Годишен Технически Преглед без DPF

Може ли да минем ГТП с отстранен DPF/FAT филтър? Предлагаме ви три различни начина да покрием ЕКОНОРМИТЕ и да получим ЕКОСТИКЕР:

1.
Възможно ли е техника по-време на прегледа да манипулира показанията на газоанализатора и димомера  или да впише различни параметри от реалните?

Да напълно възможно е ако ви е приятел и си сложи главата в торбата.  ЕКОСТИКЕРА се издава на база година на производство  на автомобила и наличие на вредни емисии в изгорелите газове. Годината не може да се промени , а вредните емиси в изгорелите газове се измерват от уред който е свързан към централен сървар. Данните за емисиите отиват директно в сървара и от там се връща информация  коя категория е автомобила.  Манипулации са изключени .  Но все пак има вариант – четете долу.

2.
Може ли да бъде излъган  уреда с който се мерят вредните емисии и да покаже по-малко?
Има ли способ да се излъже техниката?

Да има  вариант за дизеловите коли, а при бензиновите е почти невъзможно. Ако сте с дизел помолете техника да подава много плавно газ. Така  двигателя  ще се развърти над  2000 оборота с малко гориво.  Имаме бедна горивна смес и следвателно намалено количество сажди в газовете. Димомера измерва малък коефициент на светопоглъщане.

Ако обаче сте с бензин – трябва да се задържат оборотите на двигателя  за известно време над 2000. Наличието на въглероден окис се показва като средна стойност за периода. Накратко – почти е невъзможно да се излъже уреда. Но има ли евтина алтернава ще ви кажем сега:

3.
И все пак има ли по-евтин начин
от това да си купим DPF за няколко хиляди лева
или скъп катализатор!?

ДА – Съществува Антисмог Генератор Б1!

Водороден генератор, който от вода, чрез електролиза генерира газ на Браун. Това е водородо кислороден газ, който се подава в двигателя заедно с въздуха. Водорода помага за подобрено изгаряне на горивото, увеличава се мощността на двигателя и се намаля разхода му.

При подобреното изгаряне на горивото намаляме до 80% вредните емисии в изгорелите газове и се редуцират до 3 пъти финните прахови частици. Емисиите на автомобилите без DPF и катализатор покриват четвърта екокатегория.

А цената му е окол 6 пъти по ниска от оригинален DPF или катализатор.

Основни ползи от
Монтирането на Генератор Б1

Намалени вредни емисии, финни прахови частици и NOx (HHO Bulgaria / HHO България)

Намалени вредни емисии, финни
прахови частици и NOx

Икономия на гориво (HHO Bulgaria / HHO България)

Икономия на гориво

По-ниски разходи за поддръжка на автомобила (HHO Bulgaria / HHO България)

По-ниски разходи за
поддръжка

Отговаря ли автомобилът ви на новите
Еко Изисквания?!

За периода 2010г. – 2021г. ние сме специализирани в повишаването екологичността на автомобили с всякакви габарити – леки, лекотоварни и тежкотоварни. Нашата експертиза е доказана в работата ни с частни и корпоративни клиенти както у нас, така и в ред други държави по света.

Нашите наблюдения са, че все още много хора в България не са напълно наясно с влезлите в сила от 12 юли 2021г. еко изисквания и дали превозните им средства отговарят на новите норми. Ако и вие сте сред тези собсвеници на автомобили, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

кликнете върху бутона
ЗА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
С НАШ СПЕЦИАЛИСТ

Антисмог Водороден
Генератор Б1


6 пъти по-евтин “DPF”, за да получим ЕКОСТИКЕР

Генератор на Газ на Браун, Водороден генератор, Браун газ генератор, Антисмог Генератор Б1 – много имена на едно революционно, електрохимично устройство, което чрез електролиза разгражда вода и генерира водородо-кислороден газ, който се подава към гориво-въздушната смес на автомобила. Резултатът е подобрено изгаряне на горивото, което води след себе си намаляне на вредните емисии в изгорелите газове, повишена мощност и икономия на гориво.

