Листинг за проверка

Листинг за проверка

1. Генерира ли Вашето устройство HHO газ?

Най-честия проблем, на който се натъкваме в опитите си за коригиране на грешките в системите е, че няма генерация на HHO или оксиводорода не влиза в двигателя по някаква причина. Проверете Вашата система. Измерете производителността на Вашата HHO клетка като направите тест за водоизместимост. Запомнете, че системата трябва да осигурява около 0,35 – 0,5 литра/мин HHO на всеки 1000 cm3 от работния обем на двигателя. Проверете дали покривате това стандартно изискване.

2. Проверете дали HHO газа влиза в двигателя?

Виждали сме случаи, при които има теч в системата, което пък възпрепятства навлизането на водорода в двигателя. Това може да се дължи на напукан маркуч или на лошо присъединен маркуч. Възвратния вентил може да е ориентиран в грешната посока, което може да блокира достъпа на HHO в двигателя. Веднъж открихме, че капачката на резервоара на сухата клетка има теч и когато отстранихме този проблем ситуация се разреши напълно. Напръскайте маркучите и съединенията със сапунена вода, за да откриете всички течове във Вашата система. Спрете всички открити течове.

3. Проверете дали ампеража на Вашия генератор не е твърде висок?

Друго нещо, което трябва да се провери тук е дали Вашето устройство генерира HHO или пара. Някои от ранните разработчици на клетката използваха техните устройства с толкова много ампераж, че устройството генерираше повече пара отколкото каквото и да е друго. Ако Вашето устройство е горещо на пипане при работа, трябва да сте наясно, че поне част от генерираното е водна пара (нормалната температура е около 50 градуса). Един от начините да се проведе тест за образуване на пара е да отведете изходящия газ така, че да обдухва парче лед. Ако се получат значителни количества мъгла (водни капки), трябва да сте наясно, че поне част от генерираното е пара.

4. Внесохте ли промяна в електронното впръскване на гориво в колата?

Автомобилите с карбуратори и някои дизелови двигатели (Евро модули I, II и III) не изискват никакви промени. Но всички други двигатели с инжекционни горивни системи ще трябва да преминат коригиране на параметрите на управляващата горивния процес електроника, за да постигнете намаляване на разхода на гориво след инсталиране на HHO системата. Обикновено единствените сензори, които изискват преработка са кислородните сензори (ламбда сонда), които се намират преди каталитичния конвертор (катализатора). Повечето двигатели от типа V-6 и V-8 имат по два такива сензора, а повечето 4 цилиндрови двигатели имат по един.

5. Настроихте ли дебита на гориво-нагнетателната помпа?

Превозните средства с карбуратори и някои дизелови двигатели (Евро модули I, II и III) не изискват никакви промени, освен настройка на скоростта на впръскване на горивото съобразно новата смес въздух/гориво.

6. Рестартирахте ли компютъра на колата?

Някои компютри са в състояние да се “научат” и да се адаптират към условията, които съпътстват работата на Вашия двигател. Тъй като сте направили основна промяна чрез добавяне на EFIEs и HHO системата, може да се наложи да рестартирате (нулирате) компютъра на автомобила, за да изтриете това, което системата “помни” от времето когато тя е била неефективна за да започнете наново с новите подобрения, които сте инсталирали. Можете да рестартирате Вашия компютър, като изключите клемата на кабела за масата на акумулатора от електрическата система на колата оставяйки го в това положение за една нощ като след това отново може да го свържете към акумулатора.

7. Има ли нужда от подмяна на Вашите ламбда сензори?

Ламбда сензорите се износват. Виждал съм оценки, които казват, че трябва да ги смените след всеки 50.000 км. Моя опит показва, че те могат да се използват много повече мили от това, но ако сте изминали 100.000 км или повече използвайки Вашите ламбда сензори, трябва да ги смените. Има вероятност при смяната да постигнете по-голяма икономия на гориво от само себе си. Бяхме свидетели на разрешаването на проблемите с много проекти само след осъществяването на тази стъпка. В случай че ползвате ламбда сензор симулатор, подманта на сензора не е необходима.

8. Има ли друга механична повреда в двигателя Ви?

