Промяна на електронното впръскване на гориво в колата

Промяна на електронното впръскване на гориво в колата

Важна информация

При добавяне на HHO газ към двигателя на по-старо превозно средство, което е с карбуратор, ще забележите незабавно подобрение в разхода на гориво.
Това не е така при автомобилите с инжекционно впръскваното на гориво, оборудвани с ECU, защото изгарянето вътре в цилиндрите значително се е подобрило, но ламбда сензора очаква да излезе същото количество не изгорял кислород съдържащ се в отработените газове на двигателя, там където той се следи – в отработените газове.
То е причина той да дава обратен сигнал към ECU, увеличавайки въздушно-горивната смес (обогатяване), което действа обратно на очаквания от Вас ефект за спестяване на гориво.

ВАЖНО
Обикновено единствените автомобили, които се нуждаят от някои изменения, за да се увеличи икономия на гориво са всички автомобили на бензин, произведени след 1992 и модерните дизелови двигатели, с евро модули IV и V.

Стари автомобили с карбуратор

Както бе споменато по-горе, добавянето на HHO газ към тези автомобили води до незабавно подобрение в разхода на гориво. Няма специални устройства или изисквания, за вграждането на HHO системата в тези автомобили, но за да се подобри икономията на гориво дебита на горивната помпа трябва да бъде настроен съобразно условията за получаване на новата въздушно-горивната смес.

Модерни коли с електронно впръскване на гориво

Електронния блок за управление (ECU) контролира процесите на горене при функциониране на двигателя. Най-простият ECU контролира само количеството на горивото, впръсквано във всеки цилиндър за един цикъл на двигателя. По-съвременните ECU контролират също така и точния момент на запалване, променливо време и ход за работа на клапаните (VVT), нивото на турбонадув поддържано от турбокомпресора, както и други периферни устройства по двигателя. ECU определя количеството на горивото, точното време на запалването и други параметри, чрез наблюдение на работата на двигателя посредством сензори. Набора от тези сензори обикновено включва ламбда сензори (или ламбда датчици), MAP/MAF сензори за въздушния поток и температурни датчици.

Преди ECU повечето параметрите на двигателя са били фиксирани. Карбуратора или инжекторната помпа определя количеството гориво на цилиндър за един цикъл на двигателя. При двигател с инжекционно впръскване на горивото ECU определя количеството гориво, което ще се впръска на базата на редица параметри. Например: Ако педала за газта се натисне до край, това ще отвори дроселната клапа и ще позволи навлизането във двигателя на повече въздух.
ECU ще инжектира повече гориво в зависимост колко въздух е навлязъл в двигателя.

Използва се масов дебитомер за въздушния поток (MAP или MAF) за да се определи масата на въздух навлязъл в двигателя с вътрешно горене използващ инжекционно впръскване на горивото. Информацията относно масата на горивото е необходима на блока за управление на двигателя (ECU) за да балансира и достави правилното количество гориво към двигателя. Въздуха променя своята плътност, като се разширява или свива при промяна на температурата и налягането.
Когато това трябва да се отнесе към автомобилната индустрия плътността на въздуха се променя от температура на околната среда, надморската височина и използването на компресор, като това е идеалния случай за използване на масов дебитомер. (стехиометрия и закона на идеалните газове.) Има два общи типа масови дебитомери използващи се в автомобилните двигатели. Това са тип “vane meter” и “hot wire”. Проектно никоя от двете технологии не измерва директно масата на въздуха.
Въпреки това с един или два допълнителни датчика, скорост на промяна на преминалата въздушната маса към двигателя може да бъде точно определена.

И двата датчика се използват почти изключително само при двигатели с електронно впръскване на гориво (EFI). И при двата сензора се извежда напрежение от 0.0 – 5.0 волта или широчинно-импуслно модулиран (PWM) сигнал, който е пропорционален на масовия дебит на въздуха, като и двата датчика имат сензор за температурата (IAT) на входящия въздух, вграден в техните корпуси. Когато MAF се използва заедно с ламбда сензор, съотношението на сместа въздух/гориво на двигателя може да се контролира много прецизно. MAF сензорa, който е без система за обратна връзка, подава информация за прогнозирания въздушен дебит (измерен въздушен дебит) към ECU, а ламбда сензорa осигурява обратна връзка чрез затворен цикъл, за да се извършват малки корекции на прогнозната маса на въздуха.

Има няколко начина за преодоляване на тази ситуация:
а) Промяна на таблиците с данни в софтуера на ECU;
б) Инсталиране на усилвател на електронното впръскване на гориво (ламбда датчик/MAP/MAF Усилвател);
c) Инсталиране на ламбда сензор симулатор .
г) Инсталиране на система “Warm air intake”;
д) Инсталирате на HEC чип – HHO EFIE чип.

Съветваме Ви да изберете инсталирането на ламбда сензора симулатор или HEC чип. Моля да ни потърсите за пълни подробности (info@HHO-Bulgaria.com) или посетете нашия сайт http://HHO-Bulgaria.com .

ВАЖНО
Съветваме всички наши клиенти да си инсталират HEC чип, за да се увеличи икономията на гориво в техните модерни автомобили.