16. Широчинно импулсен модулатор PWM

Широчинно импулсен модулатор PWM

1.Работно напрежение 13/28 V
2.Работна честота – 1-3 kHz
3.Изходящ ток – 5- 30 А

4.Работна температура – -15 do 80 градуса
5.Метод за регулиране – многонивова широчинноимпулсна модулация
6.Честота на упр. сигнал за упрвление по обороти 10-350 Hz
7.Материал на кутията – полистерен

цена: 280 лв.