5. Индуктивен датчик – сигнал от свещи

Индуктивен датчик – сигнал от силов кабел на свещи

1.Захранващо напрежение: 12-14V
2.Изходен сигнал-напрежение – 0,6-4,5 V
3.Честота на изходния сигнал – 30 – 350 Hz
4.Консумиран ток: <10 mА

Индуктивния датчик – сигнал от свещи представлява устройство което регистрира с какви обороти работи двигателя на автомобила и подава управляващи сигнали към „Мултипроцесорния контролер” .
Индуктивния датчик представлява устройство което регистрира промени в магнитното поле около високоволтовите кабели на свещите на автомобила. В следствие на тези промени се индуцират напрежения и се регистрира честота която показва в какъв режим работи двигателя. Тези промени се регистрират от датчика и генерират честотни и по напрежение сигнали които управляват процесния контролер.
Датчика е монтиран в пластмасова кутия . На капака на датчика е монтиран светлинен индикатор който показва режима му на работа. Захранва се директно от акумулатора на автомобила с цел избягване на смущения и пикове в захранването при работата на автомобилния двигател.

цена: 80 лв.