12. Система за автоматично доливане на вода в електролизер

Система за автоматично доливане на вода в електролизер

При Генераторите на газ на Браун, които се монтират на големи двигатели или на такива работещи в непрекъснат режим потреблението на дистилирана вода е голямо и трудно се поддържа подходяща концентрация на електролита. Затова ние сме разработили система за автоматично доливане на вода в електролизера. Например при големи камиони изминаващи по около 500 – 600 километра на ден потреблението на вода е около 5-6 литра . Самия камион има резервоар за гориво около 1000 литра и се зарежда веднъж на 2-3 000 километра. За да се осигури възможност камиона да изминава голямо разтояние с едно зареждане на HHO генератора и в същото време концентрацията на електролит в електролизера да е в норма ние оборудваме HHO генераторите си с големи резервоари за прясна вода . Системата за автоматично доливане на вода следи нивото на електролит и при необходимост долива дфистилирана вода във водородната клетка.