Инсталиране на ламбда сензор симулатор

Инсталиране на ламбда сензор симулатор

Важна информация
Ламбда сензор симулатора е електронно устройство което се монтира между ламбда сензора и ECU-то на автомобила. Неговата роля е да подава постоянно напрежение към компютъра с което да се намали подаваното гориво и да се реализира икономия.

Ламбда сензори

Ламбда сензорът измерва количеството кислород в отработените газове. Тази информация се използва от компютърната система на автомобилните двигатели за контрол на работата на двигателя. Има няколко налични типа ламбда сензори, но тук ние ще се спрем на най-често използвания – типа генериращ напрежение.

Ламбда сензор

Предно разположен (преди катализатора) ламбда сензор

Предно или горно разположения ламбда сензор е поместен в изпускателния колектор или в тръбата след него преди катализатора. Той следи количеството на кислородa в отработените газове и осигурява сигнал за “обратна връзка” към компютъра на двигателя. Ако датчика отчете високо ниво на кислород, двигателят работи с твърде бедна горивна смес (няма достатъчно гориво). Компютъра за двигателя добавя повече гориво. Ако нивото на кислород в отработените газове е твърде ниско, компютърът решава, че двигателят работи с прекалено обогатена горивна смес (прекалено много гориво) и съответно намалява подаваната порция гориво.

Този процес е непрекъснат – компютъра на двигателя непрекъснато се колебае между леко бедна и леко богата смес за да запази съотношението въздух/гориво на оптималното ниво. Ако замерите напрежението на сигнала на ламбда сензор с предно разположение, той ще се колебае някъде между 0.2 и 0.8 волта .

Задно разположен (след катализатора) ламбда сензор

Задно разположения ламбда сензор се намира след катализатора.
Той следи ефективността на каталитичния преобразувател. Предно разположения сензор за количеството кислород (ламбда сензора) е единствения, който си струва да бъде модифициран. Следват инструкции за инсталиране.

Намерете ламбда сензорите

Ламбда сензорите може да бъдат намерени на множество най-различни места, в зависимост от марката на превозното средство, модела и типа на двигателя. Придружаващите илюстрации изобразяват някои от по-често срещаните местоположения. Като общо правило всеки изпускателен колектор е с най-малко един сензор поставен преди катализатора. Повечето автомобили произведени от началото на 80-те са оборудвани с поставени преди катализатора сензори. С появата на бордовите диагностични системи II (OBDII) в средата на 90-те, ламбда сензорите започват да бъдат разполагани преди и след каталитичния преобразувател (катализатора).

Нулиране на ECU

ECU-то на Вашия автомобил е като мозъка. За да може Вашата кола да работи по най-ефективен начин трябва да я поддържате в здраво състояние по всяко време. Това е единственият начин да се гарантира, че спазвате баланса между добра експлоатация и поддръжка. Съвременните автомобили нямат ръчно управление. Днешните сложни технологии са интегрирани под формата на компютъризирано управление, което управлява и гарантира ефективната работа на двигателя. Когато правите физическа интервенция данните отнасящи се до тази намеса се записват в паметта на Вашия автомобилен компютър.

Компютърът използва предварително записани данни за да изпълни оптималните условия на управления, при които двигателят трябва да работи. ECU обработва и извлича тонове данни, които идват към него под формата на измерени показания за да определи правилното решение, което трябва да се вземе за да се осигури идеална работа на двигателя.
ECU казва на Вашия двигател не само какво да направи, но също и как да го направи. По този начин ECU, за да направи точна диагностика за управлението на двигателя използва съхраняваните данни.

Дори, ако сте направили модификации във Вашата кола, ECU все още продължава да използва старите данни, който се съхранява в паметта му. Тези стари данни вече не са достоверни, понеже те се отнасят до условия, съществували преди модификацията. Входните данни към ECU трябва да се отнасят към състоянието на компонентите и частите след модификацията, използвани по време на извършване на модификацията.
Това означава, че трябва да изтриете старите данни от паметта, като в паметта трябва да се регистрират нови данни, отнасящи се за така направената модификация на ECU чрез съставяне на таблици с нови данни.

Това е причината, поради която нулирането на ECU е от съществено значение за оптимално функциониране, след извършване на някоя промяна във Вашия автомобил. В момента, в който сте извършили промяната, трябва да изтриете съществуващите данни от паметта на Вашия ECU. След това трябва да въведете новите данни, отнасящи се до условията, които са налични след извършената модификация. ECU трябва да работи с така въведените данни, тъй като тези нови данни отразяват верните условия след извършване на модификацията.

Нулирането на ECU става необходимо, когато решите да повишите октановото число посредством HHO газ, защото Вашият ECU е с данни в паметта само за октан. Това означава, че ако сте използвали по-нисък октан, ECU ще отреагира като за по-нисък октан като бустера (нагнетателната помпа) ще даде с по-ниска производителност съответстваща на това октаново число. Реакцията на ECU ще продължи да съответства като за по-нисък октан, въпреки че сте започнали да зареждате гориво с по-високо октаново число. Това е така защото ECU не е бил нулиран за по-висок октан. По този начин дори и при използване на гориво с по-висок октан, данните в паметта на ECU все още отговаря на гориво с по-нисък октан.
Това несъвпадение влияе на производителността, тъй като не можете да извлечете полза от увеличеното октаново число. Поради това трябва да нулирате Вашия ECU периодично след напълване на пълен резервоар, за да се гарантира, че се правят свежи корекции в ECU по отношение на неговата памет за октановото число, съответстваща на октановото число, което реално се използва.

За да нулирате ECU просто трябва да извадите клемата на кабела от отрицателния полюс на батерията. Теоретично е най-добре да оставите клемата в това изключено положение за колкото можете по-дълго. Практически оставяйки клемата прекъсната за една нощ е повече от достатъчно. След като сте оставили кабела разкачен за достатъчно дълго време трябва да го свържете обратно към клемата. Запалете колата и я оставете да работи докато двигателя се загрее. Това няма да отнеме повече от 10 минути особено през лятото. След като сте направили това нулирането на ECU е приключило. Изключете двигателя. Вече можете да използвате Вашия автомобил когато поискате. Нулирането на ECU е приключило.

Необходимост от манипулиране на ламбда сензор, намиращ се след катализатора

В миналото и в повечето случаи сензорите поставени след катализатора не се използват в изчисленията за съотношението въздух/гориво. Следователно те не е необходимо да се манипулират.
Все пак открихме само няколко случая, когато това не вярно. Dodge/Chrysler и Honda от около 2002 нататък са отразили в документацията, че те използват сензорите разположени зад катализатора като част от тяхното изчисление на съотношението въздух/гориво. Jeep също правят така. Преработихме няколко проекта чрез обработката на сензорите след катализатора Ford F-150s и Mercedes, въпреки, че в документацията не беше записано, че сензорите след катализатора се използват в изчисленията на съотношението въздух/гориво. Сега това е първото съмнение, което се поражда когато не e постигнат желания разход на гориво, когато горните стъпки са извършени правилно.
В тези случаи, трябва да поставим симулатор и на втория ламбда сензор.

ВАЖНО
Ние съветваме всички наши клиенти да нулират бордовите компютри, за да увеличат икономията на гориво в техните модерни автомобили.