13. Реле-регулатор за управление на алтернатор

Реле-регулатор за управление на алтернатор

Реле-регулатор за управление на алтернатор служи за управление работата на алтернатора на двигателя.
При HHO генераторите монтирани на големи камиони и автобуси се ползва допълнителен алтернатор. Нашия Реле-регулатор за управление на алтернатор
управлява работата му, като подава различни напрежения към Генератора на газ на Браун в различните режими на работа на двигателя. По този начин се регулира големината на тока с който се захранва водородната клетка. Така се осигурява регулиране на произвеждания Газ на Браун и се избягва претоварване не алтернатора.
С помоща на Реле-регулатор за управление на алтернатор се осигурява изключително надеждна работа на Генератора на газ на браун, много добро и прецизно регулиране на количеството подаван към ДВГ газ на Браун и много дълъг срок на експлоатация на HHO генератора.