Изпитателен пробег и проверка на Вашата работа

Изпитателен пробег и проверка на Вашата работа

Започнете с проверка на всички направени свръзки. Уверете се, че предпазител във веригата е инсталиран и полиамидния обратен клапан е в правилната позиция. Сега запалете Вашия автомобил.
Докато двигателя работи, наблюдавайте за поява на балончета във вътрешността на прозрачната PVC тръба идваща от клетката и влизаща обратно в резервоара за вода.
Сега е време да проверите каква е консумацията на ток на Вашия генератор. Този генератор е произведен за работа при 10-40 ампера, при което не се получава прегряване. Ако имате по-висок ампераж при пълен резервоар, трябва да отстраните малко вода + електролит и да добавите само вода за да понижите концентрацията и следователно ампеража. Ако ползвате импулсен модулатор или друг контролер ампеража ще се регулира автоматично. За зимния период препоръчваме да се ползва електролит с по-висока концентрация.
Ако сте направили всичко правилно и Вашия автомобил е дизелов, в рамките на кратък период от време Вие ще забележите, че двигателя започва да звучи различно. Той ще работи по-гладко и по-тихо.
Оборотите може да бъдат нестабилни за няколко секунди. Това е нормално, HHO започва да променя цикъла на горене и двигателят сега се адаптира към добавения към горивната смес газ. След няколко минути оборотите на автомобила се нормализират.
Настройка на Водороден генератор на автомобили работещи с метан или пропанбутан.
Ако вашия автомобил ползва газообразно основно гориво (пропан или метан) след като монтирате Водордния генератор трябва да намалите количеството подаван газ (основно гориво) минимум с около 10 – 15 %. Най – добре е да намалявате основното гориво до момента до който забележите че автомобила ви започва да губи тяга. Когато стигнете до този момент върнете (увеличете) основното гориво до положение в което автомобила ви работи нормално.

След като иминете около 1000 километра може да направите настройка и на подавания Газ на Браун за да получите максимална икономия. Започнете постепенно увеличаване на подавания Газ на Браун като засичате разхода си (Увеличете газа и изминете около 500 километра като следите разхода си). Увеличавайте количеството Газ на Браун до момента до който спрете да получавате икономия. Увеличаването на количеството Газ на Браун става като увеличавате големината на тока (ампеража) от импулсния модулатор.