Електроника

Електроника за Водородни (HHO) генератори

В днешно време всички качествени устройства ползвани в автомобилостроенето се управляват от модерни микропроцесорни електронни устройства. Генераторите на Газ на Браун не правят изключение. Ако желаем да поличим максимално благоприятно въздействие върху двигателя на автомобила от Газа на Браун (HHO газ) при ползване на HHO генератор е необходимо да управляваме работата му изключително прецизно.

Генератора на газ на Браун е електронно устройство което се захранва с големи токове – често до 30-40 Ампера. На борда на автомобила за съжаление електричеството е доста оскъдно – произвежда се от алтернатора на автомобила, а той от своя страна се задвижва от двигателя на автомобила. Ако ние ползваме постоянно ток с размер около 30А алтернатора се явява товар за двигателя подобно на климатика на автомобила.
За да избегнем това натоварване и създадем условия за максимална икономия на гориво ние първи в света внедрихме динамично регулиране на тока при HHO генераторите в зависимост от режима на работа на двигателя, като ампеража се регулира от 5 до 30 А с помоща на нашите НОВИ ДИГИТАЛНИ Мултипроцесорни контролери.

Мулти-процесорен регулатор

Мулти-процесорен регулатор

Ампермер - цифров индикационен модул

HHO Ампермер – цифров индикационен модул

Всички произвеждани от нас НОВИ Дигитални Мултипроцесорни контролери се предлагат с БЕЗПЛАТНИ ЦИФРОВИ ИНДИКАЦИОННИ МОДУЛИ . Те се монтират на таблото на водача и позволяват постоянно да се следи работата на ННО генератора. В индикационния модул може да се вграждат и светлинни сигнали за ниво на електролита.

За да може да регистрираме в какъв режим работи двигателя ние произвеждаме различни видове датчици, които се монтират външно без да се намесваме в системите на автомобила. С тяхна помощ следим различни фактори , които влияят на определянето какво количество гориво да се подава и пропорционално на него да се дозира и газа на Браун.
Съвременните автомобилни двигатели се управляват от компютри ( ECU ). С помоща на датчиците разположени в двигателя те анализират състоянието на двигателя и дозират количеството подавано горива на базата на предварително зададени горивни таблици. Често те не могат да регистрират че благодарение на HHO газа е подобрено много изгарянето на горивото и е повишена мощността. В резултат от това получаваме повишена мощност на двигателя и много малка икономия на гориво. За да се увеличи икономията на гориво ( например при модерните дизелови комън райл двигатели) е необходимо ползването на симулатори EFIE . Те видоизменят сигналите от датчиците, които постъпват в компютъра на автомобила, като отчитат наличието на HHO газ в горивовъздушната смес и подават стойности подходящи да се намали количеството ползвано гориво. Така се получава икономия на гориво при запазена и дори леко увеличена мощност на двигателя.

Ние произвеждаме различни симулатори (EFIE) за бензинови и дизелови common rail автомобили.

EFIE - симулатор за common rail ДВГ

EFIE – симулатор за common rail ДВГ

В нашата производствена листа може да намерите и много периферни електронни устройства които правят ползването на Генератори на газ на Браун по лесно и надеждно – нивомери за електролит, системи за автоматично доливане на вода, ампермери, изнесени пултове за управление на HHO генератор и други.