Отопление с HHO Газ / “Газ на Браун” и
Зелен Водород


Устройства и Системи за Отопление с HHO и “Зелен Водород”

→ Изграждане на максимално ефективни, автономни и екологично чисти системи за енергоснабдяване на битови и промишлени сгради – базирани на Зелен Водород с нулев въглероден отпечатък

→ Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.

Green H2 Bulgaria

Автономни Енергийни Системи, базирани на Зелен Водород с нулев въглероден отпечатък – изключително подходящи при електроснабдяване на многофамилни къщи, хотели, производствени предприятия, училища и много други.

В изградените посредством нашите решения системи, възобновяемата енергия, генерирана по време на периоди на прекомерно енергопроизводство от фотоволтаична технология (вятър или друг възобновяем енергоизточник), се превръща в „зелен водород”. Този водород  се съхранява и впоследствие, когато е необходимо, бива обратно преобразуван в енергия и топлина.

Схема на Водород-базирана
Автономна Система за Енергоснабдяване

Посочената по-долу схема очертава концептуалната структура на система за сезонно съхранение на топлинна енергия, изградена посредством водород-базираните решения, предоставяни от Green H2 Bulgaria.

Количеството мощност на отделните компоненти се основава на вида и размера на системната структура, обект на даден проект. Определя се по време на симулация, която респективно съпоставя съответните фактори.
Схема на Водород-базирана Автономна Енергийна Система » Отопление с HHO Газ и Зелен Водород (HHO Bulgaria, България)

Зеленият Водород е възобновяем екологично чист източник на енергия, който се получава при електролиза на вода, като електричеството за неговото производство се осигурява от други възобновяеми енергийни източници.

Това е Бъдещето на Водородните Технологии и ние сме горди да бъдем част от него!

ПОВЕЧЕ ЗА GREEN H2

HHO Bulgaria
ГАЗИФИКАТОР ГЕО 25
(горелка прототип)

Газификационно-енергийно оборудване (ГЕО), произвеждащо в автоматичен режим най-евтината топлоенергия. Цена за киловат произведена топлина – само 5-6 стотинки.

За първи път в света се предлага прототип на Горелка – ГАЗИФИКАТОР, работеща в автоматичен режим със специално гориво „Синтетичен пълнител”. ГАЗИФИКАТОРЪТ е предназначен за работа в малки енергийни системи, малки производствени предприятия, офиси и др.

Горелката – ГАЗИФИКАТОР работи като се присъединява към котли и топлообменници в отоплителни инсталации с мощност до 40 киловата. Произвежданата топлоенергия може да се модулира в рамките на 20 – 30 киловата.

Горелка “Газификатор ГЕО 25”
(видео презентация)

Газът на Браун трудно може да се използва в чистия си вид за евтино отопление.
Ние успяхме да направим устройство, което да произвежда топлоенергия с участие на браунов газ.

Горелка – ГАЗИФИКАТОР – високотехнологично Газификационно Енергийно Оборудване (ГЕО):

• Ниска цена на топлоенергия – 5-6 стотинки за киловат
• Напълно автоматичен режим на работа
• Микропроцесорно управление
• Екологично  – 100% изгаряне – реално не отделя вредни емисии в атмосферата
• Иновативно гориво – „Синтетичен пълнител”
• Лесно съхранение на горивото – неизискващо специални условия
• Висока калоричност на горивото, концентрирано в малък обем – до 12 киловата в килограм
• Лесно съхранение на горивото – неизискващо специални условия
• Лесен и надежден монтаж на котли, използващи фосилни горива
• Лесен и надежден монтаж на котли, използващи твърди горива
• Нисък шум по време на работа
• Датчици, следящи работната температура
• Аварийни температурни датчици, предотвратяващи обратно горене
• Възможност за модулация от 20 до 30 киловата
• Голям бункер за гориво, позволяващ по-рядко зареждане
• Датчик за  наличие на гориво в бункера
• Лесно почистване веднъж на няколко дни  – отделя се до 1,5 % пепел
• Минимални разходи за експлоатация

Водородни Технологии е единствената българска фирма член на “Hydrogen Europe” и “Европейския Алианс за Чист Водород”

Hydrogen Europe е европейската асоциация, която представлява интересите на водородната индустрия и нейните заинтересовани страни и насърчава водорода като фактор за общество с нулеви емисии. С повече от 400+ членове, включително 25+ региона на ЕС и 30+ национални асоциации, организацията обхваща цялата верига на стойността на европейската екосистема за водород и горивни клетки.

Целта на Hydrogen Europe е да стимулира глобалната въглеродна неутралност чрез ускоряване на европейската водородна индустрия.

Партньорство с нас

В качеството си на доказан производител с дългогодишен опит в разработката и производството на водород-базирани решения, търсим партньори за развитие на търговската ни мрежа, монтаж на устройствата и доставка на горива и консумативи в цялата страна.

За повече информация
и поръчки
+359 888 03 6688свържете се с нас

Leave a Reply