11. Нивомер за електролизер

Нивомер за електролизер– LM1

датчик за ниво в електролизер

датчик за ниво в електролизер

1.Захранващо напрежение – 12-14V
2.Консумиран ток :< 10ma

Нивомера на клетката представлява черна кутийка с два светодиода – червен и зелен и е обозначен със стикер. Той показва нивото на електролита във водородната клетка.
Светването на зеления светодиод означава максимум на нивото на електролита, червения светодиод покзва минимум на нивото на електролит. От нивомера излиза двужилен кабел – червеното жило се свързва към постоянен плюс а черното към маса.
ВАЖНО: Нивомера трябва да е постоянно захранен с напрежение независимо работи или е изключен двигателя на автомобила.

Електролизер с нивомер

Електролизер с нивомер

При ниско ниво на електролит в клетката свети червения индикатор.
При нормално ниво индикаторите не светят.
Внимание: Ако не е подадвн плюс към клетката и двигателя не работи ще свети червения сигнал но това не означава че нивото е ниско. Нивомера работи и показва реално само когато към Електролизера има подадено напрежение независимо дали работи двигателя или не.
Когато доливате вода или електролит във клетката трябва да ви светне зеления индикатор. След като светне преустановете пълненето.
(По време на работата на клетката е възможно зеления индикатор да премига – това да не ви притеснява – след като нивото спадне той ще угасне).