За Нас

HHO Bulgaria

Проект на Водородни технологии ЕООД

HHO Bulgaria е проект на Водородни технологии стартиран през 2010 година.

Повече от 10 години произвеждаме водородно оборудване за здраве, бит, автомобилите и промишенноста.

През 2018 година станахме част от Европейския проект АНТИСМОГ съвместно с френската фирма N.E.T. SAS от гр. Париж.

През 2017 /2019 година взехме участие в Демонстрационен Проект по опазване чистотата на въздуха съвместно с общината на гр. Париж.

На 20 септември 2017 г. стартира AIRLAB, ускорител на иновативни решения, поддържани от Airparif,въздушната обсерватория в Ил дьо Франс и нейните партньори. Беше отправена покана към всички заинтересовани страни да предложат експериментални проекти по теми свързани с

качество на въздуха: прецизно измерване на емисиите и нивата на замърсяване; намаляване на

емисии при източника, но също така и обработка на въздуха в закрити помещения, информация и обществена осведоменост във връзка с изменението на климата.

Бяха получени много предложения, като само 10 от тях бяха допуснати в екперименталната програма.

Единият от одобрените проекти беше проекта АНТИСМОГ.  Той включваше в себе си методика за извършване на инсталация на електро химични устройства произвеждащи водородо кислороден газ на множество превозни средства, автомобили, микробуси, автобуси, строителна техника, стационарни агрегати и дори кораб.

В период на една година бяха направени множество инсталации и проведени измервания на вредните емисии в изгорелите газове с цел определяне на екологичния ефект на технологията .

В проекта взе участие и българската фирма от гр. Варна – Водородни технологии.

След завършването на проектите през ноември 2019 година беше публикуван докалад от независими одитори и беше направена оценка на екологичния ефект от проектите.

Оценка беше извършена от група независими експерти, съставена от фирмите Nomadeis и Mazars, за период от 12 месеца, от юни 2018 г. до юни 2019 г. Водена от Urban Lab на Paris & Co, тя беше финансирана от град Париж, Ademe Ile-de-France и Caisse des Dépôts Ile-de-France, и се осъществи с подкрепата на Airparif.

Три части структурират тази оценка:

Анализ на 10-те подкрепени проекта и техните основни резултати;

Общи уроци по споделените фактори за успех или неуспех на проекти по три оси: ефективност, осъществимост и устойчивост;

Предложения за действия, насочени към публичните власти и частните участници в сектора за качество на въздуха, за да подпомогнат развитието на този пазар и да изложат подходящи и устойчиви решения, допринасящи за подобряване на качеството на въздуха.

На страница 34 от доклада за оценка са публикувани резултатите от проекта АНТИСМОГ.

Констатирано е намаляне на финни прахови частици отделяни  в атмосферата след инсталация на оборудването на различни превозни средства в рамките на 66% до 82%.

Вариация от +5 до -82% от количеството отделяни азотни окиси отделяни от автомобилите.

Намаляне на разхода на гориво до 21%.

 

HHO-Bulgaria is a project started in the beginning of 2010.

We design and manufacture HHO-generators and peripheral devices assisting their operation. We manufacture Brawn’s Gas Generators working with all internal combusting engines powered by diesel, petrol, autogas – propane-butane or methane. New is HHO generators and HHO chip for common rail engines.

hho_generator

Our Brawn’s gas Generator (HHO-generator) Model HC12/24V Pro is certified in accordance with European Standards. This HHO-generator is in conformity with the national standards under Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006.

This product is in conformity with the requirements of:

“Eltest  Certification” Ltd. certified that the electrical facility complies with the applicable essential requirements for it to Directive 2006/95/EC, implemented by the Ordinance on the essential requirements and conformity assessment of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

These products are marked with the initials 2024 and Expert’s Report No.021/29.07.2012 is issued to the product by “Eltest sertifikatsiya” Ltd., a person for conformity assessment with identification number 2024.

We produce various electronic devices for operation control of HHO-generators such as PWM Process Controller – this is a unique device designed by us. This process controller is intended for operation control hydrogen generators. It was developed to dosage amount of HHO gas depending of engine needs in the moment. The controller alters the engine consumed amperage, depending of engine operating mode and controller doesn’t allow the battery to consume amperage. The controller makes so that the Brawn’s gas to be produced by excessive amperage from vehicle alternator.

We produce various electronic devices which are required by advanced vehicles in order to achieve economy when it runs on HHO-gas. These are EFIE electronic chips attached on the diesel engine common rail and on the fuel injection system of the modern petrol engines.

We also produce HHO-generators designed for large trucks with engine volume above 10 000 cc, common rail EURO 4 and EURO 5.  Our Hydrogen Generators for trucks were developed as very reliable devices and they are very easy to maintenance. They are designed for high load operation at and they should be filled with distilled water every 2500 km.

tel:  +359 897 23 01 03
e-mail: info@HHO-Bulgaria.com

Skype: stefan_k8

Varna 9009, Bulgaria
22a “Mladejka” Str.

Certification and Emission Tests

 

CE certifikate

 

Car emission test after using HHO generator.
Reduction is 53 to 76% CO, 7,5 to 12,3 CO2, 20 to 60% NOx .

emission test hho gas