Настройка за водата и електролита

Настройка за водата и електролита

Принципи на електролиза на водата

Водната електролиза е разлагане на водата (H2O) на кислород (О2) и водород (H2) в газообразно състояние дължащо се на протичане на електрически ток през водата.
Източник на електрическа енергия се свърза към два електрода или две плочи (обикновено изработени от някакъв инертен (благороден) метал като неръждаемата стомана), които са поставени във водата. При правилно проектирана клетка, водорода ще се появи на катода (отрицателно заредения електрод, където електроните влизат във водата), а кислорода ще се появи на анода (положително заредения електрод). Размерът на генерирания водород е два пъти броя на моловете на кислорода, като и двете са пропорционални на общия електрически заряд.

Електролизата на чиста вода изисква допълнителна енергия под формата на пренапрежение за преодоляване на различните пречки за активиране на процеса. Без излишна енергия електролизата на чиста вода става много бавно или не настъпва въобще. Това е отчасти поради ограничената само-йонизация на водата. Ефективността на протичащата електролиза се увеличава чрез добавянето на електролит (като например сол, киселина или основа).
При прилагане на постоянен ток към HHO генератора, водата се явява съпротивление с висока стойност (електролитна смес). Високото съпротивление поражда топлина, карайки водата да се загрява.
При повишаване на температурата, съпротивлението във водата спада, позволявайки повече ток/ампери да протичат през горивната клетка. До края на деня, токът може лесно да нарасне до три пъти повече в сравнение със стойността, с която сте започнали в началото на деня, като евентуално може горивната клетка да прегрее и да се причини повреда.

Концентрация на електролита

Ние ви доставяме водордния генератор с подготвен за употреба електролит или ви доставяме катализатора под формата на гранулат, който трябва вие да разтворите във 2,2 литра дистилирана вода .
Електролитната концентрация, която трябва да се използват в системата зависи от вида на електролита и чистота на продукта. Най-добрите електролити са КОН (калиев хидроксид) и NaOH (сода каустик – натриев хидроксид).

Ние ви доставяме на гранули NaOH (натриева основа или сода каустик както е популярна).

ВАЖНО : Разтворете гранулата като сипвате по малко от него в дистилирана вода и през цялото време разбърквате. При разтварянето се отделя температура. Концентрацията, която препоръчваме е 10% за лятото и 15% за зимата. Ще постигнете тази концентрация като сипете например 250 грама в 2,5 литра вода за 10% концентрация или 375 грама в 2,5 литра вода за 15% концентрация.

След като сипете електролита във Водородната клетка, така че да достигне обозноченото количество отбелязано на нивомера на разширителния съд, в последствие може переодически да доливате само дистилирана вода.

Необходимо е да следите концентрацията на електролита във вашия Водороден генератор да не пада под 7-8 % за лятото и под 10-12% за зимата. Препоръчваме за зимния период да доливате само 15% разтвор на готов електролит, за да нямате изненади от замръзване.

Важно: указанията по горе важат за NaOH (натриева основа-сода каустик) – ако ползвате KOH (калиева основа) след като веднъж сте направили необходимата концентрация, доливайте само дистилирана вода . Дори да се изпари водата във Водородната клетка, Калиевата основа остава на кристали и за да получите отново електролит е необходимо да долеете само дистилирана вода.

Един от начините, по които може да контролирате концентрацията на електролита във Водородната клетка дали е достатъчна, е да включите Водородната клетка директно към акумулатора на колата без да минава захранване през импулсния модулатор и да замерите тока – той трябва да е не по-малко от 27-28 ампера.

Ако Водордната клетка има по-малка консумация на ток, трябва да увеличите концентрацията.
Препоръчваме след ползване на около 25-30 литра електролит или поне веднъж на 6 месеца да промивате Водородния генератор с дистилирана вода и да го зареждате с нов електролит.

Предупреждение: Не се поддавайте на изкушението да не замервате тока или да увеличавате концентрацията на електролита повече, отколкото сме Ви препоръчали, защото в дългосрочен план, генераторът няма да работи правилно и Вие няма да спестите гориво.

Също така е грешка да се приеме, че генерирането на по-високо количество HHO ще води до по-висока икономия на гориво.

Има оптимална точка за всички двигатели с вътрешно горене. Системата трябва да осигурява около 0,35- 0.5 литра/мин HHO на всеки 1000 cm3 от работния обем на двигателя (например: при двигател с кубатура 1400 см3 ще се нуждаете от около 0,49-0,75 литра/минута). Това може да се получи, ако вашия генератор работи в номинален режим при 23-25 А.