Повече от 10 години в България, Водородни технологии произвежда Генератори на Браунов газ. През годините генераторите са ползвани в много екологични проекти.

От 2017 година сме част от проекта АНТИСМОГ.  Проведохме Екопроект с общината на гр. Париж. Инсталирахме множество Генератори на автомобили във Франция.  Димността в изгорелите газове на автомобилите бе намалена с 82%.

Бяха проведени много проекти във Франция, Италия, Великобритания, Германия, Дания, Белгия и др. западно Европейски страни.

В България Община Варна планира провеждането на екологичен демонстрационен проект за намаляне вредните емисии отделяни от автомобилите при прилагането на водород базирано оборудване.

Икономия на гориво и Екология

Ние се борим за чиста природа. Бихме желали всеки българин да постави на автомобила си Водороден генератор с който да намали разхода на гориво и да подобри екологичните показатели на автомобила си. Затова разработихме най-иновативния и най-евтиния  HHO генератор продаван в Европа.

Разработен е по проект проведен съвместно от Водородни технологии ЕООД България и N.E.T. SAS Франция по проект Антисмог на кместсвото на град Париж за опазване чистотата на въздуха. Апаратите Антисмог Б1 работят в много превозни средства в цяла ЕВРОПА.

Генератор Б1 е ново поколение водороден генератор. Водородната клетка / електролизера е много ефективна. Това позволява производството на максимално количество водородо кислороден газ / Газ на Браун с разход на  минимално количество енергия.

Комплектът на  Водородния генератор включва:

 • Универсална водородна клетка;
 • Микропроцесорен PWM контролер;
 • Воден филтър/разширителен съд/воден затвор;
 • Електронен нивомер за електролита – вграден в контролера;
 • Реле – 20 А вградено в контролера;
 • Силиконов, високотемпературен Маркуч 1,5 м.;
 • Кабел 1,5 кв. – черен/червен – 1,5 м.;
 • Кабел 2х0,35 кв – 1,5 м.;
 • КОН – 0,035 кг;
 • Скоба ф70 мм. – 2 бр;
 • Скоба ф50 мм. – 1 бр.

Всики компоненти от четвърта до единадесета позиция са инсталирани предварително. От монтиращия Водородния генератор се иска да прикрепи добре компонентите към автомобила и да включи буксите.

Водородния генератор се доставя с електролит KOH на кристали. Той се разтваря във дистилирана вода и се налива във електролизера / водородната клетка.

След това по време на експлоатация се долива само дистилирана вода. През зимния период и във водния филтър трябва да се зарежда електролит с концентрция над 10% за да се избегне замръзване.

От тук може да изтеглите инструкция за монтаж на генератора: кликни и изтегли …

Антисмог Водороден
Генератор Б1

Инструкция за Монтаж

Съдържание на Комплекта

HHO Bulgaria - Водородна клетка / Водороден генератор / Генератор на Браунов газ B12

Препоръчано
от HHO Bulgaria

Водороден Генератор B12

Разработен на база генератор Б1, с увеличени мощност и капацитет, както и подобрен мултипроцесорен контролер.

 • ☑ HHO генераторът отговаря на БДС;
 • ☑ Маркиран с европейски инициал за съответствие СЕ

Изключително подходящ за:

 • ☑ По-големи МПС с обем на двигателя до 6000 куб. см. и електрическа инсталация на 12 волта;
 • ☑ По-големи преходи в извънградски условия;

Полезно:

Как Водородът спомага за икономия на гориво, повишавайки екологичността и мощността на двигателя?

И как благодарение на него намаляваме разходите за поддръжка с до 2000лв. годишно и удължаваме живота на автомобилите си като цяло?

Още по Темата

Икономия на Гориво