H2 потиска колоректалния рак чрез AKT/SCD1 пътяНаучно Изследване


оригинално заглавие (букв. прев.): Молекулярният водород инхибира растежа на колоректален рак чрез AKT/SCD1 сигнален път

Автори:

Xiangyan Zhang, Geru Tao, Ya Zhao, Sijie Xing, Jie Jiang, Boyan Liu, Shucun Qin

DOI: 10.1155/2022/8024452

-

Резюме:

Цел: Молекулярният водород (H2) се счита за потенциална терапевтична цел при много видове рак. Следователно, ние се опитахме да оценим потенциалния ефект на H2 върху колоректален рак (CRC) в това проучване.

Методи: Ефектът на H2 върху пролиферацията и апоптозата на RKO, SW480 и HCT116 CRC клетъчни линии беше анализиран чрез CCK-8, образуване на колонии и анализи с поточна цитометрия. Ефектът на H2 върху растежа на тумора се наблюдава при модели на имплантиране на ксенотрансплантат (вдишване на 67% водород два часа на ден). Извършени са Western blot и имунохистохимични анализи, за да се изследва експресията на p-PI3K, PI3K, AKT, pAKT и SCD1 в CRC клетъчни линии и ксенотрансплантирани миши модели. Експресията на SCD1 в 491 фиксирани във формалин, вградени в парафин CRC проби беше изследвана с имунохимия. Определена е връзката между статуса на SCD1 и клинико-патологичните характеристики и резултати.

Резултати: Лечението с водород потиска пролиферацията на CRC клетъчни линии независимо от апоптозата и клетъчните линии показват различни отговори на различни дози H2. Водородът също предизвиква мощен антитуморен ефект за намаляване на обема и теглото на CRC тумора in vivo. Western blot и IHC оцветяване показаха, че H2 инхибира клетъчната пролиферация на CRC чрез намаляване на нивата на pAKT/SCD1 и инхибирането на клетъчната пролиферация, индуцирана от H2, беше обърнато от AKT активатора SC79. IHC показа, че експресията на SCD1 е значително по-висока в тъканите на CRC, отколкото в нормалните епителни тъкани (70,3% срещу 29,7%, p = 0,02) и е свързана с по-напреднал TNM стадий (III срещу I + II; 75,9% срещу 66,3 %, p = 0,02), метастази в лимфни възли (със спрямо без; 75,9% срещу 66,3%, p = 0,02) и пациенти без фамилна анамнеза за CRC (78,7% срещу 62,1%, p = 0,047).

Заключение: Това проучване демонстрира, че високите концентрации на H2 упражняват инхибиторен ефект върху CRC чрез инхибиране на пътя pAKT/SCD1. Допълнителни проучвания са оправдани за клинична оценка на H2 като инхибитор на SCD1 за насочване на CRC.

НОВО
За пръв път в България
Водородна Терапия Процедури в Медицински Център

във Варна и София

Варна

Лазер Клиник ПАРИЖ | Превент Ейдж Академи

гр. Варна, бул. Чаталджа 20 Г

Телефон за записване:

+359 885 668 038

ДКЦ1 „Света Клементина“, Варна
гр. Варна, бул. Съборни 40

(бивша „Градска болница“ – до Централна поща, зад Катедралния храм)

Телефон за записване:

+359 895 640 352
(сестра Милена Великова)

София

ДКЦ 30, София

гр. София, Ж.К. Обеля 2, ул. 108

Телефон за записване:

+359 884 01 69 54

МЦ „Превиста“, София

гр. София, ул. Цар Асен 90

Телефон за записване:

+359 885 012 111

5 процедури
125лв.
(25 лева за процедура)
ЗАПИСВАНЕ

най-избирано 15 процедури
360лв.
(спестявате 15лв.)
ЗАПИСВАНЕ

най-изгодно 25 процедури
550лв.
(спестявате 75лв.)
ЗАПИСВАНЕ

Молим, натиснете съответния бутон, за да се свържете
с медицинския център, намиращ се в града,
в който желаете да провеждате процедурите:

ВАРНА - 10885 668 038

Лазер Клиник ПАРИЖ, Варна

ВАРНА - 20895 640 352

ДКЦ 1 „Света Клементина“, Варна

СОФИЯ - 10884 01 69 54

ДКЦ 30, София

СОФИЯ - 20885 012 111

МЦ „Превиста“, София

Водородна Терапия
вкъщи

HBS10 e апарат за водородна вода и инхалации с водород, с който всеки може лесно да прилага водородната терапия в домашни условия. Апаратът произвежда минимум 450 милилитра водороден газ в минута. С това покрива международно приетите стандарти за инхалационна терапия с водород.

Произведен с гордост в България,
на база над 10 годишен опит в производството и разработката на водородни технологии

Хроматографски изследван в БАН
Сертифициран СЕ
Тестван и Препоръчан от H2HUBB, САЩ

Повече за HBS10 Поръчайте Онлайн

HBS10 - Апарат за Водородна Терапия