Икономия на гориво,
повишена мощност
и намалени вредни емисии


Как Водородът спомага за икономия на гориво, повишавайки екологичността и мощността на двигателя? И как благодарение на него намаляваме разходите за поддръжка с до 2000лв. годишно и удължаваме живота на автомобилите си като цяло?


Отговорите на тези въпроси ще откриете тук, заедно с разработената от нас технология и постигнатите благодарение на нея реални резултати:

ПРОЕКТ “ANTISMOG”

проведен в гр. Париж съвместно с
HHO Bulgaria

0
%
намалени финни прахови частици
0
%
реализирана икономия на гориво
0
%
редукция на СО в изгорели газове
0
%
понижаване на азотни окиси

реализирани максимални резултати при
множество различни двигатели

проверено
и потвърдено от

Nomadeis | Mazars | Urban Lab

 L’ADEME en Île-de-France | Caisse des Dépôts Ile-de-France

Airparif | Paris & Co

Доказано реализирана икономия на гориво
и редуциране на вредните емисии


Постоянно растящите цени на горивата и повишаващото се замърсяване в следствие на тяхното потребление, представлява основен проблем в цял свят. Съвсем логично развитите държави от години търсят иновативно технологично решение.

В тази връзка през 2018г. HHO Bulgaria стартира съвместен проект с френски партньори и „Община Париж”. Цел на проекта бе редуциране на вредните емисии и понижаване разхода на гориво при множество автомобили.

В десетки леки коли, микробуси, строително подемни машини, генератори на електроенергия и дори на корабен двигател бяха инсталирани нашите произведени в България водородни генератори „Antismog B1”.

Икономия на Гориво
Антисмог Водороден Генератор Б1 (Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

Водороден Генератор
Антисмог Б1 (10-та генерация)

Водороден генератор Б1 е проектиран по повод проект с Общината на гр. Париж под името “АНТИСМОГ“. Бяха направени инсталации на водородни генератори на множество автомобили, микробуси, строително подемни машини, генератори на електроенергия и дори на корабен двигател.

Реализирани бяха следните резултати:

 • Намаляне на финни прахови частици отделяни в атмосферата след инсталация на водороден генератор на различни превозни средства в рамките на 66% до 82%
 • Редукция на СО в изгорели газове 50% – 80%
 • Снижаване на азотни окиси до 5%
 • Икономия на гориво до 21%
 • Повишена мощност на двигателя до 8%

Оценката на резултатите беше извършена от група независими експерти, съставена от фирмите Nomadeis и Mazars, за период от 12 месеца, от юни 2018 г. до юни 2019 г.

Водена от Urban Lab на Paris & Co, тя беше финансирана от град Париж, L’ADEME en Île-de-France и Caisse des Dépôts Ile-de-France, и се осъществи с подкрепата на Airparif.

КУПЕТЕ НА ИЗПЛАЩАНЕ

Вземете Водороден генератор Б1 на лизинг и намалете разходите си по автомобила веднага!

Със спестеното от икономията на гориво и експлоатационни разходи покривайте вноските, а с останалите неизразходвани средства осъществете свои мечти.

Икономията на пари от гориво и експлоатационни разходи по автомобила си е чиста печалба!

1. Икономия на гориво:

Ако изминавате по около 70 километра на ден и автомобилът ви харчи 10 литра гориво на сто километра, разходите ви за гориво ще са около 500 лв. на месец.

При икономия на гориво от 20%, приблизително ще спестите 100 лева на месец.

Ако закупите на изплащане Генератор Б1 за срок от 12 месеца, ще плащате по 65 лева на месец и ще спестите 35 лв. от разходите си за гориво.

Ако закупите на изплащане уреда за срок от 24 месеца, ще плащате по 36 лева на месец и ще спестявате по 64 лева на месец от разходите си за гориво.

2. Икономия от скъпи резервни части:

Ако имате дизелов автомобил произведен след 2007 година, оборудван с DPF филтър, на който средната цена е 3000 евро – благодарение на Водородния генератор Б1 ще удължите поне още веднъж живота му.

Сумата която бихте спестили от смяната на DPF, разпределена в годините, ще е около 1200 лева на година.


