Инсталиране на механичните компоненти

Инсталиране на механичните компоненти

Обща конфигурация на системата

Моля обърнете внимание на графиката по-долу за типичната конфигурация на HHO системата:

Схема на монтаж на HHO генератор на газ на Браун (водородна клетка) на автомобил

Разполагане на Водородната клетка на генератора

Ще трябва да намерите добро място в отделението на двигателя за монтиране на вашата нова HHO клетка. Тя може да се монтира в хоризонтално положение (изправена и на нивел спрямо земята, като крепежите (щуцерите) за маркуча, трябва да гледат директно нагоре) или във вертикално положение. Моля не забравяйте, че резервоара за вода (разширителния съд) трябва да се постави най-малко на 5-10 см над генераторната клетка, за да се гарантира наличието на достатъчен воден напор за да може водата да циркулира.

Инсталирайте Вашата нова HHO клетка колкото е възможно по-далеч от топлинното въздействие на двигателя. Намерете най-малко загряващото се място в двигателния отсек, най-често такова място за инсталиране на системата се намира в пространството между предната решетка и радиатора, под бронята или ниско долу между двигателя и радиатора, понеже то е най-близо до мястото от където влиза въздух в двигателното отделение и често е и най-голямото по обем празно място.

Уверете се, че инсталирате клетката на място, до което има лесен достъп и може да бъде извършено почистване или инспектиране от време на време. Клетката трябва да се монтира и закрепи по такъв начин, че да се подсигури нейната неподвижност и липса на рикоширане в околното оборудване, докато превозното средство е в движение, дори при движение по неравен терен. Закрепването трябва да бъде достатъчно стабилно към шасито а не към двигателя .

Поставяне на водния резервоар

Резервоара за вода се монтира във вертикално положение. Уверете се, че водния резервоар е инсталиран със същата прецизност, както това е описано за генератора по-горе. Както бе споменато преди, резервоарът трябва да бъде разположен по-висока от водородната клетка, за да се използва гравитационния напор, посредством който водата ще се стече в генератора.

Поставяне на маркучите за водата и HHO

Вие получавате генератора и резервоара с инсталирани маркучи за циркулация на водата (това са двата дебели маркуча). Закрепете маркуча които излиза от генератора към свободния щуцер на резервоара а свободния макуч които е закрепен към резервоара за
водата към свободния щуцер на генератора. Към резервоара е закрепен тънък силиконов маркуч към който е закрепен влаго уловител. През този маркуч се отвежда произведения газ към двигателя. Във влагоуловителя се събира конденза който переодически трябва да се изхвърля.

Важно: Долния щуцер на резервоара трябва да се свърже с маркуч към долния щуцер на горивната клетка а горния десен щуцер на резервоара трябва да се свърже с маркуч към горния щуцер на генератора.

Моля обърнете внимание на графиката по-горе за типичната конфигурация на маркучите.

Точка на впръскане на HHO

Системата се задейства от вакумното засмукване от въздухосмукателния ръкав на Вашия автомобил, който отвежда HHO (оксиводород) директно към горивната камера, смесвайки го с гориво-въздушната смес.
Мястото на впръскване трябва да се подбере по подходящ начин, като то трябва да е след филтърната кутия за входящия въздух, а при модерните автомобили, след MAF сензора (дебитомера и преди турбината), който измерва масовия дебит навлизащ в горивната камера на двигателя.

Трябва да отстраните въздухопровода при пробиването, за да се убедите, че няма да останат стружки от разпробиването, което следва да извършите.
Пробийте отвор близо до смукателния колектор. Изчистете стружките от пробиването, поставете фитингите и подсъединете маркуча за браунов газ.

Точка на впръскване на HHO газ - водороден генератор на газ на Браун - монтаж

Не забравяйте да инсталирате обезопасяващия обратен (възвратен) клапан на маркуча за Газ на Браун за защита в правилната позиция по отношение на посоката на придвижване на водорода. (по принцип вие получавате възвратния клапан инсталиран на тънкия силиконов маркуч)