AEM Електролизер
EL 4.1

Plug & Play AEM електролизер, който превръща възобновяемото електричество в евтин Зелен Водород.

Електролизерите EL 4.1
покриват всички нужди от водород

Нашите модулни електролизери (водородни клетки), които могат да се асемблират в мултиядрен рак, осигуряват възможност за лесно обслужване и контрол.

Подобно на слънчеви панели, можете да използвате единични модули при по-малки нужди от Зелен Водород или да достигнете мегаватов производствен капацитет чрез комбинирането им в многоядрена система (AEM Multicore).

За повече информация
и поръчки
+359 878 21 7810свържете се с нас

Имаме удоволствието да представим новият модел AEM електролизер: EL 4.1.

Тази нова версия предоставя намаление на теглото, увеличена скорост на загряване и подобрена надеждност – всички постигнати без компромис с производителността и ефективността на електролизера.

Наличен за поръчка сега и вече в производство, EL 4.1 надгражда дизайна на своя предшественик, EL 4.0, със следните ключови подобрения:

 • 2,1 % по-малко консумация на енергия (около 50 W по-малко);
 • Намаляване на общото тегло с 0,5 кг (1,2%);
 • Времето за загряване е намалено с около 13,5 минути (30% по-малко);
 • Намалената температура на интерфейса на изходния отвор за O2 (макс. 55°C) улеснява системната интеграция.

Електролизер EL 4.1
Техническа Документация

Спецификации / Основни
характеристики

Мащабируем и модулен
Безопасна работа
Бърз и лесен монтаж
Ниски изисквания за поддръжка
Производствена норма:
500 NL/h или 1.0785 kg/24h
Чистота на водорода:
99,9% (или > 99,999% с H2 Изсушител)

Изходящо налягане:
до 35 бара
Спецификация на водата:
<20 µS/cm (при 25°C)
Размери на модула (Ш×Д×В):
482мм × 635 мм × 266 мм
Тегло на модула (нето, без вода):
37.5 кг

За повече информация
и поръчки
+359 878 21 7810свържете се с нас

AEM Multicore
Произвеждайте Зелен Водород в мегавати.
Просто. Бързо. Навсякъде.

AEM Multicore използва множество свързани електролизери (водородни клетки) за създаване на по-гъвкаво и реактивно решение, което работи с оптимална ефективност, независимо от приложеното натоварване.

Благодарение на AEM Multicore, в сравнение с аналогичните PEM електролизери, вие спестявате разходи, като същевременно с това увеличавате максимално производството и съхранението на Зелен Водород.

Green H2 Bulgaria Multicore

Спецификации на
AEM Multicore

Производствена Норма
210 Nm³/h

Чистота на Водорода
99.9% (или > 99.999% с H2 Изсушител)

Изходящо Налягане
до 35 бара

Размери на Модула (Ш x Д x В)
2.438 m x 12.192 m x 2.591 m

Тегло на Модула (нето, без вода)
прибл. 30 тона

За повече информация
и поръчки
+359 878 21 7810свържете се с нас

АЕМ Multicore
Многоядрена система за Производство на “Зелен Водород”

Общи Приложения

1. Съхранение на възобновяема енергия за бизнеса и общините, както и за другите доставчици на комунални услуги.

Оптимизирайте непостоянните възобновяеми енергийни източници, като преобразувате произведената от тях енергия и я съхраните под формата на “Зелен Водород”. Така може да балансирате вашите вътрешни и/или децентрализирани микромрежи, както и да компенсирате ограничените доставки на екологично чист газ и недостатъчните захранващи мощности.

Отключете потенциала на Power-to-X (or P2X, PtX) и Power-to-Gas (P2G) технологиите и увеличете възможностите си за търговски доставки на електроенергия, отопление и охлаждане.

2. Промишлени приложения заместващи “сивия водород” и природния газ.

Използвайте акумулирания Зелен Водород:

 • за производство на екологичен амоняк;
 • като газ-носител за полупроводници;
 • за производство на чиста стомана в доменни пещи;
 • за възобновяем метанол;
 • при производство на биогорива и биогаз;
 • при охлаждане на стъкло;
 • като суровина за производство на електроенергия
 • и мн. др.

3. Енергийна независимост за частни и публични предприятия.

Използвайте Зелен Водород:

 • за да си осигурите запас от резервно електрозахранване;
 • да замените замърсяващите дизелови генератори с екологични такива;
 • да постигнете пълна енергийна самодостатъчност, захранвайки както битови, така и децентрализирани електроснабдителни микромрежи.

4. Водородни станции за държавни и фирмени FCEV/FCV автопаркове (Автомобили с Горивни Клетки) или други комерсиални и некомерсиални потребители.

С нашaта AEM Multicore система за Зелен Водород можете лесно:

 • да замените захранването от “сив водород”;
 • да улесните прехода от превозни средства с конвенционални ДВГ към такива с горивни клетки или
 • да произведете свои собствени синтетични горива и електроенергия.

Техническа
Документация

AEM Cluster 60

AEM Cluster 70

За повече информация
и поръчки
+359 878 21 7810свържете се с нас

Зеленият Водород е възобновяем екологично чист източник на енергия, който се получава при електролиза на вода, като електричеството за неговото производство се осигурява от други възобновяеми енергийни източници.

Това е Бъдещето на Водородните Технологии и ние сме горди да бъдем част от него!

ПОВЕЧЕ ЗА GREEN H2

Водородни Технологии е единствената българска фирма член на “Hydrogen Europe” и “Европейския Алианс за Чист Водород”

Hydrogen Europe е европейската асоциация, която представлява интересите на водородната индустрия и нейните заинтересовани страни и насърчава водорода като фактор за общество с нулеви емисии. С повече от 400+ членове, включително 25+ региона на ЕС и 30+ национални асоциации, организацията обхваща цялата верига на стойността на европейската екосистема за водород и горивни клетки.

Целта на Hydrogen Europe е да стимулира глобалната въглеродна неутралност чрез ускоряване на европейската водородна индустрия.