Мерки за безопасност

Мерки за безопасност при инсталиране на HHO генератор

Важна информация

Прочетете и спазвайте тези предпазни мерки за безопасност, за да се избегнат инциденти. Ако не разбирате тези инструкции или не желаете да извършвате преустройство на превозното средство, моля да наемете квалифициран механик, който да направи инсталацията вместо Вас. Неправилно инсталиране може да доведе до сериозни вреди за вас и/или Вашето превозно средство.
Ще Ви отнеме около 2,5 часа да инсталирате това устройство, така че си осигурете достатъчно време за да завършите инсталирането. Работете на открито, като през цялото време на инсталиране трябва да избягвате пушенето на цигари; Уверете се, че двигателят е изключен и много важно, че не е ГОРЕЩ.

Вашата HHO генераторна система не съхранява водород, следователно няма никаква опасност от пожар, когато е инсталирана правилно. Въпреки това водната електролиза генерира водород, който е експлозивен газ, което означава … никога не запалвайте клечка кибрит и не пушете пред изхода на генератора – генераторът може да експлодира!
Бъдете внимателни когато генератора работи, a колата не е в движение. Малко количество водород може да се акумулира във смукателния ръкав за въздуха на двигателя и може да експлодира ако пушите или използвате открит пламък близо до него.

Лични предпазни средства

Задължително трябва да се носят предпазни очила и гумени ръкавици и да използват само професионални инструменти; Работете разумно и изпълнявайте процедурите за безопасност, използвани за работа по автомобилните инсталации и тяхната поддръжка.

Наслаждавайте се на новата си система

Работете безопасно и се радвайте на Вашия Водороден генератор, прочетете с разбиране тези инструкции преди и по време на инсталирането за да се възползвате след това от Вашата нова система с години напред.