След 12 юли са в сила нови правила за определяне екологичността на автомобилите.  Според новите наредби, еко изискванията за автомобилите произведени след  2007 и 2009 година са завишени три пъти. Така че проблемът с ЕКОСТИКЕРИТЕ не е за старите автомобили, както тръбят на всякъде в медиите, а за относително новите (под 11-12 години). Ако те не покрият новите еко норми, не могат да преминат преглед. Еко изискванията към старите автомобили си остават същите като до сега.

Почти половината МПС в БГ в момента се движат с отрязани DPF филтри. И ако до сега покриваха занижените еко норми и слаб контрол, вече няма да могат да получат полагащия им се ЕКОСТИКЕР. Ще бъдат връщани от технически преглед за възтановяване на екологичността. Какво трябва да направят собствениците им – да се “бръкнат” за 1800 до 3000 и повече евро и да си купят нов DPF.

Има ли по-евтини алтернативи на скъпия DPF и катализатор?!

ДА – нарича се Генератор на газ на Браун!

Монтирането на Браун газ генератор  излиза на  5-6 пъти по ниска цена от нов DPF и автомобилът става отново екологичен, като в допълнение повишава мощността си и намалява разхода на гориво. Водородният генератор се явява 6 пъти по-евтин “DPF”, за да получим ЕКОСТИКЕР. 

Антисмог Генератор Б1

Основни ползи от
Монтирането на Генератор Б1

Намалени вредни емисии, финни прахови частици и NOx (HHO Bulgaria / HHO България)

Намалени вредни емисии, финни
прахови частици и NOx

Икономия на гориво (HHO Bulgaria / HHO България)

Икономия на гориво

По-ниски разходи за поддръжка на автомобила (HHO Bulgaria / HHO България)

По-ниски разходи за
поддръжка

Отговаря ли автомобилът ви на новите
Еко Изисквания?!

За периода 2010г. – 2021г. ние сме специализирани в повишаването екологичността на автомобили с всякакви габарити – леки, лекотоварни и тежкотоварни. Нашата експертиза е доказана в работата ни с частни и корпоративни клиенти както у нас, така и в ред други държави по света.

Нашите наблюдения са, че все още много хора в България не са напълно наясно с влезлите в сила от 12 юли 2021г. еко изисквания и дали превозните им средства отговарят на новите норми. Ако и вие сте сред тези собсвеници на автомобили, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

кликнете върху бутона
ЗА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
С НАШ СПЕЦИАЛИСТ

Антисмог Водороден
Генератор Б1


6 пъти по-евтин “DPF”, за да получим ЕКОСТИКЕР

Генератор на Газ на Браун, Водороден генератор, Браун газ генератор, Антисмог Генератор Б1 – много имена на едно революционно, електрохимично устройство, което чрез електролиза разгражда вода и генерира водородо-кислороден газ, който се подава към гориво-въздушната смес на автомобила. Резултатът е подобрено изгаряне на горивото, което води след себе си намаляне на вредните емисии в изгорелите газове, повишена мощност и икономия на гориво.

Повече от 10 години в България, Водородни технологии произвежда Генератори на Браунов газ. През годините генераторите са ползвани в много екологични проекти.

От 2017 година сме част от проекта АНТИСМОГ.  Проведохме Екопроект с общината на гр. Париж. Инсталирахме множество Генератори на автомобили във Франция.  Димността в изгорелите газове на автомобилите бе намалена с 82%.

Бяха проведени много проекти във Франция, Италия, Великобритания, Германия, Дания, Белгия и др. западно Европейски страни.

В България Община Варна планира провеждането на екологичен демонстрационен проект за намаляне вредните емисии отделяни от автомобилите при прилагането на водород базирано оборудване.

Икономия на гориво и Екология

Ние се борим за чиста природа. Бихме желали всеки българин да постави на автомобила си Водороден генератор с който да намали разхода на гориво и да подобри екологичните показатели на автомобила си. Затова разработихме най-иновативния и най-евтиния  HHO генератор продаван в Европа.

Разработен е по проект проведен съвместно от Водородни технологии ЕООД България и N.E.T. SAS Франция по проект Антисмог на кместсвото на град Париж за опазване чистотата на въздуха. Апаратите Антисмог Б1 работят в много превозни средства в цяла ЕВРОПА.

Генератор Б1 е ново поколение водороден генератор. Водородната клетка / електролизера е много ефективна. Това позволява производството на максимално количество водородо кислороден газ / Газ на Браун с разход на  минимално количество енергия.

Комплекта на  Водородния генератор включва:

 1. Универсална водородна клетка
 2. Микропроцесорен PWM контролер.
 3. Воден филтър/разширителен съд/воден затвор
 4. Електронен нивомер за електролита – вграден в контролера
 5. Реле – 20 А вградено в контролера
 6. Силиконов, високотемпературен Маркуч 1,5 м.
 7. Кабел 1,5 кв. – черен/червен – 1,5 м.
 8. Кабел 2х0,35 кв – 1,5 м.
 9. КОН – 0,035 кг
 10. Скоба ф70 мм. – 2 бр
 11. Скоба ф50 мм. – 1 бр.

Всики компоненти от четвърта до единадесета позиция са инсталирани предварително. От монтиращия Водородния генератор се иска да прикрепи добре компонентите към автомобила и да включи буксите.

Водородния генератор се доставя с електролит KOH на кристали. Той се разтваря във дистилирана вода и се налива във електролизера / водородната клетка.

След това по време на експлоатация се долива само дистилирана вода. През зимния период и във водния филтър трябва да се зарежда електролит с концентрция над 10% за да се избегне замръзване.

От тук може да изтеглите инструкция за монтаж на генератора: кликни и изтегли …

Антисмог Водороден
Генератор Б1

Инструкция за Монтаж

Съдържание на Комплекта

Още по Темата:
Годишен Технически Преглед без DPF

Може ли да минем ГТП с отстранен DPF / FAT филтър? В това видео ви предлагаме три различни начина да покрием ЕКОНОРМИТЕ и да получим ЕКОСТИКЕР:

Как Водородът спомага за икономия на гориво, повишавайки екологичността и мощността на двигателя? И как благодарение на него намаляваме разходите за поддръжка с до 2000лв. годишно и удължаваме живота на автомобилите си като цяло?

Научете Повече