Дишането на водородно-кислородна смес намалява инспираторните усилияНаучно Изследване

инхалация с водород

оригинално заглавие (букв. прев.): Дишането на водородно-кислородна смес намалява инспираторните усилия

Автори:

Zhou ZQ, Zhong CH, Su ZQ, et al

DOI: 10.1159

Публикувано на: 18/09/2018


Абстракт

Инхалация с Водород-кислородна газова смес (H2-O2) може да намали съпротивлението на дихателните пътища при пациенти с остра тежка стеноза на трахеята, но данните в подкрепа на клиничната употреба на H2-O2 са недостатъчни. Авторите оценяват ефикасността и безопасността на дишането кислородо водородне газ H2-O2 при остра тежка стеноза на трахеята . В това проспективно проучване за самоконтрол бяха назначени тридесет и пет последователни пациенти с тежка остра стеноза на трахеята. Вдишването на въздух, водородо кислороднен газ H2-O2 и O2 се дава в 4 последователни стъпки на дишане: въздух за 15 минути, H2-O2 (6 L на минута, H2: O2 = 2: 1) за 15 минути, кислород (3 L на минута) за 15 минути и H2-O2 за 120 минути. Първичната крайна точка е инспираторно усилие, оценено чрез диафрагмена електромиография (EMGdi); вторичните крайни точки са трансдиафрагмалното налягане (Pdi), Borg резултат, жизнени показатели и импулсна осцилометрия (IOS). Концентрацията на H2 в околната среда е получена с 12 монитора. Регистрирани са нежелани реакции по време на вдишването. Средното намаление на EMGdi при H2-O2 е 10,53 ± 6,83%. EMGdi значително намалява по време на 2 етапа на вдишване на H2-O2 (стъпки 2 и 4) в сравнение с въздуха (стъпка 1) и O2 (стъпка 3) (52,95 ± 15,00 срещу 42,46 ± 13,90 срещу 53,20 ± 14,74 срещу 42,50 ± 14,12% за стъпки от 1 до 4, p <0,05). Средното намаление на Pdi при H2-O2 е 4.77 ± 3.51 cmH2O.

Заключение

Дишането H2-O2 значително подобри резултатите от Borg и параметрите на устойчивост на IOS, но не и жизнените показатели. Не се наблюдават нежелани реакции. H2 беше неоткриваем в околната среда по време на цялата процедура. Дишането H2-O2 може да намали инспираторното усилие при пациенти с остра тежка стеноза на трахеята и може да се използва за тази цел безопасно .

Инхалация с Водород-кислородна газова смес (H2-O2) може да намали съпротивлението на дихателните пътища при пациенти с остра тежка стеноза на трахеята, но данните в подкрепа на клиничната употреба на H2-O2 са недостатъчни. Авторите оценяват ефикасността и безопасността на дишането кислородо водородне газ H2-O2 при остра тежка стеноза на трахеята . В това проспективно проучване за самоконтрол бяха назначени тридесет и пет последователни пациенти с тежка остра стеноза на трахеята. Вдишването на въздух, водородо кислороднен газ H2-O2 и O2 се дава в 4 последователни стъпки на дишане: въздух за 15 минути, H2-O2 (6 L на минута, H2: O2 = 2: 1) за 15 минути, кислород (3 L на минута) за 15 минути и H2-O2 за 120 минути. Първичната крайна точка е инспираторно усилие, оценено чрез диафрагмена електромиография (EMGdi); вторичните крайни точки са трансдиафрагмалното налягане (Pdi), Borg резултат, жизнени показатели и импулсна осцилометрия (IOS). Концентрацията на H2 в околната среда е получена с 12 монитора. Регистрирани са нежелани реакции по време на вдишването. Средното намаление на EMGdi при H2-O2 е 10,53 ± 6,83%. EMGdi значително намалява по време на 2 етапа на вдишване на H2-O2 (стъпки 2 и 4) в сравнение с въздуха (стъпка 1) и O2 (стъпка 3) (52,95 ± 15,00 срещу 42,46 ± 13,90 срещу 53,20 ± 14,74 срещу 42,50 ± 14,12% за стъпки от 1 до 4, p <0,05). Средното намаление на Pdi при H2-O2 е 4.77 ± 3.51 cmH2O.Дишането H2-O2 значително подобри резултатите от Borg и параметрите на устойчивост на IOS, но не и жизнените показатели. Не се наблюдават нежелани реакции. H2 беше неоткриваем в околната среда по време на цялата процедура. Дишането H2-O2 може да намали инспираторното усилие при пациенти с остра тежка стеноза на трахеята и може да се използва за тази цел безопасно .

Връзка към пълен текст

Zhou ZQ, Zhong CH, Su ZQ, et al. Breathing hydrogen-oxygen mixture decreases inspiratory effort in patients with tracheal stenosis. Respiration. 2019;97(1):42-51.

Leave a Reply