10. Ламбда сонда симулатор

Ламбда сонда симулатор

При ползване на Газ на Браун в бензиновите ДВГ се повишава кислородното съдържане в изгорелите газове в следствие по-доброто изгаряне на гориво-въздушната смес. Затова се налага използване на ланда сензор симулатори.

Ламбда сензора измерва количеството кислород в отработените газове. Тази информация се използва от компютърната система на автомобилните двигатели за контрол на работата на двигателя.
Ламбда сензора е поместен в изпускателния колектор или в тръбата след него преди катализатора. Той следи количеството на кислородa в отработените газове и осигурява сигнал за “обратна връзка” към компютъра на двигателя. Ако датчика отчете високо ниво на кислород, двигателят работи с твърде бедна горивна смес (няма достатъчно гориво). Компютъра за двигателя добавя повече гориво. Ако нивото на кислород в отработените газове е твърде ниско, компютърът решава, че двигателят работи с прекалено обогатена горивна смес (прекалено много гориво) и съответно намалява подаваната порция гориво.
Този процес е непрекъснат – компютъра на двигателя непрекъснато се колебае между леко бедна и леко богата смес за да запази съотношението въздух/гориво на оптималното ниво. Ако замерите напрежението на сигнала на ламбда сензор с предно разположение, той ще се колебае някъде между 0.2 и 0.8 волта .

Нашия ламбда сензор симулатор манипулира сигнала постъпващ от ланда сондата в компютъра на колата като го изменя . По този начин се илиминира информацията за бедна горивна смес. За да се реализира по-добра икономия на гориво сигнала се променя с параметри показващи богата горивна смес и по този начин се намалява подаването на бензин. Мощността на ДВГ се запазва в следствие на по-доброто изгаряне на горивото и повишения въртящ момент.

цена 120 лв.