ЗЕЛЕН ВОДОРОД

“Зеленият Водород” се получава при електролиза на вода, като електричеството за неговото производство е от възобновяема енергия – слънчева, вятърна или водна.

Способността да произвеждаме големи количества Зелен Водород ще играе важна роля в осигуряването на алтернатива на изкопаемите горива, докато преминаваме към ниски емисии и работим за чиста и здравословна околна среда.

Зеленият Водород предлага по-добри начини за намаляване на въглеродните емисии при редица трудни за декарбонизиране сектори – включително транспортния, химическата промишленост и дори преработката на храни – където значителното намаляване на вредните емисии се оказва огромно предизвикателство.

Зеленият Водород може драстично да спомогне за:

  • подобряване качеството на въздуха и
  • укрепване на енергийната сигурност.

Технологиите, които вече са налични днес, позволяват с помощта на Зелен Водород да произвеждаме, съхраняваме и пренасяме енергия, която да се използва по различни начини.

Производството на зеления водород се осъществява без въглерод, чрез използване на 100% възобновяема енергия, вместо изкопаеми ресурси.

Зеленият Водород може да се транспортира като газ под налягане или в течна форма по тръбопроводи, с кораби, или камиони.

Може да се трансформира в електричество и метан за захранване на промишлеността и електроцентралите, както и като гориво за автомобили, камиони, кораби и самолети.

Зеленият Водород и горивата на основата на водород могат да транспортират енергия от възобновяеми източници на големи разстояния – от региони богати на възобновяеми енергийни ресурси до нуждаещи се от електроенергия клиенти на хиляди километри.

Електролизер
EL 4

Plug & Play AEM електролизер, който повишава ефективността на възобновяемото електричество, преобразувайки го в евтин Зелен Водород.

ПОВЕЧЕ ЗА EL 4

Водородни Технологии е единствената българска фирма член на “Hydrogen Europe” и “Европейския Алианс за Чист Водород”

Hydrogen Europe е европейската асоциация, която представлява интересите на водородната индустрия и нейните заинтересовани страни и насърчава водорода като фактор за общество с нулеви емисии. С повече от 400+ членове, включително 25+ региона на ЕС и 30+ национални асоциации, организацията обхваща цялата верига на стойността на европейската екосистема за водород и горивни клетки.

Целта на Hydrogen Europe е да стимулира глобалната въглеродна неутралност чрез ускоряване на европейската водородна индустрия.