и сканиране на мозъчен магнитен резонанс (ЯМР) през двуседмичния период на изследване. Водородната група не показа значителни неблагоприятни ефекти с подобрения в насищането с кислород . Установени са следните значими ефекти: относителната интензивност на сигнала на ЯМР, която показва тежестта на мястото на инфаркта, NIHSS резултати за клинично количествено определяне на тежестта на инсулта и оценка на физическата терапия, както се оценява от индекса на Бартъл.  Лечението с водород е безопасна и ефективна терапия при пациенти с остър мозъчен инфаркт . Тези резултати предполагат потенциална възможност за широко и общо приложение на водорода.

Връзка към пълен текст

Ono H, Nishijima Y, Ohta S, et al. Hydrogen Gas Inhalation Treatment in Acute Cerebral Infarction: A Randomized Controlled Clinical Study on Safety and Neuroprotection. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 Nov;26(11):2587-2594.

Референции

Leave a Reply