Друго нещо, за което трябва да помислите е парата. Някои от ранните разработчици на клетката използваха техните устройства с толкова много ампераж, че устройството генерираше повече пара отколкото каквото и да е друго. Ако Вашето устройство е горещо на пипане при работа, трябва да сте наясно, че поне част от генерираното е водна пара. Един от начините да се проведе тест за образуване на пара е да отведете изходящия газ така, че да обдухва парче лед. Ако се получат значителни количества мъгла (водни капки), трябва да сте наясно, че поне част от генерираното е пара.

Нива на водата в резервоара

След като Вашата смес е готова я излеете от горната страна на резервоара за вода, до линията за ниво на водата, както е обозначено на нивомера. Това е наложително за да се позволи на генерирания HHO газ да навлезе в свободното пространство, останало в резервоара и за да се избегне всякакъв риск от навлизането на вода в двигателя.
Стандартно Водородния генератор е с обем от 2,2 до 2,5 литъра. След като заредите системата си с вода с електролит, ви препоръчваме при градско каране поне веднъж седмично да доливате само дистилирана вода.

Един литър дистилирана вода е достатъчен за 30-40 часа работа на двигателя или изминаване на 800 до 1000 километра.

Изменение на ампеража в системата

При работа на системата молекулата на водата ще бъде “разкъсана” и превърната в HHO газ, който се използват от двигателя.

Нивото на водата в резервоара бавно ще се понижава, но електролита ще остава в системата, повишавайки своята концентрация и следователно ампеража подаван към генератора. Това означава, че когато започнете да използвате системата с пълен резервоар (ниво Max), ще имате 25A и след известно време, когато резервоарът се е поизпразнил и нивото е стигнало до по-ниска точка (ниво Min), тока ще е 28А.

Ако сложите прекалено много електролит, се получава съчетание от причини за затопляне по време на работа и това може да доведе до ситуация наречена “Thermal Runaway” (Самопроизволно загряване), при което увеличението на температурата на околната среда, съчетано с електролитна смес с висока концентрация, води до прегряване на генератора.
Информацията която ви изложихме по-горе е за ваша информация, за да сте запознати с принципите, по които работи вашият водороден генератор. По принцип големината на тока се регулира от импулсния модулатор и не е необходимо вие да я следите.

НАСТРОЙКА НА АМПЕРАЖА И КОЛИЧЕСТВОТО ПРОИЗВЕДЕН ГАЗ НА БРАУН

Препоръчваме след монтиране на Генератора на газ на Браун да настроите импулсния модулатор да захранва клетката с около 25 ампера. Измерването става с помоща на амперклещи или друг уред за измерване големината на тока. Препоръчваме ви да правите измерването в участъка от захранването между импулсния модулатор и клетката.
След като настроите ампеража препоръчваме да проверите с какво напрежение се зарежда акумулатора на автомобила ви.

Запалете двигателя и включете всички консуматори които могат да бъдат включени по време на движение – фарове, вентилатор на парното, нагревател на стъклото.
С включени консуматори измерете с колко волта се зарежда акумулатора ви с помоща на волтметър. Измерването става на клемите на акумулатора. По принцип би трябвало алтернатора на автомобила да зарежда с около 13,8 волта.

В случай че алтернатора ви е по-слаб е възможно да се зарежда с по ниско напрежение. Минималното напрежение с което трябва да се зарежда акумулатора е 13-13,2 волта. Ако стойноста е по малка то вие натоварвате с Водородната клетка електрическата инсталация на автомобила ви. За да коригирате това натоварване намалете ампеража от импусния модулатор докато получите стойност поне 13 – 13,2 волта.
Това намаляне на големината на тока ще доведе и до намаляне на производството на газ на браун и то може да не е достатъчно за постигане на максимална икономия на гориво. В такъв случай е необходимо да смените алтренатора с по-мощен.

След като направите описаните по-горе настройки на захранването на водородната клетка, е необходимо да настроите системата си за да може да получите максимална икономия.

След като сте монтирали HHO генератора трябва да изминете около 1000 километра . По време на този пробег Брауновия газ ще прочисти двигателя ви от нагари и шлаки. Засечете разхода си на гориво. След като сте установили какъв е разхода ви увеличете производството на Газ на Браун като увеличите ампеража от импулсния модулатор. Изминете около 500 километра – в случай че имате по добра икономия от преди увеличете отново брауновия газ и засечете разхода си. Повтаряйте тази процедура на настройка на Водородния генератор докато спрете да получавате икономия. След това върнете на последното ниво на производство на Газ на Браун – с това настройката е завършена.

Ако автомобила се движи с пропан или метан е необходимо да намалите подаването на основно гориво от газовата уредба първоначално с около 10-15%. След като настроите количеството произвеждан Газ на Браун направете настройка и на количеството подаван газ като основно гориво. Намаляйте газта (основно гориво) до момента до който вие прецените, че сте доволен от динамиката и тягата на автомобила. Тази процедура (намалянее на пропана или метана) е задължителна за газообразните горива, за да може да получите максимална икономия на гориво.