9. EFIE HHO чип за common rail ДВГ

EFIE HHO чип за common rail ДВГ

EFIE for common rail engine

EFIE for common rail engine

При съвременните дизелови common rail ДВГ подаването на горивото не е като при останалите дизелови двигатели – според оборотите, а се извършва от компютъра на автомобила (ECU) според заложените в горивните карти таблици. При ползване на HHO генератори на тези двигатели се наблюдава повишение на мощността и много малка икономия ако не се ползва предлагания от нас EFIE HHO чип за дизелови common rail ДВГ.
EFIE HHO чип за common rail ДВГ променя сигналите от датчиците и ги изпраща към компютъра на автомобила. При промяната на сигналите от датчиците се взима в предвид влиянието на газа на Браун върху работата на двигателя и компютъра избира различна таблица от горивната карта на автомобила и по този начин се подава по-малко гориво. Така се запазва мощността на двигателя като се ползва по-малко гориво.
Инструкция за монтаж на HHO симулатор за Common Rail двигател

Обща функционална схема на Common Rail гориво-дозираща система е показана на фиг.1

HHO EFIE for diesel common rail engine

HHO EFIE for diesel common rail engine

фиг.1

Функционална схема на Common Rail горивна система

За да се постигне максимална ефективност след монтажа на HHO системата е необходимо да бъде поставен симулатор на датчика и клапана, намиращи се на общата горивна рейка

Фиг.2
Разположение на датчика и клапана на горивната рейка

Сигналният проводника от датчика се прекъсва и се свързва последователно, съответно към изводи (3) и (4) – виж фиг.3 и фиг. 4. Изводи (1) и (2) на симулаторът се свързват паралелно (без да се прекъсват) на кабелите на клапана. Проводниците за захранване и маса към датчика не се прекъсват.
Сигнален проводник: – Сигналният проводник на датчика за налягане може да се открие (да се определи кой от трите е) като се запали автомобила при което напрежението на него измерено спрямо маса трябва да се изменя в границите от 0,5 до 4 волта, при промяна на оборотите на работа на двигателя.
Захранващ проводник (+ 5 волта) – Захранващия проводник за датчика може да се намери като напрежението между него и маса (шаси) трябва да бъде постоянно 5 волта.
Маса на датчика: – Трябва да се обърне внимание, че ,между масата на датчика и минусовата клема на акумулатора има потенциал 0,2V.
Обръщаме внимание, че всички напрежения се мерят посредством волтметър за постоянно напрежение!

Фиг.3
Датчик за налягане

Фиг.4
Скица на устройството

Описание на веригите:
1. син – Клапан + 12 волта
2. кафяв – Клапан -12 волта
3. Зелен – Вход за сигнала от датчика (изменя се от 0,5 до 4 волта) (свързва се към срязания сигнален проводник от страната на датчика за налягане)
4. Жълт – Изход на сигнала от симулатора свързва се към срязания сигнален проводник от страна управляващото електронно устройство (ЕКУ)
5. черен – Маса (шаси) –(свързване към минусовата клема на акумулатора)
6. черен с червен кант – +12V – (подава се +12 волта захранване след контакт)
7. бял и червен – свързват се към масата на датчика без тя да се прекъсва (0.2V).

цена: 120 лв.