Магнитен Датчик – DN и DU

(DU – датчик с увеличаващо напрежение на изх. сигнал, DN-датчик с намаляващо на изх. сигнал)

1.Захранващо напрежение: 12-14V

2.Изходен сигнал-напрежение –  2-14V

3.Честота на изходния сигнал – 30 – 350 Hz

4.Консумиран ток: <10 mА

Датчика на обороти модел – DU или DN представлява устройство което регистрира с какви обороти работи двигателя на автомобила и подава управляващи сигнали към „Процесния контролер” .  Датчика на обороти е устройство което регистрира промени в магнитното поле пред чуствителния си елемент. Срещу датчика на някоя от шайбите на двигателя която се върти пропорционално на оборотите на коляновия вал се закрепват магнити. При преминаването пред датчика магнитите променят магнитното поле, а тези промени се регистрират от датчика и генерират честотни и по напрежение сигнали които управляват процесния контролер.  Датчика е монтиран в пластмасова кутия . На капака на датчика е монтиран светлинен индикатор който показва режима му на работа. Захранва се директно от акумулатора на автомобила с цел избягване на смущения и пикове в захранването при работата на автомобилния двигател.