7. HHO генератор HC12/24V Pro – Спорт – Повишава мощността на Спортни ДВГ

HHO генератора е предназначен за повишаване мощността на двигателя на спортни автомобили.

Предимството при ползването на “HHO генератор” за увеличаване на мощността на ДВГ е, че се постига без промяна на настройките на турбокомпресора, фазите на газоразпределение и  моментът на запалване на двигателя.  Ползва се уникалното свойство на Газа на Браун да подобрява значително изгарянето на горивото, изразяващо се в намаляване времето за пълното му изгаряне, при значително увеличаване калоричността на горивния процес, което води до увеличаване на мощността.

Настоящия модел HHO генератор е разработен за работа с бензинови и дизелови двигатели с цел повишаване мощността на двигателя, като се постига ефект подобен на Чип тунинг. Водородната клетка има специална конструкция и позволява повишено производство на Газ на Браун. За първи път в света ние приложихме принудително вентилиране на клетката, което позволява по-бързо и пълноценно усвояване на газа от двигателя.
Мултипроцесорния контролер е със специално разработен софтуер, който има подобрено време за реакция за промяна на големината на тока с цел осигуряване на относително големи количества газ за изключително кратко време. По този начин се подобряват характеристиките на двигателя в режимите му на ускорение, като е възможно да се повиши динамиката му с до 20-25 % .
В HHO генератор HC12/24V Pro –Спорт, за съвременни дизелови common rail ДВГ се ползва чип за повишаване на мощността – POWER BOX . Този чип се програмира с уникален в световен мащаб софтуер.
Управлението на работата на генератора е с НОВ ДИГИТАЛЕН Мулти-процесорен контолер получаващ управляваш сигнал директно от TPS сензора или от специално разработени датчици произвеждани от нас:
Индуктивен датчик – сигнал от свещи
Импулсен датчик – сигнал от бобина
Импулсен датчик – сигнал от дюза
Магнитен датчик

Мутипроцесорния контролер регулира динамично ампеража в системата от 10 А на празен ход до 40 А на високи обороти, като по този начин се променя количеството произвеждан Газ на Браун. Така се гарантира максимална ефективност на работата на HHO генератора, увеличаване мощността на двигателя и максимална икономия на гориво. Предлага се с БЕЗПЛАТЕН ЦИФРОВ ИНДИКАЦИОНЕН МОДУЛ, който се монтира на таблото на водача и позволява постоянен контрол върху работата на генератора.
Контролера има две нива на модулация, като променя освен големината на тока и честотата до 3 килохерца. По този начин се гарантира перфектно дозиране на Газа на Браун пропорционално на количеството подавано гориво, за да може да се осигури максимално въздействие на HHO газа върху работата на двигателя.
В Мултипроцесорния контролер има вградена защита от претоварване на алтернатора на автомобила, която следи напрежението в инсталацията на автомобила. При натоварване на системата изключва Водородната клетка до момента в който е на лице достатъчно напрежение за работата на всички системи в автомобила. Така се гарантира че Генератора на газ на Браун работи само с излишния ток произвеждан от алтернатора и не се ползва ток от акумулатора. (Тези тежки режими са характерни при работа на ниски обороти и празен ход на ДВГ.)
Само нашия Мултипроцесорен контролер осигурява добър старт на двигателя като не натоварва акумулатора. Той включва клетката чак след стартиране на ДВГ и достигане до над 800 оборота и ако е започнало зареждане на акумулатора с напрежение над 13,2 волта.
HHO генератора отговаря на БДС – изследван е в лаборатория и е проведена процедура по оценяване на съответствието съгласно Директива 2006/95/ЕС и е маркиран с европейски инициал за съответствие СЕ .

Цена на пълния комплект HHO генератор 1000 лв.

Обща конфигурация на системата – спецификация:

Електролизер HC12/24V Pro
1.Работно напрежение – 11-14.2 V
2.Товарен ток от 5 до 30 А
3. Работна температура – 15 до +50 градуса
4. Консумиран ток нивомер: – 5. Концентрация на електролита – 10 – 14%
6. Производителност на Газ на Браун до 2 л/м.
7.Габаритни размери (mm): H=220 , L=205 , W=175
8. Материал
8.1.Кутия – полипропилен
8.2.Електроди – Стомана 316L

Процесен контролер с PWM за ННО
1.Работно напрежение 13/28 V
2.Работна честота – 1-3 kHz
3.Изходящ ток – <40А
4.Работна температура – -15 do 80 градуса
5.Метод за регулиране – широчинноимпулсна модулация на две нива
6.Честота на упр. сигнал за упрвление по обороти 10-350 Hz
7.Управляващо напр. – 0,8 – 4,5 V
8.Материал на кутията – полистерен
9.Размери (mm) – L=199,4, H=43,2, W=84

Индуктивен/ импулсен/ магнитен Датчик
1.Захранващо напрежение: 12-14V
2.Изходен сигнал-напрежение – 0,8-4,5V
3.Честота на изходния сигнал – 30 – 350 Hz
4.Консумиран ток:

Нивомер – LM1
1.Захранващо напрежение – 12-14V
2.Консумиран ток :< 10ma

Воден филтър
Изпълнява функция на:
1.Филтър от парни фракции и пръски електролит
2.Арестор – прегражда пътя на пламъка при обратен удaр
3.Разширителен съд

Електролит
NaOH – натриева основа – 0,5 кг

Кабели
Червен 6 кв. мм. – 6 м.
Черен 6 кв. мм. – 1,5 м.
Червено/черен – 2х0,35 кв. мм. – 6 м.

Реле 12V – 30/40 A – 1 бр.

Кабелна обувка медна – 6х10 – 2 бр.

Кабелна обувка 6х5 – 2 бр.

Болтче 4 мм. – 2 бр.

Гайка 4 мм – 2 бр.

Шайба 4 мм.- 2 бр.

Устърклема 6 кв. мм. – 4 бр.

Устърклема 0,5 кв. мм. – 2 бр.

Щуцер за подаване на HHO газ – 1 бр.

Шланг 8/11 мм. – 6 м.

Скоби за закрепване на шланг – 6 бр.

Фунийка за доливане на вода във Водния филтър – 1 бр.

Ключ за развиване на буркана на водния филтър – 1 бр.

Генератора на газ на Браун е с осигурена степен на защита от вода и влага – IP54.

Условия за работа на генератор на газ на браун HC12/24V Pro:
• надморска височина до 2000m;
• околна температура от –15°С до +50°С;
• максимална относителна влажност на въздуха 80% за температури до 31°С, намаляваща линейно до 40% относителна влажност при 50°С;
• отклонение на захранващото напрежение до ±10% от обявеното напрежение;
• околна среда със степен на замърсяване 3.