3. Икономия от ремонти:

Спестете поне 500 лева годишно от текущи ремонти на:

 • запушен и блокиран EGR;
 • запушен всмукателен колектор;
 • запушен DPF;
 • нагари по клапани техните легла и др…

7 Безплатни бонуса,
които полуавате ако инсталирате Антисмог Водороден генератор Б1 на автомобила си:

 1. Повишена мощност на двигателя
 2. По бърза реакция при подаване на газ
 3. Подобрено ускорение
 4. По бързо първоначално загряване на двигателя.
 5. Подобрена компресия на ДВГ
 6. Повишена екологичност
 7. Стабилна работа на двигателя

Проектът „Antismog” доказа, че

Водородът категорично спомага
за реализацията на:

Икономия на Гориво (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

1. Икономия на
Гориво

Повишена мощност на двигателя (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

2. Повишена
Мощност на Двигателя

Намаление на нагари в двигателя и Намалени вредни емисии (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

3. Редукция на СО в
изгорели газове

Намаляване на фини прахови частици (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

4. Намаляне на
финни прахови частици

Снижаване на азотни окиси (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

5. Снижаване на
азотни окиси

Понижени разходи за поддръжка на автомобила (Водороден Генератор / Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

6. Понижени Разходи
за Поддръжка на автомобила

Проект “Антисмог” 2018-2019
Франция, Париж

(реализирани резултати)

Как действа Водородът?!

Няма съвременен ДВГ който да изгаря ефективно повече от 50% от горивото в цилиндъра, като при бензиновите двигатели това количество пада до 35%. Неизгорялото гориво догаря в изпускателната система и излиза през ауспуха под формата на сажди и неизгорели емисии.

Уникалните горивни характеристики на водорода ускоряват този процес, респективно спомагат за по-ефективното изгаряне на по-голям процент от подаденото към цилиндрите гориво. Когато към гориво-въздушната смес се добави водород, процентът на ефективно изгорения дизел/бензин може примерно от 50% да нарастне до 60% и повече.

В следсвие на този процес, освен икономията на гориво, отлаганията на нагари по двигателя също биват чувствително редуцирани.

Това от своя страна неминуемо води и до следните допълнителни ползи за автомобила от инсталирането на водороден генератор:

☑ Повишени КПД и мощност на двигателя;

☑ По-висока екологичност;

☑ По-ниски експлоатационни разходи.

1. ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Ако се добави водород към гориво-въздушната смес на двигателя, изгарянето на горивото се ускорява и така ДВГ успява да изгори повече от 50% от горивото (да кажем 60%) ефективно…

покажи пълния текст

В следствие на допълнително усвоеното гориво се повишава КПД на двигателя.

Срещу същото гориво което по-рано е изгарял двигателя имаме повишена мощност.

Поради повишаването на мощността скоростта се повишава и за да се върнем към предната скорост вдигаме крака си от педала на газта.

При по-малко натиснат педал и по-добре усвоено гориво реализираме икономия на гориво, която може да достигне до 30%.

Добавянето на водород към горивото, подобрява значително качествата на горивния процес. Ефектът образно е все едно, че е заредено по-качествено гориво – с по високо октаново или цитаново число. Качествените горива изгарят по-добре и разходът им е по-малък. Това се случва и с некачествените горива, когато в процеса на горене се добавя водород. Налице е повишение на енергията отделяна при изгарянето на иначе некачественото гориво.  Реализира се намален разход на гориво.

2. НАМАЛЕНИ ОТЛАГАНИЯ НА НАГАРИ ПО ДВИГАТЕЛЯ

При работата си, особенно в градски условия, задръствания и лоши горива,  двигателите отлагат нагари в:

 • цилиндъра,
 • по челото на буталото,
 • по сегментите
 • по изпускателните клапани и леглата им…
покажи пълния текст

В следствие на този натрупан нагар се намаля компресията на двигателя, а от там КПД и мощността му.

При добавянето на водород в двигателя, заедно с постъпващият въздух, той попада в нагрятата горивна камера, в която са отложени нагарите. Под въздейсттвието на високата температура, която се явява катализатор, водородът (Н2) се свързва с нагарите (С) и се предвръщат в метан (С2Н4). Този метан изгаря. Налице е химичен процес на отстраняване на нагарите от бутало, цилиндър, сегменти, изпускателни клапани и леглата им. Двигателите след отстраняването на нагарите са по-ефективни и намалят разхода си на гориво.

При управление на автомобила основно в градски условия и с лоши горива, в DPF на новите дизелови автомобили се натрупват сажди. Натрупаните финни прахови частици (сажди) намалят пропускливостта на DPF до 30%. Това създава обратно налягане за двигателя и ефективността му драстично намалява. За да се преодолее създаденто съпротивление е необходимо да се приложи по-висока мощност, за която се изгаря повече гориво. Увеличава се разходът на гориво.

