Поддръжка на HHO генератор

Поддръжка

Всяка седмица трябва да проверявате предпазителя (трябва да го проверявате по-често през първата седмица след инсталацията!), проверете нивото на водата във вътрешността на водния резервоар и генератора. Допълвайте го само с вода.

Списък за проверка за отстраняване на грешките в HHO системата

Важна информация

HHO газа ще подобри ефективността на горенето. Това е научен факт. При навлизането му в двигателя, заедно с базирано на нефтопродукти гориво, той поражда нарастване на скоростта на разпространение на пламъка. Това позволява на повечето от петролния продукт да изгори по време на работния ход на буталото. Това просто ще се случи. Това ще доведе рязко повишаване на горенето в сравнение с горенето без Газ на Браун . След като горивната ефективност се подобри, ECU често се заблуждава поради намаленото количество на неизгорели въглеводороди и повишено съдържание на кислород и често ще се стреми да добави гориво за да компенсира това. Това може да увеличи отново разхода на гориво.

Простотата на това, което трябва да направите, за да е успешна инсталацията на Водородния генератор, е да вкарате известно количество HHO в двигателя и да коригирате входящите данни от сензорите до колкото е необходимо, така че ECU да не възпрепятства крайния ефект на намаляване на разхода. Това е всичко.

Ако можем да направим тези 2 неща, винаги ще получаваме значително подобрена икономия на гориво и значително подобряване (намаляване) на емисиите на изгорели газове. Въпреки, че този материал е написан имайки предвид предимно потребителите на HHO генератори, той се отнася с пълна сила за всяка друга технология, която подобрява ефективността на горене. Ще откриете, че можете да адаптирате много от тези стъпки по отношение на която и да е технология използвана за коригиране на грешки в проекта. Други технологии за подобряване на горенето (но без да се ограничаваме само до тях): впръскване на водна пара, подгряване на горивото, изпарители на гориво/пулверизатори, технологии за разбиване на горивото (използване на добавки, разбиващи горивото), и т.н.

Трябва да проверите тези разработки започвайки от първата към последната. Те са подредени точно в този ред нарочно, така че най-вероятните проблеми са в по-горните позиции на текста. Също така, проблемите, които са най-лесни за тестване, са поставени по-напред в списъка, в сравнение с тези, които са трудни и/или скъпи за тестване.

Нещо, което трябва да осъзнаем е, че технологията работи. И понеже тя работи, всички превозни средства може да се възползват. Ако имате трудности с постигане на желаните резултати, просто трябва да преминете през тези точки и да намерите причините, поради които не се намалява разхода на гориво. Ако се придържате към него ще откриете проблема и ще достигнете ефекта на спестяване на гориво.