Инсталиране на електрическите компоненти

Инсталиране на електрическите компоненти на HHO генератора

Обща конфигурация на системата

За инсталиране на Вашатия водороден генератор ще трябва да свържете системата към 12 волтовото захранване (акумулатора) на Вашия автомобил. Моля обърнете внимание на графиката по-долу за типичната конфигурация на свързване системата към захранване:

Електрическа схема за монтаж - HHO генератор (Водородна клетка)

Идентифициране на кабела за запалване на двигателя

Определете точка от електрическата система на Вашия автомобил, която да е захранена с 12 волта (червен цвят – положителен полюс) само когато двигателят работи – верига, която се управлява от контактния ключ (позиция 2).
Най-сигурно е да се вържете към захранването на възбудителната намотка на алтернатора. Ако не знаете как да направите това свързване, помолете механика, който обичайно обслужва колата Ви да направи това. Свържете този захранващ кабел към клема с на релето от HHO системата. Тази верига ще контролира производството на HHO газ.

Електрически връзки на генератора

Вие получавате генератора с направени предварително връзки между електродите и изведени два захранващи кабела – червения се свързва към положителния изход (output +) на импулсния модулатор а черния се свързва към отрицателния изход (output -) на импулсния модулатор.

Импулсният модулатор се свързва към захранването по следния начин. Към входа на модулатора (input ) се свързват черния кабел (input -) директно към отрицателната клема на акумулатора а към (input +) се свързва червения кабел които идва от релето.

Релето което е включено в комплекта служи за прекъсване на захранването на импулсния модулатор когато двигателя на автомобила е изключен.
Управляващата верига на релето (тънките червен и черен кабел които излизат от релето) се захранва като черния тънък кабел се свързва към маса на автомобила а червения тънък кабел се
свързва към контакт от електрическата инсталация на автомобила който има активен плюс след запалване на двигателя. Този плюс обикновенно се взема от възбудителната намотка на алтернатора на автомобила или друго място, на което имаме подадено напрежение само след като двигателя на автомобила работи.

Препоръчваме на автомобилите с монтирани газови уредби управляващ плюс към релето да се вземе от плюса на газовия клапан.
По този начин Водородния генератор ще работи само когато работи и газовата уредба на автомобила ви.

Дебелият червен кабел който излиза от релето се включва директно към акумулатора.
По този начин водордния генератор се захранва само когато се подаде управляващо напрежение към релето.
Внимание подавайте захранване към генератора само през реле.