Ако Вашия двигател работи нормално, добавянето на HHO системата няма да промени това. Сами може да откриете, че ако Вашия двигател не работи нормално, самото ремонтиране може да доведе до дратично увеличаване на икономия на гориво от себе си. Ако лампичката за неизправна работа на двигателя е светила преди стартиране на проекта, трябва да проучите тази грешка и да я отстраните. Ако не сте сигурни, рестартирайте компютъра си, изключете изцяло системата за HHO, махнете удължителя на ламбда сензора и всички други допълнително направени модификации и проверете дали все още получавате код за грешка. Ако е така, първо оправете проблема, преди да добавите направените от Вас модификации.

9. Трябва ли да се преработват (манипулират) сензорите след катализатора?

В миналото и в повечето случаи сензорите поставени след катализатора не се използват в изчисленията за съотношението въздух/гориво. Следователно те не е необходимо да се манипулират. Все пак открихме само няколко случая, когато това не вярно. Dodge/Chrysler и Honda от около 2002 нататък са отразили в документацията, че те използват сензорите разположени зад катализатора като част от тяхното изчисление на съотношението въздух/гориво. Jeep също правят така. Преработихме няколко проекта чрез обработката на сензорите след катализатора Ford F-150s и Mercedes, въпреки, че в документацията не беше записано, че сензорите след катализатора се използват в изчисленията на съотношението въздух/гориво. Сега това е първото съмнение, което се поражда когато не e постигнат желания разход на гориво, когато горните стъпки са извършени правилно.

10. Има ли нужда от настройка на други сензори?

След коригирането на кислородните сензори, сензора, който най-вероятно ще има нужда от преработка е MAF или MAP сензора (масовия дебитомер). При повечето автомобили, имате единия или другия тип, но не и двата. При някои превозни средства имате и двата и когато това е така, трябва да се преработи MAF сензора. Има верига, която обслужва манипулирането на този датчик, като информацията може да откриете в публикацията “A Simple MAF/MAP Enhancer”. Имайте предвид, че MAP сензорите на Ford обикновено имат честотна характеристика на подавания към ECU сигнал. Въпреки това, в тези случаи обикновено може да попаднете на MAF сензори работещ само с промяна на напрежението, като тях може да манипулирате. След манипулиране на MAF или MAP сензора, други сензори, които може да бъдат настроени с успех са IAT (датчика за измерване на температурата на входящия въздух) и CTS (сензора за температурата на охлаждащата течност).
За да обобщим, много автомобили имат нужда само от корекции по сензора за кислород преди катализатора. Когато това не окаже влияние, открихме, че повечето от останалите проекти намираха цялостно решение при манипулирането на сензор(ите) за кислород след катализатора. В редките случаи, когато е необходимо повече тунинговане трябва да коригирате работата на MAF сензора (или на MAP сензора, ако няма MAF) за да достигнете до решение на проблема. Почти никога не трябваше да коригираме работата на IAT сензора или на CTS. Така че манипулирането на сензорите трябва да се извършва в този ред.

Ако това се случи най-доброто решение е да инсталирате новия HEC – HHO EFIE чип. HEC е чип с микропроцесор с работна честота 200 MHz , Той използва високоскоростния си сериен вход/изход (сервизната букса на автомобила), за да комуникира директно с ECU чрез порт OBD-II. Той е специално разработен и настроен за нуждите на превозни средства оборудвани с HHO генератори. HEC е динамичен – това означава, че HEC ще следи нивата на кислород в изгорелите газове, заедно с обороти на двигателя и неговото натоварване, температурата и обема на входящия въздух, както и много други променливи параметри, за да се определи най-ефективният дебит на горивото и момента на впръскване на горивото в до 256 отделни точки на натоварване.
При използване на HHO като добавка към горивото, HEC ще коригира подаването на гориво и момента на неговото впръскване за оптимизиране на ефективността. Когато HHO не работи, HEC автоматично ще се пренастрои и ще премине към високо ефективен режим на работа без използване на HHO системата.

Всички превозни средства може да се възползват от този чип. При някой от тях по-трудно се поддават на промяната от други, поради начина, по който е програмиран ECU. Но въпреки това всички автомобили подлежат на успешна преработка. Технологията работи. Ако сте стигнали до тази точка и проблема с автомобила Ви все още не е решен, една от по-горните стъпки все още не е извършена правилно. Трябва да я откриете и да я коригирате. И тогава ще постигнете удивителен резултат.

Ако се нуждаете от повече информация, моля свържете се с нас на телефон: 0897 23 01 03