Ако при работата на двигателя се добавя водород, отработените газове са по-чисти – със значително по малко сажди и финни прахови частици. Два-три пъти по-малко се задръства DPF и обратното налягане, което пречи на работата на двигателя, се намаля драстично.  Като няма съпротивление за изходящите отработени газове се намаля и разхода на гориво.

Самият DPF филтър има определен живот който зависи основно от това колко често са задръства и колко често автомобила прави регенерация. Колкото по-малко регенерации са налице, толкова по-дълго ще служи DPF. Ако при добавяне на водород в двигателя се удължи само още един път живота на филтъра то собственика на автомобила печели поне 2000 – 3000 евро, които е спестил защото не е сменил DPF филтъра си.

3. УВЕЛИЧАВА ЖИВОТА НА ДВИГАТЕЛЯ

При натрупване на нагари в цилиндъра на двигателя и върху буталните пръстени се възпрепятства работата на масления сегмент. Маслото не се обира качественно и останалото по цилиндъра масло се превръща и то в нагар…

покажи пълния текст

От натрупването на голямото количество нагари част от отработените газове попада в картера на автомобила и окислява маслото. В седствие на това се влошават много мазителните качества на маслото, а това води със себе си и до по-бързо износване на двигателя. По-износеният двигател потребява повече гориво и се поврежда по-често.

При добавяне на водород към гориво-въздушната смес на автомобила се намаля драстично отлагането на нагари, което води до запазване качествата на маслото – добре смазаният двигател работи по-леко и потребява по-мало гориво.

Отговаря ли автомобилът ви на новите
Еко Изисквания?!

За периода 2010г. – 2021г. ние сме специализирани
в повишаването екологичността на автомобили с всякакви габарити – леки, лекотоварни и тежкотоварни.

Нашата експертиза е доказана в работата ни
с частни и корпоративни клиенти – както у нас, така и в ред други държави по света.

Нашите наблюдения са, че все още много хора в България
не са напълно наясно с влезлите в сила от 12 юли 2021г. еко изисквания
и дали превозните им средства отговарят на новите норми.

Ако и вие сте сред тези собсвеници на автомобили, не се колебайте
да се свържете с нас за повече информация.

кликнете върху бутона
ЗА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
С НАШ СПЕЦИАЛИСТ

повече за новите
ЕКОСТИКЕРИ / ЕКОКАТЕГОРИИ

можете да прочетете тук:
→ 6 пъти по-евтин “DPF” за Екостикер ←

ГЕНЕРАТОР НА
ГАЗ НА БРАУН
“АНТИСМОГ Б1” ВОДОРОДЕН ГЕНЕРАТОР

Проектиран по нова, революционна технология, която:

 • Позволява реализиране на икономия на гориво;
 • Подобрява на изгарянето на гориво-въздушната смес;
 • Намаля отлаганията на нагари по двигателя;
 • Увеличава живота на двигателя;
 • Увеличава на пробега с до 20% със същото количество гориво;
 • Увеличаване мощноста на двигателя с до 8%;
 • Увеличава до 2 пъти пробега между 2 смени на масло;
 • Прави го подходящ за автомобили с премахнат DPF или катализатор;
 • Намалява вредните емисии в отработените газове;
 • Редуцира димността в дизеловите ДВГ до 3 пъти;
 • Намалява СО в изгорелите газове до 80%;
 • Редуцира Азотните окиси до 5%;
 • Намаля отделянето на серен двуокис
Антисмог Водороден Генератор Б1 (Генератор на Браунов газ » HHO Bulgaria)

Всеки водороден генератор отговаря на стандарта.
За модела е проведена процедура по оценяване на съответствие.

Хроматографки изследван в БАН.
Маркиран с европейски инициали за съответствие СЕ.

 

Повече за Генератора Поръчайте Онлайн

Инструкция за Монтаж

Съдържание на Комплекта

HHO Bulgaria - Водородна клетка / Водороден генератор / Генератор на Браунов газ B12

Препоръчано
от HHO Bulgaria

Водороден Генератор B12

Разработен на база генератор Б1, с увеличени мощност и капацитет, както и подобрен мултипроцесорен контролер.

 • ☑ HHO генераторът отговаря на БДС;
 • ☑ Маркиран с европейски инициал за съответствие СЕ

Изключително подходящ за:

 • ☑ По-големи МПС с обем на двигателя до 6000 куб. см. и електрическа инсталация на 12 волта;
 • ☑ По-големи преходи в извънградски условия;

Полезно: Годишен Технически Преглед без DPF

Може ли да минем ГТП с отстранен DPF / FAT филтър? В това видео ви предлагаме три различни начина да покрием ЕКОНОРМИТЕ и да получим ЕКОСТИКЕР: