14. VOLO CHIP

VOLO CHIP

Всички автомобили произведени след 2002 година спадат към така наречения OBD II стандарт. При тях са внедрени така наречените горивни карти . Това са таблици в които са зададени предварително различни стойности на подаваното гориво в зависимост от информацията подавана от датчиците на автомобила.
Тъй като Газа на Браун променя коренно горивния процес тези горивни таблици не отразяват реално моментното състояние на двигателя. Датчиците – като пример ланда сондата – отчитат параметри които според заложените данни могат да вкарат двигателя в сервизен режим и вместо икономия на гориво да получим преразход. Например ланада сондата отчита високо кислородно съдържание и компютъра на колата влиза в сервизен режим и светва на таблото сигнална лампа.
За да не се получават по-горе описаните състояния и да получим добра икономия на гориво се монтира FS2-HHO edition Volo chip. Този чип се монтира за няколко минути в OBD порта на автомобила ви.
Чипа получава данни от датчиците на двигателя, видоизменя ги и ги изпраща на компютъра на автомобила така че да може да се получи максимален ефект от работата на HHO газа.

цена: 210 лв.